ARHIVĂ

tech-features-bg

Vă informăm că accesul în sediul ASPAAS se va efectua în condițiile prevăzute de dispozițiile art. 12 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, vor avea acces:

– persoanele care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

– persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore;

– persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV2.

Precizare: pentru cei care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus documentele pentru Registratură vor fi preluate şi eliberate în curtea instituţiei.

Certificatul verde, prin care se face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV2, trecerii prin boală sau testării, poate fi descărcat accesând acest link https://certificatcovid.gov.ro/login.

Reamintim faptul că informațiile pot fi obţinute utilizând mijloacele de comunicare la distanță (la numărul de telefon +40 21.319.19.07 sau prin intermediul office@aspaas.gov.ro ) .

În cazul auditorilor financiari solicitările pot fi transmise în original (prin poştă sau curier) sau la adresele de email afişate pe site-ul instituţiei  www.aspaas.gov.ro cu semnatură electronică certificată (ex. Digisign, Certsing), în acord cu cerinţele art. 18 din Legea 162/2017.

Vă mulțumim!

Stimați membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că în perioada 15.12.2020 –  15.03.2021 vor avea loc cursurile de formare profesională continuă structurată (FPCS) organizate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) în conformitate cu programul de pregatire profesională aprobat de ASPAAS.

Programul este disponibil atât pe site-ul ASPAAS cât și pe site-ul CAFR, și poate fi vizualizat aici.

Stimați membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că în data de 3 decembrie 2020 au fost publicate în Monitorul Oficial Partea I nr. 1170, ordinele de delegare a atribuțiilor către Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), pentru o perioadă de 1 an, după cum urmează:

 1. Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 425 /2020 din 2 decembrie 2020 pentru delegarea atribuţiei privind organizarea examenului de competenţă profesională, disponibil pe site-ul ASPAAS aici.
 2. Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 426 /2020 din 2 decembrie 2020 pentru delegarea atribuţiei privind organizarea programelor de formare continuă,  disponibil pe site-ul ASPAAS aici.

Atribuțiile delegate se exercită în conformitate cu:

 1. Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 391/2020 din 13 noiembrie 2020 pentru modificarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă profesională, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 135/2018, disponibil aici.
 2. Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 392 /2020 din 13 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018 disponibil aici.

Informații detaliate cu privire la modalitatea de organizare a programelor de formare profesională precum și cele privind organizarea examenului de competență profesională vor fi afișate în cel mai scurt timp atât pe site-ul ASPAAS precum și pe site-ul CAFR.

Luni 23.11.2020 Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nu va lucra cu publicul. Toate activităţile instituţiei se vor desfăşura în regim de telemuncă.

Vă mulţumim pentru înţelegere.

Rezultatele testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu sesiunea septembrie 2020 au fost publicate pe site-ul ASPAAS în data de 28.09.2020 ora 19.00.

Rezultatele pot fi contestate în termenul prevăzut de Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 201/2019 până la data de 30.09.2020 ora 00.00.

Contestațiile se vor transmite prin e-mail la adresa contestatii@aspaas.gov.ro sau prin fax la la numărul 021.319.19.06.

Contestațiile transmise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.

Rezultate test de verificare a cunoştiinţelor pentru accesul la stagiu

Barem V1.1TA– test de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiu

Barem V1.2TA– test de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiu

Punctajul se va calcula astfel:

60 DE GRILE x 0,15P + 1PCT OFICIU~

Testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu se organizează de ASPAAS în data de 25 septembrie 2020, ora 10.00, în sediul Universității Artifex, amfiteatrele 1-4 la adresa Strada Cezărescu Economu, nr. 47, București.

Repartizarea candidaților pe amfiteatre este următoarea:

Repartizarea pe săli a candidaţilor admişi – Amfiteatrul 1

Repartizarea pe săli a candidaţilor admişi – Amfiteatrul 2

Repartizarea pe săli a candidaţilor admişi – Amfiteatrul 3

Repartizarea pe săli a candidaţilor admişi – Amfiteatrul 4

Atenţie!!!

În vederea participării la această sesiune, candidații se vor conforma măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, astfel:

 • În parcarea Universității, pentru respectarea strictă a regulilor privind distanțarea, pentru evitarea aglomerației, precum și pentru fluidizarea circuitelor de acces în instituție, nu este permis accesul candidaților cu autoturisme proprietate personală sau motocicletele proprii;
 • Accesul în clădire este permis exclusiv candidaţilor începând cu ora 8.30;
 • Pe toată durata prezenței lor în campusul universitar, candidații vor respecta regulile privind distanțarea fizică, vor purta masca de protecție, vor folosi materialele dezinfectante puse la dispoziție (covorașe textile dezinfectante și dispenserele automate (cu senzor) amplasate pe ușile de acces);
 • După procesul de dezinfectare, se verifică temperatura fiecărei persoane, cu termometre digitale cu infraroșu, non-contact. Persoanelor a căror temperatură va fi mai mare de 37,3 grade sau vor prezenta semne evidente ale unei infecții respiratorii nu li se va permite accesul în instituție;
 • La intrarea în clădire, toți candidații vor prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care să certifice faptul că nu prezintă simptome ale infectării cu COVID 19, nu au avut contact cu persoane confirmate cu COVID 19 și că au respectat măsurile de carantinare/izolare impuse de autoritățile naționale, acolo unde este cazul. Declaratia se poate descărca de la urmatorul link;
 • De la ușile de acces, candidații se deplasează spre sălile de examinare, utilizând cele două laturi, distincte, ale scării centrale, urmând traseul marcat cu săgeți orientative pe pereți. Se recomandă să se evite, pe cât posibil, contactul cu barele de susținere cromate aflate de-a lungul scărilor;
 • La intrarea în sala, candidații se legitimează în faţa responsabilului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Aceștia vor fi îndrumați spre locurile special marcate astfel încât să se asigure distanțarea fizică. Este obligatorie păstrarea distanței  între candidați la momentul intrării în sală;
 • Pe toată perioada desfășurării testului, se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur);
 • La ieșirea din sală, candidații părăsesc clădirea prin ieșirea marcată corespunzător prin indicatoare care afișează textul „IEȘIRE”;
 • Se interzice cu desăvârșire staționarea în curtea Universității, inclusiv pentru fumat.

Respectaţi instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului:

 • Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea cadidatului din examen;
 • Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

SITUATIA CANDIDATILOR INSCRISI LA TESTUL DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR PENTRU ACCESUL LA STAGIU- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Informațiile detaliate privind  data, locația și modalitatea de desfășurare a examenului în condițiile impuse de măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 se vor publica la o data ulterioara.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) organizează la București în perioada 25 – 27 septembrie 2020 (locația și data exactă vor fi stabilite și anunțate ulterior, în funcție de numărul de candidați), începând cu ora 10:00, sesiunea 2020 pentru testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) lit. b)  din Legea nr. 162/2017 și ale Normelor privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

Tematica și bibliografia pentru testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu (testul de acces) poate fi accesată la acest link.

La test se pot înscrie toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu.

Perioada de înscriere la testul de acces:  24 august – 4 septembrie 2020

Program de înscrieri: de luni până joi, între orele 9:00 – 13:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00.

În vederea înscrierii la testul de acces, candidaţii vor depune dosarele la sediul ASPAAS din Bucureşti, Str. Sirenelor, nr. 5, Sector 5. Având în vedere condițiile deosebite impuse de restricțiile privind combaterea COVID 19 vă recomandăm, pe cât posibil, să transmiteți prin poștă sau prin curier dosarul de concurs conform art. 4 din Normele privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

În perioada 24 august – 4 septembrie 2020 (perioada de înscriere la testul de acces la stagiu), Registratura ASPAAS funcționează pentru alte activități, de luni până joi – în intervalul orar 14:00-17:00 și vineri  – în intervalul orar 13:00 – 14:30.

Stimați membri ai profesiei,

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (7) din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 90/2018 de aprobare a Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari cu modificările și completările ulterioare, ”Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (4) și (7), auditorii financiari își pot îndeplini obligațiile minime de FPCS pentru anul 2019 prin participarea la cursuri organizate special în această privință de către ASPAAS pe parcursul anului 2020”.

Astfel, în zilele de 11 și 12 august 2020, în intervalul orar 15.00 – 20.00 ASPAAS organizează 10 ore de FPCS în domeniul auditului statutar, conform programului de FPC aferent anului 2019 pentru auditorii financiari, cu scopul de a veni în ajutorul acelora ce au nevoie să își poată îndeplini obligațiile minime de 10 ore FPCS pentru anul 2019.

În interesul membrilor profesiei, având în vedere contextul actual, cursurile vor fi organizate on-line în sistem live-streaming.

Participarea la aceste cursuri este deschisă EXCLUSIV membrilor profesiei care au nevoie să își poată îndeplini obligațiile minime de 10 ore FPCS pentru anul 2019. 

Înscrierea la cursuri se va efectua pe platforma online a ASPAAS începând cu data de azi, 7 august 2020, din contul fiecărui auditor financiar eligibil, respectiv care are nevoie să își poată îndeplini obligațiile minime de 10 ore FPCS pentru anul 2019 la secțiunea ”Cursuri disponibile”.

Cu prietenie,
ASPAAS

Stimați membri ai profesiei,

Vă anunțăm că Manualul de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, Ediția 2018, Vol I, al International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), publicat de International Federation of Accountants (IFAC) în decembrie 2018 în limba engleză, a fost tradus în limba română și publicat prin grija ASPAAS.

Acesta este disponibil gratuit și aplicabil de către auditorii financiari și firmele de audit autorizaţi/autorizate în România şi înregistrati/ înregistrate în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit publicat pe site-ul ASPAAS, și poate fi consultat la adresa web: https://www.codetic-standardeinternationale.ro/.

Cu prietenie,
ASPAAS

Stimati stagiari,

Va aducem la cunostinta faptul ca in luna iunie vor avea loc cursurile modulare onlinecare fac parte din Programul de instruire teoretica organizat de ASPAAS pentru stagiarii in activitatea de audit financiar, anul 2 de stagiu, astfel:

 • in data de 19 iunie, ora 16  – Curs aferent modului ISQC, Cod curs C.1;
 • in data de 26 iunie, ora 14 – Cursul aferent modului Drept civil și legislație specifică afacerilor, Cod curs A.6

Link-urile aferente cursurillor vor fi transmise, in ziua cursului, la adresele de email  cu care figurați în Registrul stagiarilor.

Cu prietenie,
ASPAAS

Stimați membri ai profesiei,

Având în vedere contextul actual cauzat de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 care provoacă boala Covid-19, dorim să vă aducem la cunoștință faptul că, în interesul public, dar bineînțeles și al profesiei, ASPAAS a adoptat câteva prevederi referitoare la termenul de valabilitate a e-vizei a cărei valabilitate expiră la 30/06/2020, termenul de raportare a activității pentru anul 2020, precum și continuarea digitalizării activității ASPAAS, după cum urmează:

 • termenul de valabilitate a e-vizelor emise prin intermediul platformei de raportare a ASPAAS (aferente rapoartelor de activitate pentru anul 2018) se prelungește până la data de 31 iulie 2020, astfel încât eviza aferentă raportării anterioare să acopere termenul limită de depunere a situațiilor financiare, care a fost prorogat în acest an;
 • pentru anul 2020, auditorii financiari și firmele de audit au obligația depunerii documentației pe platforma online de raportare anuală, în vederea obținerii e – vizei anuale, până la data de 31 mai 2020 (în loc de 15 mai 2020);
 • declarația anuală pe propria răspundere privind respectarea criteriilor de bună reputație și declarația anuală privind formarea profesională continuă se depun pe platforma online de raportare.

Precizăm că aceste prevederi au fost adoptate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 224/28.04.2020, care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 358/05.05.2020 și care poate fi consultat pe site-ul aspaas.gov.ro, la acest link: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2020/05/ordin-nr.-224-din-28.04.2020-m-of.pdf

Totodată, dorim să subliniem faptul că obținerea e-vizei de către auditorii financiari și firmele de audit este obligatorie pentru a exercita activitatea de audit financiar, inclusiv pentru  a putea semna rapoartele de audit financiar. Exercitarea activității de audit financiar fără viza anuală emisă de ASPAAS constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 162/2017.

De asemenea, vă reamintim faptul că parafa profesională care se aplică pe rapoartele de audit financiar și pe cele de audit statutar, se confecționează în conformitate cu modelele prevăzute în Anexa 3 la Ordinul președintelui ASPAAS nr. 383/2019 pentru aprobarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, pe care îl puteți consulta pe site-ul aspaas.gov.ro, la acest link: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/06/Ordin-Presedintelui-ASPAAS-nr.-383_30.05.2019-Norme-Acordarea-vizei-anuale-pentru-exercitarea-activitaitii-de-audit-financiar-mof.pdf

Cu prietenie,
ASPAAS

Potrivit Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 150/12.03.2020 cu modificările și completările ulterioare, programul cu publicul pentru activitatea de registratură la nivelul ASPAAS se suspendă pe toată perioada pentru care este instituită starea de urgență.

Pentru asigurarea continuității activității, documentele adresate ASPAAS pot fi transmise prin poștă, curier sau e-mail, conform prevederilor legale.

Totodată, vă aducem la cunoștință că în conformitate cu Decretul președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, termenele legale pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează în perioada stării de urgență.

Stimați membri ai profesiei,

Vă rugăm să regăsiți mai jos textul documentului emis de către CEAOB privind consecințele crizei Covid-19 asupra membrilor profesiei si asupra auditurilor statutare.

Pandemia Covid-19 (Coronavirus) are un impact global și afectează semnificativ entitățile și auditorii acestora. Deși auditorii trebuie să respecte în întregime standardele obligatorii, Comitetul Organismelor de Supraveghere a Auditului din Europa (CEAOB) dorește să evidențieze anumite provocări cu care se confruntă auditorii ca urmare a amplorii fără precedent a epidemiei, care ar putea avea efecte nefavorabile asupra calității auditului. CEAOB recunoaște declarația ESMA [1] privind implicațiile contabile ale situației actuale asupra calculului pierderilor din creditare preconizate conform IFRS 9, precum și declarația ESMA [2] privind acțiunile recomandate participanților de pe piețele financiare, în special cele referitoare la prezentarea informațiilor și raportarea financiară.

CEAOB subliniază următoarele aspecte de importanță majoră pentru desfășurarea auditurilor în curs:

* Obținerea de suficiente probe de audit adecvate – CEAOB și Autoritățile Naționale Competente (ANC) subliniază că este responsabilitatea auditorului de a obține probe suficiente și adecvate înainte de a emite raportul de audit. Se recunoaște faptul că restricțiile de acces și călătorie, precum și disponibilitatea limitată a personalului ca urmare a considerentelor legate de sănătate pot afecta capacitatea auditorului de a obține suficiente probe de audit adecvate. Pentru auditurile grupurilor, atât partenerul de misiune la nivelul grupului, cât și auditorii componentelor trebuie să își adapteze abordarea de audit la circumstanțele actuale. Auditorii sunt sfătuiți să ia în considerare mijloace alternative, inclusiv tehnologia, în măsura în care este posibil. Finalizarea unor audituri de înaltă calitate în condițiile actuale poate necesita timp suplimentar, ceea ce poate afecta temenele-limită pentru raportare. În consecință, auditorii ar putea fi nevoiți să amâne emiterea raportului de audit și, atunci când acest lucru nu este posibil sau nu este probabil să rezolve problema, poate fi necesar ca auditorii să își modifice rapoartele de audit pentru a reflecta faptul că nu a fost posibilă obținerea probelor de audit necesare.

        * Continuitatea activității – Auditorii trebuie să acorde o atenție deosebită evaluării entității cu privire la capacitatea sa de a-și continua activitatea. Având în vedere circumstanțele actuale, incertitudinea cu privire la previziunile economiilor din întreaga lume, precum și incertitudinea sporită în ceea ce privește perspectivele multor entități pot face dificilă realizarea unei evaluări de către auditor. De asemenea, auditorii trebuie să ia în considerare impactul pe care îl are asupra raportului de audit și asupra comunicării cu persoanele responsabile cu guvernanța evaluarea lor în legătură cu aprecierea conducerii privind capacitatea
entității de a-și continua activitatea. Pot exista, de asemenea, situații în care o entitate trebuie să aplice o contabilitate bazată pe valori de lichidare.

        * Evenimente ulterioare – Pentru majoritatea entităților, criza a apărut după sfârșitul exercițiului financiar. Va fi nevoie ca auditorii să evalueze dacă prezentările de informații furnizate de entitate cu privire la impactul atât calitativ cât și cantitativ al epidemiei Covid-19 asupra activităților sale, poziției sale
financiare și performanței sale economice viitoare sunt adecvate în contextul cadrului de raportare financiară aplicabil și ar putea fi necesară includerea unui paragraf de evidențiere a unor aspecte în raportul de audit. În caz contrar, ar putea fi necesară modificarea corespunzătoare a rapoartelor de audit de către auditori.

        * Raportare și comunicare – Se reamintește auditorilor să acorde o atenție adecvată evaluării măsurii în care descrierea poziției financiare a entității, a riscurilor și incertitudinilor principale cu care se confruntă și a evoluției sale viitoare probabile este consecventă cu informațiile obținute în cadrul activității de
audit. Se reamintește auditorilor că este important să se comunice adecvat și în timp util cu conducerea entității și cu persoanele responsabile cu guvernanța cu privire la efectele epidemiei Covid-19 asupra activității de audit și asupra entității și a situațiilor financiare ale acesteia. După caz, auditorii pot decide să includă un aspect-cheie de audit în raportul de audit. Li se reamintește, de asemenea, că standardele aplicabile, Regulamentul de audit ((UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014) sau dispozițiile locale pot să le impună să raporteze aceste aspecte autorităților relevante sau altor organisme din afara entității.

CEAOB, în cooperare cu ANC-urile, va continua să monitorizeze problemele de audit care apar ca urmare a epidemiei Covid-19. CEAOB sugerează Colegiilor Autorităților Competente pentru rețelele de audit Big 4, precum și ANC-urilor, firmelor de audit și organismelor reprezentative ale auditorilor să continue dialogul inițiat în jurisdicțiile naționale în această perioadă dificilă.

Documentul emis de către CEAOB poate fi accesat (în varianta originală) la următoarea adresă:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200325-ceaob-statement-covid-19_en.pdf

Vă dorim multă sănătate și vă asigurăm că ASPAAS rămâne același partener sincer pentru profesie.

Cu prietenie,
ASPAAS

Stimați membri ai profesiei,

Vă anunțăm că ASPAAS a adoptat prin Ordinul 662/18.12.2019 (disponibil aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2020/01/Ordin-adoptare-Cod-etic-IFAC-2019.pdf) Manualul Codul etic al profesioniștilor contabili, ediția 2018, traducerea în limba română a „Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants, 2018 Edition” elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA) al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC). Acesta este aplicabil de către auditorii financiari și de firmele de audit autorizaţi/autorizate în România şi înregistrati/ inregistrate în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, publicat pe site-ul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.

Codul etic al profesioniștilor contabili, ediția 2018, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de etică pentru contabili (IESBA) al IFAC, este inclus în Manualul Codul etic al profesioniștilor contabili, ediția 2018, adoptat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar și disponibil gratuit la adresa web: https://www.codetic-standardeinternationale.ro/.

De asemenea, o altă noutate în ceea ce privește reglementările ASPAAS constă în emiterea Ordinului 663/18.12.2019 (https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2020/01/Ordin-modificare-ordin-150.pdf prin care se majorează numărul maxim de stagiari pentru fiecare mentor de la 3 la 5, ca urmare a exprimărilor de interes în acest sens.

Aceste reglementări ale ASPAAS au fost adoptate în sprijinul membrilor.

Cu prietenie,
ASPAAS

Testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu va avea loc în data de 12 noiembrie 2021 și va fi organizat de Camera Auditorilor Financiari din România, în baza delegăriiîn conformitate cu prevederile Normelor privind organizarea și desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 201/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 94 /2021 pentru delegarea atribuției privind organizarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu.

Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati urmatorul link: https://www.cafr.ro/test-de-acces-la-stagiu-2021/.

Rezultatele testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu sesiunea septembrie 2020 au fost publicate pe site-ul ASPAAS în data de 28.09.2020 ora 19.00.

Rezultatele pot fi contestate în termenul prevăzut de Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 201/2019 până la data de 30.09.2020 ora 00.00.

Contestațiile se vor transmite prin e-mail la adresa contestatii@aspaas.gov.ro sau prin fax la la numărul 021.319.19.06.

Contestațiile transmise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.

Rezultate test de verificare a cunoştiinţelor pentru accesul la stagiu

Barem V1.1TA– test de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiu

Barem V1.2TA– test de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiu

Punctajul se va calcula astfel:

60 DE GRILE x 0,15P + 1PCT OFICIU~

Testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu se organizează de ASPAAS în data de 25 septembrie 2020, ora 10.00, în sediul Universității Artifex, amfiteatrele 1-4 la adresa Strada Cezărescu Economu, nr. 47, București.

Repartizarea candidaților pe amfiteatre este următoarea:

Repartizarea pe săli a candidaţilor admişi – Amfiteatrul 1

Repartizarea pe săli a candidaţilor admişi – Amfiteatrul 2

Repartizarea pe săli a candidaţilor admişi – Amfiteatrul 3

Repartizarea pe săli a candidaţilor admişi – Amfiteatrul 4

Atenţie!!!

În vederea participării la această sesiune, candidații se vor conforma măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, astfel:

 • În parcarea Universității, pentru respectarea strictă a regulilor privind distanțarea, pentru evitarea aglomerației, precum și pentru fluidizarea circuitelor de acces în instituție, nu este permis accesul candidaților cu autoturisme proprietate personală sau motocicletele proprii;
 • Accesul în clădire este permis exclusiv candidaţilor începând cu ora 8.30;
 • Pe toată durata prezenței lor în campusul universitar, candidații vor respecta regulile privind distanțarea fizică, vor purta masca de protecție, vor folosi materialele dezinfectante puse la dispoziție (covorașe textile dezinfectante și dispenserele automate (cu senzor) amplasate pe ușile de acces);
 • După procesul de dezinfectare, se verifică temperatura fiecărei persoane, cu termometre digitale cu infraroșu, non-contact. Persoanelor a căror temperatură va fi mai mare de 37,3 grade sau vor prezenta semne evidente ale unei infecții respiratorii nu li se va permite accesul în instituție;
 • La intrarea în clădire, toți candidații vor prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care să certifice faptul că nu prezintă simptome ale infectării cu COVID 19, nu au avut contact cu persoane confirmate cu COVID 19 și că au respectat măsurile de carantinare/izolare impuse de autoritățile naționale, acolo unde este cazul. Declaratia se poate descărca de la urmatorul link;
 • De la ușile de acces, candidații se deplasează spre sălile de examinare, utilizând cele două laturi, distincte, ale scării centrale, urmând traseul marcat cu săgeți orientative pe pereți. Se recomandă să se evite, pe cât posibil, contactul cu barele de susținere cromate aflate de-a lungul scărilor;
 • La intrarea în sala, candidații se legitimează în faţa responsabilului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Aceștia vor fi îndrumați spre locurile special marcate astfel încât să se asigure distanțarea fizică. Este obligatorie păstrarea distanței  între candidați la momentul intrării în sală;
 • Pe toată perioada desfășurării testului, se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur);
 • La ieșirea din sală, candidații părăsesc clădirea prin ieșirea marcată corespunzător prin indicatoare care afișează textul „IEȘIRE”;
 • Se interzice cu desăvârșire staționarea în curtea Universității, inclusiv pentru fumat.

Respectaţi instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului:

 • Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea cadidatului din examen;
 • Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

SITUATIA CANDIDATILOR INSCRISI LA TESTUL DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR PENTRU ACCESUL LA STAGIU- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Informațiile detaliate privind  data, locația și modalitatea de desfășurare a examenului în condițiile impuse de măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 se vor publica la o data ulterioara.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) organizează la București în perioada 25 – 27 septembrie 2020 (locația și data exactă vor fi stabilite și anunțate ulterior, în funcție de numărul de candidați), începând cu ora 10:00, sesiunea 2020 pentru testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) lit. b)  din Legea nr. 162/2017 și ale Normelor privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

Tematica și bibliografia pentru testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu (testul de acces) poate fi accesată la acest link.

La test se pot înscrie toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu.

Perioada de înscriere la testul de acces:  24 august – 4 septembrie 2020

Program de înscrieri: de luni până joi, între orele 9:00 – 13:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00.

În vederea înscrierii la testul de acces, candidaţii vor depune dosarele la sediul ASPAAS din Bucureşti, Str. Sirenelor, nr. 5, Sector 5. Având în vedere condițiile deosebite impuse de restricțiile privind combaterea COVID 19 vă recomandăm, pe cât posibil, să transmiteți prin poștă sau prin curier dosarul de concurs conform art. 4 din Normele privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

În perioada 24 august – 4 septembrie 2020 (perioada de înscriere la testul de acces la stagiu), Registratura ASPAAS funcționează pentru alte activități, de luni până joi – în intervalul orar 14:00-17:00 și vineri  – în intervalul orar 13:00 – 14:30.

Stimati stagiari,

Va aducem la cunostinta faptul ca in luna iunie vor avea loc cursurile modulare onlinecare fac parte din Programul de instruire teoretica organizat de ASPAAS pentru stagiarii in activitatea de audit financiar, anul 2 de stagiu, astfel:

 • in data de 19 iunie, ora 16  – Curs aferent modului ISQC, Cod curs C.1;
 • in data de 26 iunie, ora 14 – Cursul aferent modului Drept civil și legislație specifică afacerilor, Cod curs A.6

Link-urile aferente cursurillor vor fi transmise, in ziua cursului, la adresele de email  cu care figurați în Registrul stagiarilor.

Cu prietenie,
ASPAAS

Rezultatele testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu sesiunea extraordinară septembrie 2019 au fost publicate pe site-ul ASPAAS în data de 30.09.2019 ora 10:30.

Rezultatele pot fi contestate în termenul prevăzut de Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 201/2019 până la data de 02.10.2019 ora 00:00.

Contestațiile se vor transmite prin e-amil la adresa contestatii@aspaas.gov.ro sau prin fax la numărul 021.319.19.06.

Contestațiile transmise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.

Accesul în sală este permis exclusiv candidaţilor.

Începând cu ora 9.30, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrare se legitimează în faţa responsabilului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de examinare.

Atenţie!!!

Respectaţi instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului:

 • Completaţi corect datele personale, numărul legitimaţiei şi numărul variantei de întrebări pe care aţi primit-o.
 • Rezolvaţi în paginile ataşate subiectele primite.
 • Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea cadidatului din examen.
 • Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

Repartizarea pe săli a candidaţilor admişi – Sala mica, CECCAR

Repartizarea pe săli a candidaţilor admişi – Amfiteatru, CECCAR

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) organizează la București în data de 27 septembrie 2019 (locația exactă va fi stabilită și anunțată ulterior, în funcție de numărul de candidați), începând cu ora 10:00, sesiunea extraordinară a testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) lit. b)  din Legea nr. 162/2017 și ale Normelor privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

Tematica și bibliografia pentru testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu (testul de acces) poate fi accesată la acest link.

La test se pot înscrie toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu.

Perioada de înscriere la testul de acces:  26 august – 6 septembrie 2019

Program de înscrieri: de luni până joi, între orele 9:00 – 13:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00.

În vederea înscrierii la testul de acces, candidaţii vor depune la sediul ASPAAS din Bucureşti, Str. Sirenelor, nr. 5, Sector 5, dosarul de concurs conform art. 4 din Normele privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

În perioada 26 august – 6 septembrie 2019 (perioada de înscriere la testul de acces la stagiu), Registratura ASPAAS funcționează pentru alte activități, de luni până joi – în intervalul orar 14:00-17:00 și vineri  – în intervalul orar 13:00 – 14:30.

Rezultatele testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiu sesiunea iunie 2019 au fost publicate pe site-ul ASPAAS în data de 02.07.2019 ora 15.30.

Rezultatele pot fi contestate în termen prevăzut de Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 201/2019 până la data de 04.07.2019, ora 00:00.

Contestațiile se vor transmite prin e-mail la adresa contestatii@aspaas.gov.ro sau prin fax la numărul 021.319.19.06.

Contestațiile transmise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.

Rezultatele testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiu – iunie 2019

Barem – test de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiu

Accesul în sală este permis exclusiv candidaţilor.

Începând cu ora 14.30, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrare se legitimează în faţa responsabilului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de examinare.

Atenţie!!!

Respectaţi instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului:

 • Completaţi corect datele personale, numărul legitimaţiei şi numărul variantei de întrebări pe care aţi primit-o.
 • Rezolvaţi în paginile ataşate subiectele primite.
 • Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea cadidatului din examen.
 • Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) organizează la București în data de 28 iunie 2019 (locația exactă va fi stabilită și anunțată ulterior, în funcție de numărul de candidați), începând cu ora 15:00, testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) lit. b)  din Legea nr. 162/2017 și ale Normelor privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

Tematica și bibliografia pentru testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu (testul de acces) poate fi accesată la acest link.

La test se pot înscrie toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu.

Perioada de înscriere la testul de acces:  20 – 31 mai 2019

Program de înscrieri: de luni până joi, între orele 9:00 – 13:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00.

În vederea înscrierii la testul de acces, candidaţii vor depune la sediul ASPAAS din Bucureşti, Str. Sirenelor, nr. 5, Sector 5, dosarul de concurs conform art. 4 din Normele privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

În perioada 20 – 31 mai 2019 (perioada de înscriere la testul de acces la stagiu), Registratura ASPAAS funcționează pentru alte activități, de luni până joi – în intervalul orar 14:00-17:00 și vineri  – în intervalul orar 13:00 – 14:30.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ASPAAS organizează și desfășoară formarea/instruirea teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar.

În concordanță cu prevederile Normelor privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar emise de ASPAAS, în anul 2019 se vor organiza cursuri modulare de instruire teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar în sistem live streaming, on-line.

Informații privind calendarul desfășurării cursurilor sunt disponibile prin accesarea acestui link (actualizat la 10 iulie 2019).

Stagiarii vor primi informațiile cu privire la accesarea cursului transmis live înainte de începerea desfășurării cursului.

Testul de aptitudini in vederea autorizării ca auditor financiar se va desfasura la sediul ASPAAS in data de 16.12.2019, la ora 10.

Rezultatele examenului de competenta profesionala sesiunea decembrie 2019 au fost publicate pe site –ul ASPAAS în data de 13.12.2019, ora 14:45.
Rezultatele pot fi contestate în termenul prevăzut de Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 135/2018 până la data de 16.12.2019, ora 00:00.
Contestaţiile pot fi depuse la ASPAAS, personal sau prin delegat, ori pot fi transmise prin e-mail  la adresa contestatii@aspaas.gov.ro sau prin fax la numarul 021 3191906.
Contestațiile transmise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.

Rezultate examen competență profesională sesiunea noiembrie – decembrie 2019, sistem nou (înaintea contestațiilor)

Rezultate examen competență profesională sesiunea decembrie 2019, P2 (proba practica) – sistem nou (înaintea contestațiilor)

Cursurile se vor desfășura în Râmnicu Vâlcea, Universitatea Constantin Brâncoveanu, la adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 39.

Cu prietenie,
ASPAAS

ASPAAS organizează la Universitatea ARTIFEX  Bucureşti – Str. Cezărescu Economu, Nr. 47, Sector 6,  în ziua de 7 decembrie 2019, examenul de competență profesională în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/20.09.2018 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională cu modificările şi completările ulterioare, conform planificării ataşate la următorul link.

Începând cu ora indicată în programare, candidaţii pot intra în sală în care au fost repartizaţi.  La intrare se legitimează în fața șefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de examinare.

Atenţie!!!

Accesul în sala de examen este permis exclusiv candidaților.

Respectaţi instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului:

 • Completaţi corect datele personale, numărul legitimației şi numărul variantei de întrebări pe care aţi primit-o.
 • Rezolvaţi în paginile ataşate subiectele primite; scrieţi cât mai clar şi citeţ.
 • Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen.
 • Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

Lista persoanelor înscrise pentru proba practică susţinută în sistem nou

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a examenului de competență profesională.

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 14 Decembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link.  Tematica abordată  s-a schimbat si este disponibilă la următorul link:  https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/12/valcea-tematica.pdf

Locația exactă unde se vor desfășura cursurile va fi anunțată ulterior.

Cu prietenie,

ASPAAS

Rezultatele examenului de competență profesională sesiunea Noiembrie 2019 au fost publicate pe site-ul ASPAAS în data de 26.11.2019, ora 21:20 și republicate în data de 27.11.2019, ora 10:00.
Rezultatele pot fi contestate în termenul prevăzut de Ordinul Președintelui ASPAAS nr.135/2018, până la data de 29.11.2019*, ora: 00:00.
Contestațiile se vor transmite prin e-mail la adresa contestații@aspaas.gov.ro sau prin fax la numărul 021.319.19.06.
Contestațiile transmise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.
Candidații care au promovat proba I pe sistemul nou se vor prezenta pentru susținerea probei a II-a care se va organiza în data de 7 decembrie 2019.
Candidații declarați admiși pe sistemul vechi (au media finală peste 7 și notele individuale pe probe sunt peste 6) pot solicita autorizarea ca auditori financiari în conformitate cu Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 87/2018.

* Termenul de contestații se va prelungi până în data de 30.11.2019, ora 00:00.

Rezultatele examenului de competență profesională Proba I – Sistem nou
Rezultatele examenului de competență profesională Proba I, II și III – Sistem vechi

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) organizează la București, în data de 16 decembrie 2019 (locația și ora la care se va susține fiecare probă a testului vor fi anunțate ulterior), testul de aptitudini în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 162/2017 și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 54/25.05.2018 privind autorizarea în România a auditorilor financiari autorizați în alte state membre și a auditorilor autorizați în țări terțe (Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 54/2018) astfel:

A. Proba scrisă, în limba română, tip grilă, pe o perioadă de 2 ore, în data de 16 decembrie 2019

B. Proba orală, în limba română, ulterior probei scrise, în data de 16 decembrie 2019

Tematica și bibliografia pentru ediția din anul 2019 a testului de aptitudini poate fi accesată la link-ul următor.

La testul de aptitudini se pot înscrie toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 coroborat cu prevederile art. 2 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 54/2018.

Perioada de înscrieri la testul de aptitudini:  27 noiembrie – 04 decembrie 2019

Programul de înscriere: de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00.

În vederea înscrierii la testul de aptitudini, candidaţii vor depune personal sau prin delegat cu împuternicire simplă, la punctul de lucru ASPAAS din Bucureşti, Str. Sirenelor, nr. 5, Sector 5, următoarele documente însoțite de traducerea în limba română legalizată de un notar public din România:

a) cerere de înscriere, conform anexei care face parte integrantă din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 54/2018;
b) copia după pașaport sau alt act de identitate;
c) certificatul/documentul eliberat de autoritatea competentă din alt stat membru, care atestă autorizarea sau înregistrarea ca auditor financiar și din care reiese dreptul de practică a profesiei de auditor financiar în statul respectiv, valabil în anul înscrierii la testul de aptitudini, în copie;
d) curriculum vitae semnat și datat pe fiecare pagină;
e) 3 fotografii tip legitimație (3/4);
f) cazier judiciar în termen legal de valabilitate;
g) dovada achitării taxei de înscriere la testul de aptitudini. NU SE APLICĂ

ASPAAS nu percepe taxă pentru aceasta ediție a testului de aptitudini.

Dosarele primite prin orice altă modalitate (poşta, curier etc.) nu vor fi luate în considerare.

 !NB! În conformitate cu prevederile legale testul de aptitudini se susține în limba română!

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 7 Decembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în Cluj-Napoca, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Științe Economice Cluj-Napoca, Amfiteatrul Roman Crișan (Parter), la adresa:  Str. Teodor Mihali, nr. 56.

Cu prietenie,
ASPAAS

Înscriere curs Audit și Cod etic, București, 27 Noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 27 Noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în București, Universitatea Artifex, în Aula Universității, la adresa:  Str. Economu Cezărescu, nr. 47.

Înscriere curs Audit, București, 28 Noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 28 Noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în București, Universitatea Artifex, în Aula Universității, la adresa:  Str. Economu Cezărescu, nr. 47.

Înscriere curs Audit, București, 29 Noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 29 Noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în București, Universitatea Artifex, în Aula Universității, la adresa:  Str. Economu Cezărescu, nr. 47.

Cu prietenie,
ASPAAS

Inscriere curs Audit și Cod Etic, Timișoara, 23 Noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 23 Noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în Timișoara, în incinta Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice (DGRFP) Timișoara, la adresa: Str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B.

Inscriere curs Audit si Cod Etic, Cluj-Napoca, 23 Noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 23 Noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în Cluj-Napoca, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Științe Economice Cluj-Napoca, Amfiteatrul Roman Crișan (Parter), la adresa:  Str. Teodor Mihali, nr. 56.

Cu prietenie,
ASPAAS

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 21 Noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în București, Universitatea Artifex, în Aula Universității, la adresa: Str. Economu Cezărescu, Nr. 47.

Cu prietenie,
ASPAAS

Inscriere curs Audit, București, 19 Noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 19 Noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în București, Universitatea Artifex, în Aula Universității, la adresa:  Str. Economu Cezărescu, Nr. 47.

Inscriere curs Audit si Cod Etic, București, 20 Noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 20 Noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în București, Universitatea Artifex, în Aula Universității, la adresa:  Str. Economu Cezărescu, Nr. 47.

Cu prietenie,

ASPAAS

Inscriere curs Audit si Cod Etic, Brasov, 16 noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 16 noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în Hotelul Aro Palace Brașov, in Sala Europa, la adresa:  Bld. Eroilor nr. 27

Inscriere curs Audit si Cod Etic, Constanța, 16 noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 16 noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura la Liceul Ovidius, Strada Basarabi, Nr 2 din Constanța.

Inscriere curs Audit si Cod Etic, Iași, 17 noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 17 noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, Bld. Carol, Nr. 11, Amf. B1 din corpul FEEA, Corpul B al Universitatii, Etaj 1.

Cu prietenie,
ASPAAS

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 14 noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în București, in Aula Universitatii Artifex, la adresa:  Strada Cezărescu Economu, București.

Cu prietenie,
ASPAAS

ASPAAS organizează la Universitatea ARTIFEX  Bucureşti – Str. Cezărescu Economu, Nr. 47, Sector 6,  în perioada de 16 – 17 noiembrie 2019examenul de competență profesională în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/20.09.2018 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională cu modificările şi completările ulterioare, conform planificării ataşate la următorul link.

Începând cu ora indicată în programare, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi.  La intrare se legitimează în fața șefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de examinare.

Atenţie!!!

Accesul în sala de examen este permis exclusiv candidaților.

Respectaţi instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului:

 • Completaţi corect datele personale, numărul legitimației şi numărul variantei de întrebări pe care aţi primit-o.
 • Rezolvaţi în paginile ataşate subiectele primite; scrieţi cât mai clar şi citeţ.
 • Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen.
 • Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

Situaţia candidaţilor înscrişi la examenul de competenţă profesională organizat în perioada noiembrie – decembrie 2019

Lista persoanelor înscrise pentru proba teoretică susţinută în sistem nou

Lista persoanelor înscrise pentru Proba I – sistem vechi

Lista persoanelor înscrise pentru Proba II – sistem vechi

Lista persoanelor înscrise pentru Proba III – sistem vechi

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a examenului de competență profesională.

Stimați membri ai profesiei,

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, „ASPAAS organizează programele de formare continuă pentru auditorii financiari„.

Astfel, în perioada noiembrie-decembrie 2019 ASPAAS organizează o serie de cursuri de formare profesională continuă structurată pentru auditorii financiari,  în concordanță cu prevederile Normelor de formare profesională continuă a auditorilor financiari emise de ASPAAS.

Informațiile privind calendarul desfășurării cursurilor sunt disponibile prin accesarea acestui link.

Auditorii financiari care doresc participarea la cursuri trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la link-urile ce vor putea fi accesate în zilele ante-mergătoare cursului respectiv.

Locatia exactă unde se vor desfășura cursurile în fiecare centru va fi anunțată ulterior, când vor fi lansate și formularele de înregistare.

Vă așteptăm la cursurile ASPAAS!

Cu prietenie,

ASPAAS

Vă aducem la cunoştinţă faptul că, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui ASPAAS Nr. 135/2018 cu modificările şi completările ulterioare (Ordinul Preşedintelui ASPAAS nr. 573/07.10.2019 de modificare şi completare) pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională, se modifică următoarele cerinţe:

1. Candidaţiilor li se oferă posibilitatea transmiterii dosarului de înscriere şi prin poştă, curier sau împuternicit.

2. Nu mai constituie parte obligatorie a dosarului de înscriere pozele în format ¾.

Toate celelalte documente solicitate rămânând neschimbate.

În interesul membrilor profesiei, având în vedere necesitatea urgentării verificării documentației incărcate pe platforma de raportare în scopul emiterii e-vizei, va informăm că programul la Registratura ASPAAS în perioada 14-18 octombrie 2019 va fi următorul:

 • de luni până joi, între orele 8:30 -12:30;
 • vineri, 18.10.2019, între orele 8:30 – 11:30.

Vă multumim pentru înțelegere.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) organizează la București (locația va fi anunțată ulterior), în perioada 15 – 17 noiembrie, ultima sesiune de susținere a examenului de competență în sistemul vechi (Trei probe) și susținerea Probei teoretice a examenului de competență profesională în sistemul nou.

Proba practică a examenului de competență profesională în sistemul nou se va anunța în urma publicării rezultatelor finale ale Probei teoretice din sesiunea 15 – 17 noiembrie în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 162/2017 și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/20.09.2018 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională astfel:

I. Probele examenului de competență profesională conform prevederilor art. 5 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 135/2018 (valabil pentru candidații care au finalizat stagiul și susțin pentru prima dată examenul de competență, precum și pentru cei care au mai susținut, dar nu au promovat anterior niciuna din probele examenului):

Prima probă – testul privind cunoștințele teoretice – se va susține în perioada 15 – 17, data exactă va fi anunțată  ulterior.

A doua probă – testul de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice – data exactă va fi anunțată  ulterior.

Tematica și bibliografia pentru examenul de competență profesională este compusă din domeniile și reglementările prezentate la punctul A și punctul B atât pentru prima cât și pentru a doua probă.

II. Probele examenului de competență profesională conform prevederilor art. 15 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 135/2018 (valabil pentru candidații care au finalizat stagiul și au mai susținut și promovat anterior una sau două probe ale examenului de competență profesională în sistemul vechi):

Proba teoretică (I) – se va susține în perioada 15 – 17, data exactă va fi anunțată  ulterior.

Proba grilă (II)  – se va susține în perioada 15 – 17, data exactă va fi anunțată  ulterior.

Proba practică (III) – se va susține în perioada 15 – 17, data exactă va fi anunțată  ulterior.

Tematica și bibliografia pentru examenul de competență profesională este compusă astfel:

 • Proba teoretică (I) și prima probă – testul privind cunoștințele teoreticepunctul A.
 • Proba grilă (II)punctul B.
 • Proba practică (III) și a doua probă – testul de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice – punctul A. și punctul B

Tematica și bibliografia pentru examenul de competență profesională poate fi accesată la acest link.

La examen se pot înscrie toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 135/2018.

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a examenului de competență profesională.

Perioada de înscriere la examenul de competență profesională:  21 octombrie – 1 noiembrie

Program de înscrieri: de  luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00.

În vederea înscrierii la examen, candidaţii vor depune personal sau prin delegat, la sediul ASPAAS din Bucureşti, Str. Sirenelor, nr. 5, Sector 5, următoarele acte:

a) cerere de înscriere, conform anexei care face parte integrantă din Norme;

b) diploma de licență, în copie certificată pentru conformitate cu originalul (candidatul se va prezenta la sediul ASPAAS cu o copie legalizată sau diploma în original împreună cu o xerocopie pe care personalul ASPAAS care preia dosarul de înscriere va constata conformitatea cu originalul);

c) copia actului de identitate;

d) 2 fotografii (tip 2/3);

e) certificat de cazier judiciar aflat în termen de valabilitate;

f) declarația privind respectarea criteriilor de bună reputație, prevăzută în anexa la Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 89/2018;

g) orice alt document solicitat de ASPAAS în procesul de analiză.

Documentele depuse la dosarul din sesiunea decembrie 2018 se pot folosi în baza unei cereri simple depuse concomitent cu noul dosar de înscriere.

Se poate cere refolosirea doar a următoarelor documente:

 • Pozele tip ¾
 • Diploma de licență (legalizată la notar sau constatată drept conformă cu originalul la sediul ASPAAS)
 • Copia actului de identitate, dacă este în termen de valabilitate

Dosarele primite prin orice altă modalitate (poștă, curier, poștă electronică etc.) nu vor fi luate în considerare.

!!OBS!! În conformitate cu prevederilor art. 16 alin (2) și (3) din Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/2018 în vederea validării de către ASPAAS a dosarelor de înscriere pentru toate persoanele înscrise la examenul de competență profesională (care au finalizat stagiul și nu au mai susținut niciuna din probe/ care au finalizat stagiul și au mai susținut si promovat una sau mai multe probe al examenului de competență profesională în anii precedenți) CAFR este obligat sa transmită ASPAAS, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, documente doveditoare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

Rezultatele testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu sesiunea extraordinară septembrie 2019 au fost publicate pe site-ul ASPAAS în data de 30.09.2019 ora 10:30.

Rezultatele pot fi contestate în termenul prevăzut de Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 201/2019 până la data de 02.10.2019 ora 00:00.

Contestațiile se vor transmite prin e-amil la adresa contestatii@aspaas.gov.ro sau prin fax la numărul 021.319.19.06.

Contestațiile transmise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.

Astăzi,  27 septembrie 2019, ASPAAS nu lucrează cu publicul.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Accesul în sală este permis exclusiv candidaţilor.

Începând cu ora 9.30, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrare se legitimează în faţa responsabilului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de examinare.

Atenţie!!!

Respectaţi instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului:

 • Completaţi corect datele personale, numărul legitimaţiei şi numărul variantei de întrebări pe care aţi primit-o.
 • Rezolvaţi în paginile ataşate subiectele primite.
 • Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea cadidatului din examen.
 • Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

Repartizarea pe săli a candidaţilor admişi – Sala mica, CECCAR

Repartizarea pe săli a candidaţilor admişi – Amfiteatru, CECCAR

Adevărul este ca în perioada 2000-2010 reglementările aplicabile PREVEDEAU emiterea de acte administrative ale Consiliului CAFR (Decizii/Hotarari de aprobare) pentru atribuirea calităţii de membru pe BAZA CARORA se eliberau ULTERIOR Certificatul de auditor pentru auditorii financiari, respectiv autorizaţia de funcţionare pentru firmele de audit.

Raspunsul complet poate fi vizualizat aici.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) organizează la București în data de 27 septembrie 2019 (locația exactă va fi stabilită și anunțată ulterior, în funcție de numărul de candidați), începând cu ora 10:00, sesiunea extraordinară a testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) lit. b)  din Legea nr. 162/2017 și ale Normelor privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

Tematica și bibliografia pentru testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu (testul de acces) poate fi accesată la acest link.

La test se pot înscrie toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu.

Perioada de înscriere la testul de acces:  26 august – 6 septembrie 2019

Program de înscrieri: de luni până joi, între orele 9:00 – 13:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00.

În vederea înscrierii la testul de acces, candidaţii vor depune la sediul ASPAAS din Bucureşti, Str. Sirenelor, nr. 5, Sector 5, dosarul de concurs conform art. 4 din Normele privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

În perioada 26 august – 6 septembrie 2019 (perioada de înscriere la testul de acces la stagiu), Registratura ASPAAS funcționează pentru alte activități, de luni până joi – în intervalul orar 14:00-17:00 și vineri  – în intervalul orar 13:00 – 14:30.

Stimați membri ai profesiei,

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că platforma de raportare a fost lansată.
Raportarea constituie o obligație legală, nefiind efectuată exclusiv în scopul obținerii vizei anuale.

ATENȚIE!

Aplicația nu este optimizată pentru Microsoft Internet Explorer, putând fi utilizate celelalte browsere. Astfel, pentru completarea raportului NU se va utiliza browser-ul Microsoft Internet Explorer, acesta fiind înlocuit cu Microsoft Edge.

Toate informațiile necesare sunt disponibile la adresa: https://www.aspaas.gov.ro/raportare/

Stimați membri ai profesiei,

Parafa profesională prevăzută la art. 8 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 383/30.05.2019, se realizează de către auditorii financiari, în formatul și dimensiunile stabilite în Anexa nr. 3a, respectiv Anexa nr. 3b la normele mai sus menționate.

Numărul RPE inclus în parafă este numărul unic de înregistrare atribuit de ASPAAS, așa cum apare evidențiat în Registrul Public electronic, publicat pe site: Registrul public electronic, respectiv AF………..  sau  FA………….

Parafa profesională se aplică pe rapoartele de audit financiar emise după data întrarii în vigoare a normelor ASPAAS si exclusiv pe rapoartele de audit statutar, în conformitate cu prevederile art. 8.

Rezultatele testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiu sesiunea iunie 2019 au fost publicate pe site-ul ASPAAS în data de 02.07.2019 ora 15.30.

Rezultatele pot fi contestate în termen prevăzut de Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 201/2019 până la data de 04.07.2019, ora 00:00.

Contestațiile se vor transmite prin e-mail la adresa contestatii@aspaas.gov.ro sau prin fax la numărul 021.319.19.06.

Contestațiile transmise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.

Rezultatele testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiu – iunie 2019

Barem – test de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiu

Accesul în sală este permis exclusiv candidaţilor.

Începând cu ora 14.30, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrare se legitimează în faţa responsabilului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de examinare.

Atenţie!!!

Respectaţi instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului:

 • Completaţi corect datele personale, numărul legitimaţiei şi numărul variantei de întrebări pe care aţi primit-o.
 • Rezolvaţi în paginile ataşate subiectele primite.
 • Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea cadidatului din examen.
 • Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

Stimati membri ai profesiei,

Inscrierea la cursurile de formare profesionala continua structurata organizate de ASPAAS la Bucuresti se face prin accesarea link-ului urmator: https://forms.gle/L1TYT1iEABPkAivv9. Va rugam sa efectuati inscrierea doar in situatia in care intentionati sa participati la curs. Formularul se va dezactiva cand se va atinge capacitatea maxima a salii de curs.

Cu prietenie,
ASPAAS

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ”ASPAAS organizează programele de formare continuă pentru auditorii financiari”.

În concordanță cu prevederile Normelor de formare profesională continuă a auditorilor financiari emise de ASPAAS, în luna iunie 2019 se organizează o serie de cursuri de formare profesională continuă structurată pentru auditorii financiari.

Informațiile privind calendarul desfășurării cursurilor, tematica abordată precum și lectorii care susțin cursurile sunt disponibile prin accesarea acestui link.

Auditorii financiari care doresc participarea la cursuri trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil prin accesarea link-urilor care vor disponibile în zilele imediat următoare.

Cursurile se vor desfășura în București, la adresa:  intrarea Pielari nr. 1 – Amfiteatrul Grigore Trancu Iași.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ASPAAS organizează și desfășoară formarea/instruirea teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar.

În concordanță cu prevederile Normelor privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar emise de ASPAAS, în anul 2019 se vor organiza cursuri modulare de instruire teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar în sistem live streaming, on-line.

Informații privind calendarul desfășurării cursurilor sunt disponibile prin accesarea acestui link (actualizat la 10 iulie 2019).

Stagiarii vor primi informațiile cu privire la accesarea cursului transmis live înainte de începerea desfășurării cursului.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) organizează la București în data de 28 iunie 2019 (locația exactă va fi stabilită și anunțată ulterior, în funcție de numărul de candidați), începând cu ora 15:00, testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) lit. b)  din Legea nr. 162/2017 și ale Normelor privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

Tematica și bibliografia pentru testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu (testul de acces) poate fi accesată la acest link.

La test se pot înscrie toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu.

Perioada de înscriere la testul de acces:  20 – 31 mai 2019

Program de înscrieri: de luni până joi, între orele 9:00 – 13:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00.

În vederea înscrierii la testul de acces, candidaţii vor depune la sediul ASPAAS din Bucureşti, Str. Sirenelor, nr. 5, Sector 5, dosarul de concurs conform art. 4 din Normele privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

În perioada 20 – 31 mai 2019 (perioada de înscriere la testul de acces la stagiu), Registratura ASPAAS funcționează pentru alte activități, de luni până joi – în intervalul orar 14:00-17:00 și vineri  – în intervalul orar 13:00 – 14:30.

În perioada 02-03 mai 2019 ASPAAS nu lucrează cu publicul. Vă dorim sărbători pascale binecuvântate!

– Analiza ASPAAS asupra proiectului de modificare a ROF CAFR, transmisă și către CAFR în data de 8 aprilie: Descarcă Adresa de inaintare ref. analiză ROF | Descarcă analiza ROF forma tabelară

– Analiza ASPAAS asupra Raportului de activitate al Consilului CAFR pentru anul 2018, transmisă și către CAFR în data de 8 aprilie: Descarcă document

– Informații cu privire la situația încasării de către ASPAAS a contribuției CAFR, obligație legală conform art. 85 din Legea 162/2017: Descarcă document

Pentru a răspunde cât mai eficient nevoilor și interesului membrilor profesiei, și având în vedere degrevarea acestor membri de poveri administrative care pot fi evitate, publicăm Lista auditorilor financiari înregistrați în Registrul public electronic (RPE) în categoria auditorilor financiari Nonactivi (actualizată la 22.05.2019), în conformitate cu declarațiile pe proprie răspundere privind încadrarea în categoria Activi/Nonactivi depuse la ASPAAS în concordanță cu prevederile Ordinului președintelui ASPAAS nr. 105 din 11 septembrie 2018.

Stimați membri ai profesiei,

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, grad profesional superior din cadrul Seriviciului Investigații, Asigurarea calităţii și Inspecții (3 posturi).

Dosarele de înscriere la concurs se depun pana la data de 27 martie 2019, ora 17:00, la sediul ASPAAS, din Str. Sirenelor nr.5, sector 5, București

Condițiile de participare și bibliografia stabilită sunt afișate la sediul şi pe site-ul  ASPAAS secțiunea  Concursuri.

Vă așteptăm cu drag să vă alăturați echipei ASPAAS!

Mâine, 19.03.2019, registratura ASPAAS va fi închisă până la ora 13.30.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Stimați membri ai profesiei,

Activitatea de audit financiar, în special cea de audit statutar, nu este distribuită uniform pe parcursul lunilor unui an calendaristic. Având în vedere aceasta situație, ASPAAS dorește in interesul profesiei, ca împreună cu  aceasta să identifice cele mai bune soluții în vederea optimizării activității profesionale pe care auditorii financiari o desfășoară.

De aceea, va invităm să răspundeți la următorul chestionar:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnPSMMQAcd2YVuO5x1wA-FL3Hpe8zvCLFj7LkntiZ6QEhZhQ/viewform

ASPAAS va ține cont de opțiunea dumneavoastră în emiterea Normelor privind acordarea vizei anuale.

Cu prietenie,
ASPAAS

Rezultatele examenului de competență profesională sesiunea ianuarie 2019 au fost publicate pe site-ul ASPAAS în data de 29.01.2019, ora: 19.30.

Rezultatele pot fi contestate în termenul prevăzut de Ordinul Președintelui ASPAAS nr.135/2018, până la data de 01.02.2019, ora: 00:00.

Contestațiile se vor transmite prin e-mail la adresa contestatii@aspaas.gov.ro sau prin fax la numărul 021.319.19.06.

Contestațiile transmise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.

Candidații declarați admiși (au media finală peste 7 și notele individuale pe probe sunt peste 6) pot solicita autorizarea ca auditori financiari în conformitate cu Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 87/2018.

Rezultatele examenului de competență profesională Proba II – Sistem nou

Rezultatele examenului de competență profesională – Sistem nou, sesiunea decembrie 2018 – ianuarie 2019

Stimați membri ai profesiei,

Spre clarificarea unui subiect de interes curent în randul profesiei, și din dorința de a lămuri competența legală a acordării vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar în conformitate cu prevederile legale actuale în contextul în care către dumneavoastră au fost transmise recent de către organismul profesional informații de natură să aducă mai degrabă nelămuriri, vă aducem la cunoștință următoarele:

ASPAAS are în lucru și va emite în curând Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar.  Conform acestora, raportarea va avea loc prin intermediul unei platforme de raportare online, cel mai probabil pe parcursul lunii februarie 2019 (în funcție și de momentul publicării Normelor menționate). Pe platforma se va raporta activitatea anuală, împreună cu Declarația privind îndeplinirea obligațiilor de formare profesională continua în conformitate cu normele specifice emise de ASPAAS și Declarația privind îndeplinirea criteriilor de bună reputație, în conformitate cu normele specifice emise de ASPAAS. De asemenea prin intermediul platformei, ASPAAS va emite viza anuală pentru exercitarea activității de audit financiar în format electronic (e-viza).

Activitatea de audit financiar se poate exercita doar în baza vizei eliberate de ASPAAS, singura viză prevăzută de către Legea 162/2017 (inclusiv art. 86 care modifică OUG 75/1999). ASPAAS este autoritatea competentă definită expres de Legea 162/2017 (art 2 alin 6). Totodată menționăm că în cadrul prevederilor OUG 75/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare nu este prevăzută  competența CAFR de a elibera viza pentru exercitarea activității de audit financiar sau de a restricționa sau limita în vreun fel dreptul de exercitare a profesiei. Această competență este precizată în art. 44 din Legea 162/2017 din cadrul Capitolului VII “Investigații și sancțiuni”, capitol care se referă exclusiv la competențele ASPAAS.

Astfel la:

art. 2

„6. autoritate competentă înseamnă Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, denumită în continuare ASPAAS, în calitate de autoritate de reglementare în domeniului auditului statutar și de supraveghere a auditorilor financiari și a firmelor de audit. Prin referința la „autoritate competentă” din orice articol se înțelege o trimitere la ASPAAS sau la orice altă autoritate competentă dintr-un alt stat membru responsabilă pentru funcțiile, sarcinile sau atribuțiile prevăzute la articolul respectiv, după caz;”

iar la art. 44:

ART. 44

„Răspunderea contravențională

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

……

c) exercitarea activității de audit financiar fără viza anuală emisă de autoritatea competentă;”

Astfel, fără viza ASPAAS nu se poate exercita legal activitatea de audit financiar. În prezent, în conformitate cu prevederile legale, pe teritoriul Romaniei nicio altă viză emisă de către o altă entitate nu poate acorda dreptul de a exercita activitatea de audit financiar.

Dacă vor fi cazuri în care viza de practică va fi necesară mai devreme , vom identifica în interesul membrilor profesiei o soluție optimă pt a acoperi aceste situații,  în urma solicitării directe și depunerea documentelor direct la Registratura ASPAAS) .

Consecintele introducerii unei vize de practică suplimentare, (pe lângă faptul că nu există bază legală) sunt deosebit de împovărătoare pentru profesie, al carui interes ar trebui să fie suprem pentru organismul profesional. Cu titlu de exemplu, ridicăm câteva probleme care considerăm că ar fi trebuit avute în vedere înaintea emiterii unei hotărâri al cărui scop evident este exclusiv acela de a servi un interes patrimonial: ce vor face membrii profesiei care derulează contracte complexe? Cum o să își documenteze separat dosarele? Cum o să repartizeze parteneri de misiune responsabili, diferiti pe fiecare componentă?

Cum ar trebui folosită cea de-a doua viză, să fie ștampilate separat secțiuni individuale din același raport? Și mai presus, DE CE să se încerce impunerea acestei poveri suplimentare membrilor profesiei, când legea prevede clar faptul că viza emisă de APSAAS acoperă în integralitate exercitarea activității de audit financiar?

ASPAAS recomandă organismului profesional prioritizarea interesului membrilor profesiei  și degrevarea acestora de poveri redundante si va depune toate eforturile pentru a apăra acest interes.

ASPPAAS rămâne deschisă dialogului cu organismul profesional in identificarea celor mai bune soluții în vederea debirocratizării activității în interesul membrilor și în interes public. Spre transparență, vă informăm că președintele ASPAAS a trimis către conducerea CAFR, pe email, în data de 18.12.2018 (înainte de sedința de Consiliu din data de 19.12.2018 când s-a emis Hotărârea CAFR privind viza) următorul punct de vedere cu privire la acest subiect: “viza ASPAAS, conform Legii 162/2017 este viza pt audit financiar, deci 360. In aceste conditii, apare evident faptul ca viza CAFR este o povara suplimentara, nenecesara, impusa propriilor membri, mai ales ca nu este prevazuta de Lege. DPDV al ASPAAS, un auditor financiar are nevoie de viza ASPAAS pt exercitarea activitatii de audit 360.”

Cu prietenie,
ASPAAS

ASPAAS organizează la București, la sediul central al CECCAR din București – intrarea Pielari nr. 1 sector 4, în data de 19 ianuarie 2018, începând cu ora 10:00, a doua probă – testul de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice a examenul de competență profesională în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 162/2017 și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/20.09.2018 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională .

Proba a doua a examenului de competenţă se va desfăşura astfel: examinarea pentru subiectul prevăzut la alin. (4) lit. a) din Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/20.09.2018 se desfăşoară pe o perioadă de 3 ore, iar pentru celelalte două subiecte prevăzute la alin. (4) lit. b) şi c) din Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/20.09.2018  examinarea se desfăşoară pe o perioadă de 3 ore, cu o pauză de 2 ore între cele două perioade de examinare.

La proba a doua a examenului de competenţă, respectiv testul de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice, se pot prezenta numai în cazul în care este promovată prima probă a examenului, respectiv testul privind cunoştinţele teoretice.

Cu jumătate de oră înainte de începerea examenului candidații pot intra în sala de examen. La intrare se legitimează în fața șefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de examinare.

Accesul în sala de examen, după pauză, pentru partea a doua a testului de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/20.09.2018.

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a examenului de competență profesională.

Stimați membri ai profesiei,

Pe măsură ce anul 2018 se apropie de sfârșit și sezonul de vacanță începe, gândurile întregului colectiv ASPAAS se întorc cu recunoștință către dumneavoastră, membrii profesiei care ne-au fost alături pe parcursul unui an deosebit.

Le mulțumim tuturor celor care ne-au încurajat, care ne-au acordat încredere, care ne-au transmis gânduri bune, după cum mulțumim deopotrivă și criticilor constructive, din care am învățat și care ne-au permis să răspundem mai bine nevoilor profesiei.

Anul 2018 a adus cu siguranță noi provocări profesiei, atât la nivel național cât și internațional, iar ASPAAS a încercat și va depune toate eforturile în continuare să rămână un partener de încredere al membrilor acesteia și să le fie alături în surmontarea tuturor provocărilor.

Vă dorim dumneavoastră si familei dumneavoastră un Crăciun fericit și un sezon de sărbători care să vă umple casa cu liniște și bucurie, și care să continue la fel și în Anul Nou!

Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm și să construim din nou împreună cu dumneavoastră în anul viitor!

Crăciun fericit și un An Nou minunat, sănătos, productiv și prosper.

Cu prietenie și respect în numele tuturor celor de la ASPAAS,

Prof. Univ. Dr. Cristiana TUDOR, CFA
PREȘEDINTE

christmas-greeting-ro-1920

Rezultatele examenului de competență profesională sesiunea Decembrie 2018 au fost publicate pe site-ul ASPAAS în data de 21.12.2018, ora: 19:30.

Rezultatele pot fi contestate în termenul prevăzut de Ordinul Președintelui ASPAAS nr.135/2018, până la data de 24.12.2018, ora: 00:00.

Contestațiile se vor transmite prin e-mail la adresa contestatii@aspaas.gov.ro sau prin fax la numărul 021.319.19.06.

Contestațiile transmise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.

Candidații care au promovat proba I pe sistemul nou se vor prezenta pentru susținerea probei a II-a care se va organiza în luna ianuarie 2019.

Candidații declarați admiși pe sistemul vechi (au media finală peste 7 și notele individuale pe probe sunt peste 6) pot solicita autorizarea ca auditori financiari în conformitate cu Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 87/2018.

Barem Grile Proba I – Sistem nou

Barem Grile Proba II – Sistem vechi

Rezultatele examenului de competență profesională Proba I – Sistem nou

Rezultatele examenului de competență profesională Proba I, II și III – Sistem vechi

Atenţie!!!

Accesul în sala de examen este permis exclusiv candidaților.

Respectaţi instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului:

 • Completaţi corect datele personale, numărul legitimației şi numărul variantei de întrebări pe care aţi primit-o.
 • Rezolvaţi în paginile ataşate subiectele primite; scrieţi cât mai clar şi citeţ.
 • Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen.
 • Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

Lista candidaților la examenul de competență profesională – 15 decembrie 2018 – Proba teoretică – sistem nou – SALA  ALBASTRĂ

Lista candidaților la examenul de competență profesională – 15 decembrie 2018 – Proba teoretică – sistem nou – SALA AMFITEATRU

Anunț reprogramare curs instruire teoretică a stagiarilor din 14.12.2018

Cursul de instruire teoretică a stagiarilor, programat pentru vineri, 14.12.2018, orele  16.00 – 21.00 va fi reprogramat în ziua de 17.12.2018, luni, în același interval orar.

Mulțumim pentru înțelegere!

Cluj-Napoca

Cursurile programate în ziua de 15.12.2018 la Cluj-Napoca, se vor organiza la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Științe Economice Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 56, Cluj-Napoca, Sala:  Amfiteatrul Roman Crișan (Parter).

Accesul în sala de curs se face pe baza CI de identitate, exclusiv pentru candidații care s-au preînscris prin formularul on-line.

Timișoara

Cursurile programate în ziua de 15.12.2018 la Timișoara, se vor organiza în incinta Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, din strada Gheorghe Lazăr nr. 9B.

Accesul în sala de curs se face pe baza CI de identitate, exclusiv pentru candidații care s-au preînscris prin formularul on-line.

Iași

Cursurile programate în ziua de 17.12.2018 la Iași, se vor organiza în incinta Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași, strada Anastasie Panu, nr. 26.

Accesul în sala de curs se face pe baza CI de identitate, exclusiv pentru candidații care s-au preînscris prin formularul on-line.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale și al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative”, ASPAAS organizează și desfășoară formarea/instruirea teoretică a stagiarilor în audit financiar.

În concordanță cu prevederile normelor privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar emise de ASPAAS, se vor organiza în anul 2018 cursuri modulare de instruire teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, in sistem on-line.

Informațiile privind calendarul derulării cursurilor, tematica abordată precum și lectorii care susțin cursurile sunt disponibile prin accesarea acestui link.

Stagiarii vor primi credențialele de acces pe platformă, pe baza cărora se va face accesul la cursul online, cu cel târziu o zi înainte de data desfășurării cursului.

Cursurile programate în perioada 10.12-13.12.2018, respectiv 17.12.2018, la București, se desfășoară în Str. Poenaru Bordea, nr. 20, sector 5, etaj 8, Sala Amfiteatru (în sediul Loteriei Române).

Accesul în sala de curs se face pe baza CI de identitate, exclusiv pentru candidații care s-au preînscris prin formularul on-line.

Ca urmare a solicitărilor dvs., în măsura în care este posibil, se vor organiza și alte sesiuni de formare profesională continuă.

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, „ASPAAS organizează programele de formare continuă pentru auditorii financiari.”

În concordanță cu prevederile normelor de formare profesională continuă a auditorilor financiari emise de ASPAAS, se va organiza în luna decembrie 2018 o serie de cursuri de formare profesională continuă structurată pentru auditorii financiari.

Informațiile privind calendarul derulării cursurilor, tematica abordată precum și lectorii care susțin cursurile sunt disponibile prin accesarea link-urilor de mai jos.

Auditorii financiari care doresc participarea la cursuri trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil prin accesarea link-urilor aferente.

Sala exactă unde se vor desfășura cursurile se va anunța ulterior, în funcție de numărul de participanți  înscriși. Înscrierile pentru fiecare curs se fac în limita a 150 de locuri, în ordinea manifestării opțiunilor.

ASPAAS organizează cursuri în:

București 

Cluj

Timișoara

Iași

În urma sesizărilor primite, s-a observat faptul că unele link-uri nu puteau fi accesate în formatul pdf în care a fost afișată bibliografia inițială.

Prin urmare vă rugăm să folosiți forma docx. a bibliografiei care conține linkurile în cauză.

Stimați stagiari în activitatea de audit financiar,

Dorim să vă anunțăm că în Monitorul Oficial, partea I, nr. 909 din 29 octombrie 2018, a fost publicat Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 150/4 octombrie 2018 pentru aprobarea Normelor privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar.

Ordinul menționat poate fi accesat și pe site-ul ASPAAS, aici:

Ordin nr. 150 din 4 octombrie 2018

Prin urmare, în conformitate cu prevederile legale menționate, vă rugăm să aveți în vedere obligațiile care vă revin în calitate de stagiar în activitatea de audit financiar, în funcție de anul de stagiu în care vă aflați.

Cu prietenie,
ASPAAS

Stimați auditori/reprezentanți legali ai firmelor de audit,

Dorim să vă anunțăm că în Monitorul Oficial, partea I, nr. 909 din 29 octombrie 2018, a fost publicat Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 150/4 octombrie 2018 pentru aprobarea Normelor privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar.

În conformitate cu prevederile legale menționate mai sus, în măsura în care doriți atestarea ca îndrumători de stagiu, persoane fizice, în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (1), (3) şi (4) din Ordinul președintelui ASPAAS nr. 150/2018 sau ca firme de audit care oferă îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar, în condițiile prevăzute la alin.(2) și (5) ale aceluiași  articol,

Vă rugăm să transmiteți către ASPAAS documentele aferente în conformitate cu prevederile art. 11 alin.(6) sau alin.(7) din ordinul menționat mai sus.

Cu prietenie,
ASPAAS

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) organizează la București (locația va fi anunțată ulterior), în luna decembrie 2018, examenul de competență profesională în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 162/2017 și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/20.09.2018 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională astfel:

I. Probele examenului de competență profesională conform prevederilor art. 5 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 135/2018 (valabil pentru candidații care au finalizat stagiul și susțin pentru prima data examenul de competență, precum și pentru cei care au mai susținut, dar nu au promovat anterior niciuna din probele examenului):

Prima probă – testul privind cunoștințele teoretice – sâmbătă, 15 decembrie 2018  la București, ora 10.00

A doua probă – testul de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice – se va susține la o dată care va fi anunțată ulterior, doar în cazul promovării primei probe, iar programarea acesteia și lista candidaților se va afișa după corectarea primei probe.

Tematica și bibliografia pentru examenul de competență profesională este compusă din domeniile si reglementările prezentate la punctul A. și punctul B. atât pentru prima cât și pentru a doua probă.

II: Probele examenului de competență profesională conform prevederilor art. 15 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 135/2018 (valabil pentru candidații care au finalizat stagiul si au mai susținut si promovat anterior una sau doua probe ale examenului de competență profesională):

Proba teoretică (I) – în perioada 14-17 decembrie 2018, la București, data și ora se vor stabili ulterior finalizării perioadei de înscriere, în funcție de numărul de dosare validate.

Proba grilă (II)  – în perioada 14-17 decembrie 2018, la București, data și ora se vor stabili ulterior finalizării perioadei de înscriere, în funcție de numărul de dosare validate.

Proba practică (III) – în perioada 14-17 decembrie 2018, la București, data și ora se vor stabili ulterior finalizării perioadei de înscriere, în funcție de numărul de dosare validate.

Tematica și bibliografia pentru examenul de competență profesională este compusă astfel:

 • Proba teoretică (I)punctul A.
 • Proba grilă (II)punctul B.
 • Proba practică (III) – punctul A. și punctul B.

Tematica și bibliografia pentru examenul de competență profesională poate fi accesată aici.

La examen se pot înscrie toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 135/2018.

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a examenului de competență profesională.

Perioada de înscriere la examenul de competență profesională:  30 octombrie – 9 noiembrie 2018

Program de înscrieri: de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00.

În vederea înscrierii la examen, candidaţii vor depune personal sau prin delegat, la sediul ASPAAS din Bucureşti, Str. Sirenelor, nr. 5, Sector 5, următoarele acte:

a) cerere de înscriere, conform anexei care face parte integrantă din Norme;

b) diploma de licență, în copie certificată pentru conformitate cu originalul (candidatul se va prezenta la sediul ASPAAS cu diploma în original sau copie legalizată și cu o xerocopie pe care personalul ASPAAS care preia dosarul de înscriere va constata conformitatea cu originalul);

c) copia actului de identitate;

d) 2 fotografii (tip 2/3);

e) certificat de cazier judiciar aflat în termen de valabilitate;

f) declarația privind respectarea criteriilor de bună reputație, prevăzută în anexa la Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 89/2018;

g) orice alt document solicitat de ASPAAS în procesul de analiză.

Dosarele primite prin orice altă modalitate (poșta, curier etc.) nu vor fi luate în considerare.

!!OBS!! În conformitate cu prevederilor art. 16 alin (2) și (3) din Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/2018 în vederea validării de către ASPAAS a dosarelor de înscriere pentru toate persoanele înscrise la examenul de competență profesională (care au finalizat stagiul și nu au mai susținut niciuna din probe/ care au finalizat stagiul si au mai susținut si promovat una sau mai multe probe al examenului de competență profesională în anii precedenți) CAFR este obligat sa transmită ASPAAS, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, documente doveditoare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 162/2017, formarea continuă pentru auditorii financiari se organizează și se reglementează de către autoritatea competentă ASPAAS.

În aplicarea prevederilor legale, ASPAAS a emis Ordinul Președintelui nr. 90/14.08.2018 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională  continuă a auditorilor financiari.

Conform Normelor ASPAAS, auditorii care au statutul de auditor financiar activ au obligația să efectueze un număr minim de 20 de ore de formare profesională continuă (FPC) pe an, din care minim 10 ore FPC structurată, respectiv minim 10 ore FPC nestructurată.

Pe parcursul unei perioade de referință de trei ani, auditorii activi au obligația efectuării a 120 de ore FPC total, din care 60 ore FPC structurată , respectiv 60 ore FPC nestructurată.

În acest mod, media pregătirii structurate (singura componentă care trebuie dovedită) este de 20 de ore FPC pe an, cu posibilitatea efectuării unui număr de ore mai mic într-un an și compensarea prin ore suplimentare în anii următori. Astfel, pentru a se respecta atât numărul necesar de ore pentru perioada de trei ani (60), cât și numărul minim anual (10), se pot efectua oricare dintre următoarele variante de ore FPC structurate pe o perioada de trei ani: 10-10-40, 20-20-20, 10-20-30, 40-10-10, 30-10-20 etc.

Auditorii financiari înregistraţi în Registrul Public electronic ca auditori financiari nonactivi au obligaţia efectuării a 50% din numărul total de ore FPC aferent auditorilor activi și descris anterior.

Orele de pregătire structurată se referă EXCLUSIV la activități de formare organizate de ASPAAS, inclusiv în colaborare cu parteneri de formare.

Orele de pregătire nestructurată NU trebuie justificate prin documente, efectuarea pregătirii confirmându-se de către fiecare auditor prin completarea declarației anuale.

Pentru anul 2018, prin dispozițiile tranzitorii ale Normelor ASPAAS, s-a eliminat cerința îndeplinirii obligațiilor minime de formare structurată, respectiv cele 10 ore FPC.

Astfel, pentru obținerea vizei anuale emise de ASPAAS pentru anul 2019, există doar obligația completării declarațiilor cu atestarea îndeplinirii componentei de formare profesională continuă nestructurată aferentă anului 2018.

În data de 19 septembrie 2018 a fost publicat în Monitorul Oficial  nr. 801 ORDINUL Președintelui ASPAAS Nr. 105/11.09.2018 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea auditorilor financiari și firmelor de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari și al firmelor de audit, in vigoare de la data publicarii.

Art. 15 din Norme prevede obligația tuturor auditorilor financiari de a depune la ASPAAS, autoritatea competentă responsabilă cu reglementarea activităţii de înregistrare şi cu întocmirea, actualizarea și publicarea Registrului public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a normelor Declarația pe proprie răspundere  privind privind încadrarea în categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi prevăzută la art. 3 alin. (2).

Pentru respectarea prevederilor art. 18 din Legea 162/2017, Declaratia menționată anterior se depune în original sau prin utilizarea semnăturii electronice.

Nerespectarea termenului de 30 de zile atrage declanșarea procedurii administrative, conform dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 162/2017.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că obligația legală a auditorilor financiari în privința depunerii acestei declarații există numai față de autoritatea competentă ASPAAS.

Mai mult, vă rugăm să aveți în vedere faptul că SINGURUL Registru al auditorilor financiari prevăzut de reglementările legale este Registrul public electronic al auditorilor financiari și al firmelor de audit prevăzut la Art. 14-19 din Legea 162/2017, întocmit și publicat de ASPAAS.

 Orice alt Registru de evidență a auditorilor financiari pentru care vi se solicită declarații sau se colectează date personale NU este prevăzut de lege și NU ar trebui publicat.

Declarația se găsește la următorul link:

https://www.aspaas.gov.ro/registrul-public-electronic/formulare-utile/

Cu prietenie,
ASPAAS

Probleme în legătură cu Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

CAFR a emis Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României în data de 16.08.2018.

ASPAAS atrage atenția asupra faptului că Hotărârea Consiliului CAFR nr 70/2018 conține o serie de reglementări care excedează competenței CAFR, încălcând prevederile legale incidente, și care afectează membrii sau viitorii membri ai profesiei. Orice reglementări care contravin prevederilor actelor normative ierarhic superioare NU pot produce efecte juridice.

Totodată atragem atenția că art.15 alin. (5) din ROF CAFR aprobat prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 2/2018, prevede că hotărârile Consiliului Camerei cu impact asupra profesiei de auditor financiar se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu avizul prealabil al ASPAAS, după caz. Ori în cazul Hotărârii Consiliului CAFR nr. 70/2018, care este o hotărâre cu impact asupra profesiei de auditor  financiar, deși  nu a fost solicitat avizul ASPAAS, aceasta a fost publicată în MO din data de 16.08.2018.

A. Reglementări care contravin prevederilor Legii 162/2017 cu incidență asupra stagiarilor în activitatea de audit financiar și asupra persoanelor care au finalizat stagiul și urmează să susțină examenul de competență profesională, inclusiv perceperea de taxe acestora

Legea 162/2017 prevede faptul că atât organizarea și desfășurarea stagiului, împreună cu toate elementele ce țin de stagiu, cât și examenul de competență sunt de competența exclusivă a ASPAAS, CAFR neputând reglementa niciun aspect al stagiului sau examenului, inclusiv taxele, doar ASPAAS având această atribuție. Mai mult, CAFR nu poate percepe taxe pentru activități pentru care nici nu are atribuții legale și pe care nici nu le desfășoară prin delegare.

Autoritatea competentă ASPAAS nu a reglementat taxele și în consecință nici nu percepe taxe pentru aceste activități.

Legea 162/2017 :

Art 11 (5) ASPAAS elaborează normele pentru desfășurarea stagiului de pregătire practică a stagiarilor.

Art 11 (5) (6) Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) sunt licențiate ale unei instituții de învățământ superior. Diploma obținută la absolvirea instituției de învățământ superior trebuie să fie recunoscută/echivalată de către Ministerul Educației Naționale;

b) au promovat testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu;

c) au o bună reputație conform art. 5.

(notă  ASPAAS – stagiarii în activitatea de audit financiar nu sunt membrii CAFR)

ART. 75

Atribuțiile ASPAAS

c) formarea continuă a auditorilor financiari și formarea stagiarilor în activitatea de audit statutar; (notă ASPAAS – CAFR NU poate face activități de formare pentru stagiarii în activitatea de audit financiar)

Mai mult, Legea 162/2017, la art. 86 intitulat Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar prevede:

ART. 8  din OUG 75 se modifică și va avea următorul cuprins: Camera are ca membri auditori financiari care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi și firme de audit, conform legii”  (notă  ASPAAS – CAFR NU are printre membri săi stagiarii în activitatea de audit financiar)

precum și toate articolele din OUG 75 care reglementează stagiul sunt abrogate prin Legea 162/2017. (notă  ASPAAS – CAFR NU le poate reglementa și le desfășoară doar în situația delegării de către ASPAAS)

***

Așadar, din analiza prevederilor legale incidente reiese în mod clar faptul că stagiarii în activitatea de audit financiar NU sunt membri ai CAFR și în consecință nu au nicio obligație de orice natură față de organismul profesional.

Reiese la fel de clar faptul că CAFR nu are atribuții legale legate de stagiu și stagiari în activitatea de audit financiar și nici nu desfășoară prin delegare vreo activitate în legătură cu aceștia.

Astfel, taxele enumerate mai jos, cu incidență asupra stagiarilor sau asupra persoanelor care au finalizat stagiul și nu sunt încă înscrise în CAFR după autorizarea de către ASPAAS, prevăzute în Hotărârea 70/2018 contravin prevederilor legale/ sunt injuste și nu trebuie percepute, sau trebuie restituite cu celeritate în situația îngrijorătoare în care deja au fost percepute:

cotizația fixa anuală pentru menținerea in Registrul intern al stagiarilor în activitatea de audit financiar în cuantum de 480 leiNU există temei legal pentru perceperea taxei, stagiarii nu sunt membri ai CAFR și în consecință nu au nicio obligație față de CAFR.

taxa pentru procesare și eliberare document atestare stagiu în cuantum de 480 lei – persoanele respective au finalizat deja stagiul și și-au îndeplinit toate obligațiile, putând să se prezinte la examenul de competență profesională organizat de ASPAAS. NU este justă această percepere de taxe, în condițiile în care autoritatea competentă, respectiv ASPAAS, care desfășoară efectiv activitățile legate atât de stagiu, cât și de organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională, NU a reglementat și NU a impus nicio taxă pentru aceste activități.

taxa pentru participare la cursurile organizate de CAFR pentru stagiarii în activitatea de audit financiar în cuantum de 720 leiNU există temei legal pentru percepere, CAFR nu are atribuții să organizeze formare profesională pentru stagiarii în activitatea de audit financiar, aceștia nu sunt membri ai CAFR și în consecință nu au nicio obligație față de CAFR.

În aceste condiții, coroborat cu faptul că începând cu data de 15 iulie 2018, ASPAAS nu a mai delegat nicio activitate către CAFR, considerăm că Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2018  instituie unele prevederi în scopul obținerii unui folos patrimonial injust pentru CAFR, organism condus de către Consiliul Camerei, prin inducerea în eroare a stagiarilor și a celor care au finalizat stagiul prin prezentarea ca adevărată a unei situații care excedează prevederilor legale.

ASPAAS nu poate accepta reglementarea și perceperea unor taxe pentru activități care NU sunt în aria de competență și nici NU sunt efectuate de către CAFR, consideră că aceste prevederi ale Hotărârii Consiliului CAFR nr 70/2018 nu pot produce efecte juridice, acestea încălcând prevederile legale incidente și solicită organismului profesional restituirea taxelor încasate de la stagiarii în activitatea de audit financiar și de la persoanele care au finalizat stagiul și anularea efectelor produse acestora.

De asemenea, ASPAAS va iniția demersurile administrative și legale pentru remedierea acestei situații.

B. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului CAFR nr 70/2018 legate de cotizațiile membrilor CAFR

ASPAAS apreciază și salută inițiativa de reducere a poverii financiare pentru auditorii care nu au avut venituri în ultimul an, însă recomandă organismului profesional extinderea acestei măsuri și asupra celorlalți membri, auditori financiari activi și nonactivi, având în vedere faptul că o parte semnificativă a activităților desfășurate anterior de către CAFR în interesul membrilor profesiei au fost preluate de către ASPAAS și începând cu 15 iulie 2018, moment în care a încetat delegarea de drept, sunt desfășurate de către ASPAAS (printre acestea se numără acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei și a parafei, autorizarea auditorilor financiari și firmelor de audit, suspendarea, retragerea autorizării, înscrierea în Registrul public electronic, menținerea, publicarea și actualizarea Registrului public electronic, formarea profesională continuă, organizarea și desfășurarea stagiului).

Astfel, menținerea nivelului anterior al cotizațiilor percepute de către CAFR membrilor săi, în condițiile în care organismul profesional NU mai desfășoară aceleași activități, respectiv NU le mai oferă aceleași servicii membrilor, nu este justificată.

Apreciem așadar acest prim pas în această privință și așteptăm să-i urmeze și ceilalți cât mai rapid, după cum este firesc.

Probleme privind ROF CAFR

În perioada martie-aprilie 2018, CAFR a transmis către ASPAAS propunerea de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România (ROF CAFR), spre a fi supus avizării în baza dispozițiilor art. 5 alin. 4 lit. a) din  OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată cu modificările și completările ulterioare.

art. 5 alin. 4 lit. a) din  OUG nr. 75/1999

Camera elaborează:

a) Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei, care se aprobă prin hotărâre a Conferinței membrilor Camerei, cu avizul prealabil al ASPAAS;

Având în vedere aceste dispoziții legale, ASPAAS a verificat propunerile de modificare a ROF CAFR constatând o serie de neconformități față de prevederile legislației naționale și a celei europene în materie de audit.

ASPAAS a transmis ulterior mai multe solicitări către CAFR privind modificarea ROF în sensul respectării prevederilor legale incidente.

Având o atitudine constructivă în interes public dar și în interesul profesiei, în final, ASPAAS a avizat favorabil, proiectul de modificarea a ROF CAFR, însă cu observații și propuneri ce au fost anexate avizului.

Avizul autorității de supraveghere ASPAAS NU este unul cu caracter consultativ, iar CAFR, care în acea perioadă efectua activități delegate, avea obligația sa preia recomandările ASPAAS și în conformitate cu prevederile art. 52 alin (8) lit. e) din Legea 162/2017, adică:

Legea 162/2017, art. 52 (8) Delegarea uneia sau mai multor atribuții prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea de către CAFR cel puțin a următoarelor condiții:

….

e) punerea în aplicare a recomandărilor ASPAAS;

….

ROF-ul prezentat spre aprobare în cadrul Conferinței Naționale din 21 aprilie 2018 și care ulterior a fost publicat în Monitorul Oficial nu include aceste recomandări făcute de ASPAAS.

Astfel, ASPAAS consideră că acest document nu întrunește condiția de conformitate cu reglementările legale incidente și solicită organismului profesional rectificarea acestuia ținând cont de prevederile actelor normative ierarhic superioare.

***

Consecințele ignorării de către CAFR a recomandărilor ASPAAS, prin încălcarea prevederilor Legii 162/2017, au condus la apariția unei situații de risc care a contribuit atât la imposibilitatea delegării de atribuții către organismul profesional, cât și la emiterea ulterioară de către Consiliul CAFR de norme care, fiind justificate prin prevederi neconforme ale propriului ROF, fie încalcă la rândul lor prevederi ale Legii 162/2017 și ale OUG 75, fie excedează acestora.

În ambele cazuri, orice reglementări ale ROF-ului CAFR și a normelor emise în aplicarea acestuia care contravin prevederilor actelor normative ierarhic superioare NU pot produce efecte juridice (cu titlu de exemplu, reglementarea activității de stagiu și impunerea de sarcini financiare stagiarilor, impunerea de condiții suplimentare administrative si financiare firmelor de audit și auditorilor financiari autorizați de ASPAAS pentru a-și putea exercita activitatea, condițiile pentru efectuarea inspecțiilor cu consecințe negative financiare și de imagine asupra membrilor și a profesiei, etc.)

La data intrării în vigoare a legii 162/2017, respectiv 15 iulie 2017, atribuțiile care pot fi delegate de către ASPAAS către CAFR conform prevederilor art. 52, inclusiv efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității la auditorii financiari și firmele de audit în legătură cu activitatea de audit statutar la alte entități decât cele de interes public, au fost delegate de drept prin dispozițiile art. 95 din legea 162/2017, sub supravegherea și controlul ASPAAS, pentru o perioadă de un an, care în acest moment a încetat. ASPAAS deține responsabilitatea finală pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate.

În urma analizei modului de îndeplinire a atribuțiilor delegate CAFR pe perioada delegării de drept, ASPAAS a identificat unele neconformități în desfășurarea activității delegate privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității la auditorii financiari și firmele de audit în legătură cu activitatea de audit statutar la alte entități decât cele de interes public, după cum urmează:

A. CAFR a reglementat în afara cadrului legal, emițând și aplicând Hotărârile Consiliului CAFR nr. 85/25.09.2017 și 125/20.12.2017

Prevederile Legii 162/2017 în această privință sunt clare și nu mai permit CAFR emiterea de reglementări pentru activitățile din aria de competență a ASPAAS, astfel:

„ART. 95

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi atribuțiile care pot fi delegate de către ASPAAS către CAFR conform prevederilor art. 52 sunt delegate de drept, sub supravegherea și controlul ASPAAS, pentru o perioadă de un an.

(2) În vederea exercitării atribuțiilor delegate potrivit alin. (1), CAFR va aplica reglementările existente la momentul intrării în vigoare a prezentei legi până la momentul în care ASPAAS va elabora reglementări specifice proprii pentru activitățile delegate.”

„Art 2

(6) (..) autoritate competentă înseamnă Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, denumită în continuare ASPAAS, în calitate de autoritate de reglementare în domeniului auditului statutar și de supraveghere a auditorilor financiari și a firmelor de audit.”

„Art 35 (..)

(9) ASPAAS emite norme și proceduri de inspecție privind asigurarea calității activității de audit statutar în vederea aplicării prevederilor prezentei legi.”

„ART. 51

(1) ASPAAS este autoritatea competentă pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege.”

 „ART .73 (..)

(2) ASPAAS este autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar și își exercită atribuțiile potrivit prevederilor prezentei legi.”

„ART. 75 

(1) Atribuțiile principale ale ASPAAS în calitate de autoritate competentă potrivit Directivei 2006/43/CE, cu modificările și completările ulterioare, și prezentei legi sunt următoarele: (..)

d) efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității auditului statutar; (..)

j) emiterea reglementărilor proprii în baza și în aplicarea prevederilor prezentei legi.”

Așadar, din analiza prevederilor menționate, reiese în mod clar faptul că CAFR putea numai să aplice reglementările existente la momentul intrării în vigoare a Legii nr.162/2017. CAFR nu mai avea posibilitatea legală de a reglementa vreuna din activitățile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 162/2017, inclusiv efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității la auditorii financiari și firmele de audit, care efectuează audit statutar la alte entități decât cele de interes public.

Din analiza obiectivelor de inspecție selectate pentru perioada supusă supravegherii reiese că Hotărârea Consiliului CAFR nr. 85/25.09.2017  a fost aplicată pe toată perioada de la emitere până la 31.12.2017, iar Hotărârea Consiliului CAFR nr. 125/20.12.2017  a fost aplicată în continuare de la emitere.

De asemenea, Hotărârile Consiliului CAFR nr. 85/25.09.2017 si 125/20.12.2017  nu au fost aprobate niciodată de către autoritatea competentă ASPAAS.

Având în vedere cele de mai sus, reiese fără urmă de îndoială faptul că Hotărârile Consiliului CAFR nr. 85/25.09.2017 și nr. 125/20.12.2017 în totalitatea lor au fost emise fără a fi respectate prevederile legale incidente (și apoi puse in aplicare), autoritatea emitentă nemaiavând atribuții de reglementare a acestei activități după intrarea în vigoare a Legii nr. 162/2017, această atribuție fiind de competența exclusivă a ASPAAS.

În aceste condiții toate inspecțiile desfășurate de CAFR în perioada delegării au fost efectuate pe baza unor reglementări aprobate ilegal de către Consiliul CAFR, ceea ce din punctul de vedere al ASPAAS atrage nulitatea de drept.

B. CAFR nu a îndeplinit condițiile legale incidente privind criteriile ce trebuie îndeplinite de sistemul de asigurare a calității

Prevederile legale curente, respectiv Regulamentul (UE) 537/2017 si Legea 162/2017 impun condiții clare de experiență în desfășurarea de audituri statutare și în raportarea financiară pentru persoanele care desfășoară aceste inspecții (si nu prevăd echivalarea acestei cerințe în vreun alt mod), respectiv:

 • Art 35 alin (1) si alin (4) din Legea 162/2017 (în vigoare din 15 iulie 2017):

(1) Toți auditorii financiari și firmele de audit fac obiectul unui sistem de asigurare a calității care respectă cel puțin criteriile prevăzute la alin. (4).

(4) Criteriile ce trebuie îndeplinite de sistemul de asigurare a calității sunt următoarele:

d) “persoanele care efectuează inspecții pentru asigurarea calității au vechime de cel puțin 7 ani ca auditor activ în domeniul auditului statutar, din care cel puțin 3 ani la entități de interes public;”

 • Art 26 alin (5) lit. a) din Regulamentul european 537/2014 (în vigoare din 17 iunie 2016): “Atunci când desemnează inspectori, autoritatea competentă utilizează criteriile următoare: a) inspectorii au educația profesională adecvată, experiență relevantă în desfășurarea de audituri statutare și în raportarea financiară și dispun de pregătire specializată în ceea ce privește verificările de asigurare a calității;

Prin efectul Legii 162/2017, activitatea de inspecții pentru asigurarea calității la auditorii financiari și firmele de audit în legătură cu activitatea de audit statutar la alte entități decât cele de interes public a fost delegată de drept către CAFR prin dispozițiile art. 95 din legea 162/2017. În consecință atribuțiile ASPAAS au fost delegate spre executare către CAFR, responsabilitatea finală fiind însă a ASPAAS.

Din analiza CV-urilor membrilor departamentului de Inspecții al CAFR, care au desfășurat aceste inspecții în ultimii ani, inclusiv după intrarea în vigoare a Regulamentului european 537/2014  și apoi a Legii 162/2017, nu reiese că ar avea experiență în desfășurarea de audituri statutare, așa cum este impusă de reglementările anterior menționate. Mai mult, deși ASPAAS a făcut în repetate rânduri solicitări ca textul ROF-ului CAFR sa fie în conformitate cu prevederile legale, printre care și solicitarea de a se menționa criteriile prevăzute de lege necesare a fi îndeplinite de către persoanele care desfășoară inspecții pentru asigurarea calității acestea au fost refuzate de către CAFR.

Având în vedere cele de mai sus, în sensul că NU au fost îndeplinite condițiile legale pentru efectuarea acestor inspecții, autoritatea competentă, cea care deține răspunderea finală pentru această activitate, respectiv ASPAAS, nu poate recunoaște nici din acest motiv rezultatele acestor inspecții pentru perioada în care acestea au fost delegate, respectiv 15 iulie 2017 -15 iulie 2018.

Situația actuală este cu atât mai complicată având în vedere faptul că rezultatele inspecțiilor privind asigurarea calității au produs și efecte juridice, prin însăși aplicarea reglementarilor CAFR care impun un nivel al cotizațiilor diferențiat în funcție de calificativul obținut în urma inspecțiilor de asigurare a calității desfășurate de CAFR, precum și obligații privind formarea profesională.

ASPAAS va depune toate diligențele pe lângă organismul profesional pentru remedierea acestei situații și anularea efectelor produse membrilor profesiei de activitatea de inspecții privind asigurarea calității desfășurată de CAFR.

C. Probleme în desfășurarea celorlalte misiuni de asigurare a calității efectuate de CAFR după 15 iulie 2018

CAFR a emis Hotărârea Consiliului CAFR nr 60/19.07.2018 privind aprobarea „Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari” publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 656/27.VII.2018. Proiectul de norme al CAFR care vizează această speță nu a fost transmis către ASPAAS pentru a fi avizat.  Aici atragem atenția și asupra faptului că art.15 alin. (5) din ROF CAFR aprobat prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 2/2018, prevede că hotărârile Consiliului Camerei cu impact asupra profesiei de auditor financiar se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu avizul prealabil al ASPAAS, după caz.

Deși ASPAAS, de-a lungul timpului a solicitat CAFR remedierea situației privind aplicarea prevederilor art. 35 alin (4) lit. d) din legea 162/2017 precum și a art. 26 alin (5) lit. a) din Regulamentul European 537/2014 ambele reglementari referindu-și la condițiile impuse inspectorilor, acestea nu se regăsesc in actul normativ emis de CAFR.

În plus Hotărârea Consiliului CAFR nr 60/19.07.2018 conține o serie de reglementări care exced competenței CAFR, respectivele reglementări fiind de competența exclusivă a ASPAAS, încălcând prevederile legii 162/2017 care prevăd ca doar ASPAAS ca autoritate competentă poate reglementa activitățile pentru care este competentă.

Totodată ASPAAS nu poate accepta ca printr-un sistem de inspecții care nu este in concordanță cu prevederile legale, imaginea auditorilor financiari care efectuează si audit statutar, în particular dar și a activității de audit financiar care include și auditul statutar, în general, să fie afectată prin acordarea unor calificative rezultate din cadrul unor inspecții realizate de persoane care nu îndeplinesc condițiile minime prevăzute atât de legislația națională cât și de cea europeană. Aceasta cu atât mai mult cu cât rezultatele inspecțiilor afectează și obligațiile financiare ale membrilor (cotizații diferențiate in funcție de calitativ) cât și obligații de formare profesională.

ASPAAS a inițiat demersurile legale pentru remedierea acestei situații, urmând să dispună și măsurile administrative care sunt impuse de lege împotriva celor care se fac vinovați.

Cu toate că membrii profesiei ne-au arătat că au înțeles comunicatul anterior al ASPAAS prin oferirea suportului necesar, reluăm informația precedentă precizând faptul că ceea ce solicită ASPAAS (în încercarea de a-și exercita atribuțiile legale – printre care publicarea Registrului public electronic pe site-ul propriu) este un document care conține baza de date ce formează Registrul public electronic și care trebuie să corespundă în același timp prevederilor legale – ceea ce, pentru clarificare, înseamnă un document  de tip “.csv”, “.xls”, .”xlsx” etc. care să poată fi importat în aplicația proprie de gestiune a bazei de date. Această aplicație pe care încercăm s-o dezvoltăm ne este necesară pentru publicarea Registrului public electronic pe site-ul propriu al ASPAAS.

Nu am solicitat așadar “sistemul de evidenţă în totalitate”, “activul intangibil care figurează în evidenţele contabile ale Camerei la o valoare de 174 mii lei”, cum s-a înțeles sau s-a dorit să se înțeleagă prin unele locuri. Desigur, cu toții am fi apreciat ca CAFR să pună la dispoziție acest sistem cu toate funcționalitățile “care reprezintă o investiţie a CAFR finanţată din cotizaţiile plătite de membrii Camerei – auditori financiari şi firme de audit” având în vedere faptul că ASPAAS tot în interesul membrilor profesiei, proprietarii de drept ai sistemului, l-ar fi folosit.

Astfel s-ar fi evitat situația ca ASPAAS să aloce resurse financiare și umane pentru a realiza ceva ce în fapt există, aceste resurse putând fi concentrate către alte activități în interesul profesiei. Nu am avut însă această pretenție, ASPAAS solicitând doar baza de date, și niciodată aplicația de gestiune a bazei de date sau sistemul.

Acest document simplu pe care îl solicităm, în format “.csv” / “.xls” / “xlsx” poate fi extras facil, fără costuri și efort, din sistemul/aplicația de gestiune a bazei de date – existent la nivelul CAFR datorită cotizației membrilor profesiei.

Mai mult, ASPAAS solicită datele de contact ale membrilor profesiei pentru a putea verifica corectitudinea datelor din documentul intitulat Registru public electronic, neputând publica și gira un document neverificabil și neverificat.

Dreptul ASPAAS de a solicita orice informații are nevoie, în virtutea prevederilor art. 76 din Legea nr. 162/2017 NU se limitează la situația delegării, ci este general valabil.

Însă și acest lucru a fost înțeles deja de către membrii profesiei, care realizează faptul că ASPAAS încearcă să ducă la îndeplinire această activitate în interesul profesiei, și cărora le mulțumim pentru deschiderea spre cooperare pe care ne-au arătat-o. Împreună cu dumneavoastră vom putea finaliza această activitate, în pofida piedicilor existente.

“ART. 76 din Legea nr. 162/2017

Dreptul ASPAAS de a solicita informații

(1) ASPAAS, în exercitarea dreptului său de a solicita informații de la auditorii financiari, firmele de audit sau CAFR, utilizează̆ instrumente precum raportări, chestionare, intervievări sau alte modalități, în funcție de obiectivul avut în vedere.

(2) ASPAAS are dreptul de a efectua verificări cu privire la informațiile primite de la auditorii financiari, firmele de audit sau CAFR pentru a constata dacă acestea corespund realității și legalității.

(3) ASPAAS are dreptul de a solicita oricărei instituții și/sau autorități cu atribuții de reglementare/supraveghere a entităților de interes public informațiile pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale. Instituțiile în cauză trebuie să răspundă cu celeritate solicitărilor ASPAAS.“

Ne cerem scuze pentru inconvenientul legat de imposibilitatea consultării Registrului public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit. Această situație se datorează exclusiv lipsei de cooperare din partea organismului profesional CAFR, având în vedere cele de mai jos.

În conformitate cu prevederile art. 14 alin (1) din Legea 162/2017 „ASPAAS este responsabilă cu întocmirea, actualizarea și publicarea Registrului public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, denumit în continuare Registrul public”.

În conformitate cu prevederile art. 14 alin (7) din Legea 162/2017 „Informațiile înregistrate referitoare la auditorii financiari și firmele de audit se păstrează în Registrul public electronic, care este accesibil publicului pe pagina de internet a ASPAAS”.

În conformitate cu prevederile art. 95 alin (1) din Legea 162/2017 „La data intrării în vigoare a prezentei legi (15 iulie 2017) atribuțiile care pot fi delegate de către ASPAAS către CAFR conform prevederilor art. 52 sunt delegate de drept, sub supravegherea și controlul ASPAAS”

În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din Legea 162/2017: „…ASPAAS poate delega către CAFR, integral sau parțial, îndeplinirea următoarelor atribuții, în condițiile prezentei legi:

i) înregistrarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în Registrul public electronic, potrivit prevederilor art. 14 alin. (2), (5) și (7);
j) actualizarea informațiilor cuprinse în Registrul public electronic, potrivit prevederilor art. 17 alin. (2);

În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (6) din Legea 162/2017: “În exercitarea atribuțiilor sale, ASPAAS are dreptul de a solicita CAFR orice informații necesare pentru atingerea obiectivelor urmărite referitoare la activitățile delegate sau supravegheate.”

În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Legea 162/2017:ASPAAS are dreptul de a efectua verificări cu privire la informațiile primite de la auditorii financiari, firmele de audit sau CAFR pentru a constata dacă acestea corespund realității și legalității.”

Solicitările repetate adresate de către ASPAAS organismului profesional CAFR, de a pune la dispoziție într-un format tip bază de date, informațiile care să permită publicarea Registrului electronic pe site-ul autorității, în interes public și în respectarea dispozițiilor legale, au fost refuzate. Astfel, în data de 03.05.2018 a fost transmis către ASPAAS un document needitabil, impropriu a fi transpus într-o bază de date, iar în urma revenirii de către ASPAAS la solicitare s-a transmis în data de 15.05.2018 un alt document, de data aceasta editabil, însă tot impropriu pentru a fi transpus facil într-o bază de date, CAFR justificând acest format, cităm:  ”întrucât aceasta este forma în care este exportat din baza de date a CAFR”.  Deci CAFR recunoaște că are o bază de  date, însă refuză să o transmită. Având în vedere refuzul CAFR de a coopera pe aceasta speță în interesul profesiei și a celui public, ASPAAS a fost nevoită să aloce resurse umane și financiare pentru transpunerea documentului primit în 15.05.2018, într-un format tip bază de date, pentru a fi folosit ulterior în publicarea Registrului public, deși nu ar fi fost cazul dacă CAFR coopera, iar aceste resurse ar fi putut fi folosite pentru alte activități în interesul profesiei. Ulterior finalizării de către ASPAAS a transpunerii într-un format tip bază de date a documentului primit în 15.05.2018 de la CAFR, organismul profesional CAFR în data de 28.06.2018 a transmis un fișier într-un format tip bază de date, dar incomplet raportat la prevederile legale, fiind astfel inutil pentru a fi utilizat în vederea publicării Registrului public. Apoi, în data de 03.07.2008, CAFR a transmis o altă versiune diferită de cele anterioare, tot într-un format impropriu pentru a fi transpus facil într-o bază de date, pentru ca la finalul lunii iulie 2018 să transmită o altă versiune tot într-un format de document impropriu pentru a fi transpus facil într-o bază de date și de fiecare dată fără să se pună în evidență modificările față de versiunea anterioară transmisă, în acest mod anulând de fiecare dată activitatea de până atunci de verificare și transpunere a datelor în format bază de date desfășurată de ASPAAS, în condițiile în care CAFR deținea deja baza de date prin delegare, în numele ASPAAS.

În consecință, încercarea ASPAAS de a dezvolta o bază de date pe care CAFR deja o deține, a fost sistematic împiedicată de către organismul profesional. Apreciem că CAFR consideră în mod eronat că baza de date aparține organismului profesional, când în fapt ea aparține profesiei, respectiv membrilor auditori financiari și firme de audit, iar transmiterea acesteia către ASPAAS în vederea publicării Registrului public electronic nu ar face altceva decât să servească intereselor profesiei.

Totodată, deoarece în urma analizelor documentelor transmise de către CAFR conținând elementele din Registrul public electronic, ASPAAS a sesizat unele neconformități raportat la prevederile legale și la realitate, a solicitat CAFR remedierea problemelor. Având în vedere această situație, în exercitarea atribuțiilor sale legale referitoare la verificarea corectitudinii informațiilor și pentru completarea acestora acolo unde era cazul, cu scopul publicării Registrului în interes public, ASPAAS a solicitat în repetate rânduri de la CAFR – prin adresele 965/13.06.2018, 1096/04.07.2018 și 1497/7.08.2018 – datele de contact, respectiv adresele de poștă electronică ale membrilor pentru eficientizarea activității de finalizare a Registrului electronic. CAFR fie a refuzat, fie nu a răspuns solicitărilor. Fără această verificare prealabilă, ASPAAS nu poate publica un document elaborat de către o altă instituție în perioada în care activitatea a fost delegată de drept, mai ales ca s-au identificat o serie de neconformități care au fost sesizate către CAFR prin adresa ASPAAS nr.966/13.06.2018.

Cu toate aceste inconveniente, vă asigurăm că ASPAAS va aloca în continuare resurse pentru rezolvarea acestei situații și publicarea Registrului electronic, luând în același timp și măsurile legale care se impun pentru perturbarea activității autorității de supraveghere.

În data de 31.07.2018 ASPAAS a primit din partea CAFR documentul Nr. 4268 prin care se solicită o întrevedere în perioada 6-7 august sau la începutul lunii septembrie. Însă, deoarece ASPAAS în aceastã perioadã este în proces de reorganizare internă și de finalizare a analizei modului în care CAFR și-a îndeplinit obligațiile în perioada în care a avut prin efectul legii activitățile delegate, ASPAAS s-a adresat printr-un email de răspuns președintelui CAFR în data de 1 august, informându-l că nu poate da curs propunerii pentru o întâlnire în prima perioadă propusă, respectiv 6-7 august, argumentând cu motivele expuse anterior. Totodată, s-a comunicat presedintelui faptul că în interesul profesiei și în interes public ASPAAS este receptivă la orice propuneri pe care le va primi de la CAFR până la stabilirea întâlnirii instituționale. De asemenea, s-a transmis către CAFR faptul că li se va comunica în timp util o solicitare de întrevedere pentru a se stabili coordonatele colaborării instituționale viitoare dintre ASPAAS și CAFR, ASPAAS având în vedere ca aceasta să aibă loc chiar mai înainte de alternativa prezentată de dânșii în documentul 4268/31 iulie 2018, respectiv  prima săptămână a lunii septembrie.

Cu toate acestea, în emailul de informare către membri pe această temă în care s-a transpus integral corespondența interinstituțională, echipa CAFR a comunicat faptul că “ASPAAS nu poate da curs acestei întâlniri”, când în fapt ASPPAS nu poate da curs întâlnirii în perioada 6-7 august propusă de dânșii, însă intenționa să le solicite o întâlnire chiar înainte de cea de-a doua alternativă propusă, fapt reliefat de altfel în mesajul de răspuns. Astfel, mesajul echipei CAFR dezinformează membrii și încearcă să afecteze imaginea Autorității de supraveghere, încercând să inducă impresia că aceasta refuză dialogul cu membrii profesiei. În fapt, ASPAAS are în vedere o colaborare apropiată cu aceștia, bazată pe încredere și respect reciproc, ceea ce sperăm că se va reflecta și în forma finală a proiectelor noastre de norme.

În acest sens, dorim să mulțumim tuturor auditorilor pentru contribuțiile aduse proiectelor noastre și pentru că ne-au fost alături în acest demers.

Stimați auditori financiari/ Stimați stagiari,

În ceea ce privește organizarea examenului de competență profesională, dorim să vă informăm că acesta se va desfășura în perioada noiembrie – decembrie 2018, data exactă urmând a fi anunțată pe site-ul ASPAAS cu minimum 45 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurare. Testul privind cunoștințele teoretice inclus în examenul de competență profesională acoperă domeniile prevăzute la art. 9 din Legea nr. 162/2017. Pentru continuitate, (cel puțin) o mare parte din bibliografia de examen se va păstra din anul precedent. De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere prevederile Ordinului 40 al ASPAAS din 25.04.2018 privind autorizarea și înregistrarea auditorilor financiari, care, printre altele, elimină perioada legală pentru susținerea examenului de competență, orice persoană care îndeplinește condițiile de autorizare putând participa.

De asemenea, în eventualitatea completării Registrului Public Electronic conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 162/2017, dar și pentru a ne ajuta să putem fi în legătură directă cu dumneavoastră, vă rugăm să ne comunicați adresele de email și totodată să vă exprimați acordul pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR).

Vă mulțumim anticipat.

Anunț MFP nr. 825465/25.06.2018 referitor la organizarea procedurii de evaluare-selecţie prealabilă, în vederea desemnarii reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice ca membri în cadrul consiliilor de administraţie ale institutelor naţionale de cercetare – dezvoltare.

Potrivit Normei privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari elaborată de către CAFR, în vigoare până la emiterea normelor de către ASPAAS în acest domeniu, pregătirea profesională continuă nestructurată prevede la art. 14 o serie de activități care pot fi asimilate acestei forme de pregătire. În acest sens considerăm că textul publicat pe site-ul CAFR, nu reflectă întocmai realitatea, ASPAAS, așa cum a procedat până în prezent, nu a împiedicat desfășurarea de către CAFR a activităților în interesul profesiei, respectiv în acest caz nu a împiedicat recunoașterea activităților aferente pregătirii profesionale continue nestructurate.

În baza normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea nr. 6 din 21 februarie 2014, până la publicarea noilor reglementări de către ASPAAS, CAFR poate recunoaște activitățile aferente pregătirii profesionale continue nestructurate, contrar celor afirmate prin comunicat. În acest sens, conform bunei practici la nivelul organismelor profesionale similare din alte state, activitățile aferente pregătirii profesionale nestructurate, sunt activități desfășurate în afara cadrului formal al organismului profesional, în cazul CAFR cele precizate la art. 13 din normele de pregătire profesională continuă, dar recunoscute de către acesta în baza propriilor reglementări.

Mai mult, reglementarea emisă de ASPAAS nu poate avea efecte retroactive și așa cum de altfel ASPAAS a procedat până în prezent, a recunoscut activitățile desfășurate de către CAFR până la emiterea noilor reglementări.  În acest sens, în baza normelor curente care sunt în vigoare, CAFR trebuie să recunoască activitățile membrilor proprii privind pregătirea profesională nestructurată, respectiv activitățile desfășurate de către aceștia în afara CAFR și enumerate la art. 14 din normele în vigoare.

În data de 14 iunie a avut loc la Bruxelles, Belgia, sedința plenară a Comitetului Organismelor Europene de Supraveghere a Auditorilor (COESA), unde ASPAAS a fost reprezentată de președintele acesteia, Prof. Univ. Dr. Cristiana TUDOR, CFA.

Ședința a fost prezidată de Ralf Bose, președintele COESA (și Director General al Organismului de Supraveghere din Germania) și de vicepreședintele Nathalie de Balsadua care are funcția de Director de Investiții și pe raportarea Companiei, DG FISMA.

Principalele aspecte discutate:

 1. S-a prezentat o viziune preliminară a programului de lucru pentru anul 2019;
 2. 4 țări au prezentat evoluțiile și modificările sistemelor proprii de supraveghere în urma transpunerii Directivei 2006/43/CE în legislația națională. Una din cele 4 țări a fost și România. Președinta instituției a prezentat în cadrul plenului modificările care au survenit odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 162/2017 precum și obiectivele principale ale ASPAAS pe termen scurt și mediu.
 3. S-a votat metodologia comună a inspecțiilor (CAIM) elaborată de subgrupul de inspecții;
 4. S-a adoptat un chestionar care va fi distribuit tuturor membrilor COESA și care se referă la modul de comunicare și performanța Comitetelor de audit. Acest chestionar este util Subgrupului de Monitorizare.
 5. În cadrul ședinței, fiecare președinte a subgrupurilor COESA a venit cu actualizări ale activităților în curs. Astfel:
  • Subgrupul de standarde a prezentat noile analize pe care le face între ISA și cadrul legal național al fiecărei țări membre.
  • Subgrupul de punere în aplicare a reglementărilor europene privind supraveghrea auditului a informat despre publicarea Raportului pentru anul 2017 privind chestionarul subgrupului și a prezentat planurile pentru următoarea perioadă.
  • Subgrupul de echivalență internațională și adecvare a prezentat rezultatele privind sondajul lansat auditorilor din țări terțe și a prezentat o actualizare a evaluării tehnice a țărilor terțe.
  • Subgrupul de inspecții a prezentat concluziile recentei întâlniri care a avut loc în Porto. 60 de participanți au fost prezenți din 30 de țări. În cadrul întâlnirii s-au discutat diverse subiecte legate de inspecțiile de calitate și de activitatea inspectorilor.
  • Subgrupul de marketing și monitorizare a prezentat rezultatele studiilor efectuate de ei asupra indicatorilor de calitate și de concentrare a pieței și a prezentat proiectul unui chestionar referitor la comitetul de audit.
 6. În cadrul ședinței, au fost invitate și alte părți interesate, respectiv reprezentanții organismelor profesionale din UK și din România pentru a prezenta Quality Assurance Network (QAN) al altor entități decât cele de interes public.

În data de 12 iunie a avut loc conferința telefonică a subgrupului de standarde din cadrul COESA. Subgrupul a fost prezidat de reprezentanta Franței, Doblado Marjolein. România a fost reprezentată de trei inspectori din cadrul Serviciului de Inspecții și Investigații, respectiv: Adina Clim, inspector superior, Mihaela Satmari, inspector superior și Alina Pancef, inspector principal. În cadrul ședinței s-au analizat diferențele dintre ISA și ARD (Audit Regulation and Directive), de asemenea președintele a informat despre noua întâlnire care va avea loc în noiembrie, a prezentat și datele propuse de membrii pentru următoarele conferințe telefonice. Președintele a informat despre faptul că se intenționează să se întocmească un proiect al planului de lucru al anului 2019.

În data de 6 iunie a avut loc conferința telefonică a subgrupului de standarde din cadrul COESA. România a fost reprezentată de doi inspectori din cadrul Serviciului de Inspecții și Investigații, respectiv Mihaela Satmari, inspector superior și Alina Pancef, inapector principal. În cadrul ședinței s-au analizat diferențele dintre ISA și ARD (Audit Regulation and Directive).

În data de 4-5 iunie a avut loc cea de-a 4 a întâlnire a subgrupului de inspecții a CEAOB. Întâlnirea a fost găzduită de Comissao do Mercado de Valores Mobiliaros (CMVM) din Portugalia, în Porto. Întâlnirea a fost prezidată de reprezentanta Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Agathe Pignon. La întâlnire au participat inspectori ai organismelor de supraveghere din 30 de țări. România a fost reprezentantă de Președintele Instituției Prof. Univ. Dr. Cristiana TUDOR, CFA, și de Adina Clim, inspector superior din cadrul Serviciului Inspecții și Investigații.

Aspectele principale discutate au fost:

 1. Unul din rolurile pe care îl dețin reglementatorii în domeniul auditului, este și acela de a comunica cu rețelele mari Europene de audit. În acest scop, membrii CEOAB s-au întâlnit cu reprezentanții KPMG și Mazars pentru a discuta planurile firmei de a-și îmbunătăți calitatea auditorilor lor.
 2. Discuții privind aspecte comune găsite în cadrul inspecțiilor de calitate
 3. O actualizare a Metodologiei Comune de Inspecții (CAIM)
 4. O prezentare a abordării inspecțiilor de către țările membre
 5. Alte aspecte discutate au fost: despre Comitetul de audit, delegarea inspecțiilor la auditorii care desfășoară misiuni de audit statutar la alte entități decât cele de interes public.

Comunicat către auditori – adresa nr. 781/17.05.2018

Detalii despre cererea de informații şi modelele de anexe: Întrebări frecvente (FAQ)

În data de 21 aprilie 2018 a avut loc Conferința Națională a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), unde Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) a fost reprezentată de președintele acesteia, Prof. Univ. Dr. Cristiana TUDOR, CFA, care a adresat celor prezenți și un mesaj din partea instituției.

Eveniment publicat aici.

În data de 10 Aprilie 2018 orele 10:00 – 11:30 CET (Paris time) a avut loc conferința telefonică a Subgrupului de Standarde din cadrul COESA (CEAOB).

La teleconferință din partea ASPAAS au participat reprezentantul Serviciului de Inspecții și Investigații, Mihaela Satmari – Inspector Superior.

Teleconferința a fost prezidată de către dna. Marjolein Doblado, președinte al sub-grupului Standarde Internaționale de Audit al COESA.

Temele principale discutate în conferința telefonică au fost:

 • Investigarea diferențelor dintre ISA-uri și prevederile legislației UE
 • Investigarea diferențelor dintre ISA-uri și prevederile legislației naționale
 • Probleme privind implementarea ARD
 • Actualizarea proiectelor IAASB și IESBA

COESA este organizată în mai multe subgrupuri, iar ASPAAS face parte din trei dintre acestea, respectiv:

 • Subgrupul Inspecții
 • Subgrupul de Inspectori ai micilor Reglementatori (Smaller Regulators Inspectors)
 • Subgrupul Stadarde Internaționale de audit

Subgrupul Standarde are scopul de a spori cooperarea și coerența în supravegherea auditului în Uniunea Europeană în ceea ce privește adoptarea și utilizarea standardelor privind etica profesională, controlul intern al calității firmelor de audit și contribuția la examinarea tehnică a standardelor internaționale de audit, inclusiv procesele de elaborare a acestora, în vederea adoptării lor.

În data de 27 februarie 2018 a avut loc la Bruxelles, Belgia, Ședința plenară a Comitetului Organismelor Europene de Supraveghere a Auditorilor (COESA), unde ASPAAS a fost reprezentată de președintele acesteia, Prof. Univ. Dr. Cristiana TUDOR, CFA.

Ședința a fost prezidată de Ralf Bose, președintele COESA (și Director General al Organismului de Supraveghere din Germania) și de vicepreședintele Nathalie de Balsadua care are funcția de Director de Investiții și pe raportarea Companiei, DG FISMA.

Comitetul Organismelor Europene de Supraveghere a Auditului (CEAOB) a organizat cea de-a șasea ședință plenară la Bruxelles. Raportul sintetizează activitățile și realizările CEAOB în anul 2017, primul său an întreg de activitate după înființarea sa la 12 iulie 2016.

Membrii CEAOB au discutat despre o inițiativă de promovare a aplicării consecvente a plafonului onorariilor pentru serviciile care nu sunt de audit în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul UE nr 537/2014.

Reprezentanții Comisiei Europene au prezentat implicațiile viitorului Regulament privind protecția datelor în ceea ce privește cooperarea dintre organismele de supraveghere a auditului din statele membre și cele din țările terțe.

ESMA a informat cu privire la activitatea sa de stabilire și aplicare a priorităților europene anuale comune, care ar trebui luate în considerare de societățile cotate la bursă și de auditorii acestora, în pregătirea și auditarea situațiilor financiare în conformitate cu IFRS. De asemenea, ESMA a informat despre domeniile de cooperare potențială cu CEAOB în acest domeniu. Trei autorități membre CEAOB au prezentat sistemele lor de supraveghere, concentrându-se asupra schimbărilor recente și asupra schimbului de experiență și bune practici cu ceilalți membri.

Activități ale subgrupurilor

CEAOB a luat act de activitățile subgrupurilor sale.

Subgrupul de Standarde de Audit a întocmit o lucrare venind în sprijinul Subgrupului de Monitorizare privind reforma organismelor de stabilire a standardelor de audit. Această lucrare a fost adoptată de COESA fără obiecții prin intermediul procedurii scrise și a fost publicată pe pagina sa de internet de la data de 8 februarie 2018.

Președintele Subgrupului de Aplicare a Standardelor a relatat despre workshopul pe care l-au organizat la sfârșitul lunii ianuarie la Paris privind schimbul de experiență și de bune practici în domeniul investigațiilor și sancțiunilor.

De asemenea, președintele Subgrupului Echivalență Internațională și Adecvare a raportat analiza sa privind cadrul actual de cooperare cu țările terțe și evaluările tehnice în curs de desfășurare. COESA a aprobat un cadru de reglementare revizuit pentru evaluările de echivalență propuse de subgrup, care ia în considerare caracteristicile reformei de audit a UE 2014 și care urmează să fie utilizat la evaluarea și revizuirea echivalenței cadrului legal de audit al țărilor terțe.

Subgrupul de Inspecții a informat COESA cu privire la activitățile curente. Acestea includ prima întâlnire a grupului operativ IT, care a fost creat pentru a împărtăși aspectele legate de inspecțiile IT.

Președintele Subgrupului de Monitorizare a Pieței a prezentat stadiul lucrărilor sale referitoare la colectarea de date pentru următorul raport de monitorizare al pieței și inițiativa subgrupului privind analiza rolului comitetelor de audit după reforma auditului UE. Dialogul cu părțile interesate relevante (cum ar fi ecoDa) va continua.

Participarea părților interesate

Ca parte a activității de informare a părților interesate, COESA a invitat reprezentanți ai Proiectului privind Conținutul Comun să-și prezinte inițiativa în plen. Proiectul inițiat de mai multe organisme profesionale din UE se concentrează pe armonizarea unei educații și a unei pregătiri de înaltă calitate pentru auditorii statutari. Prezentarea a fost urmată de o discuție în rândul membrilor.

În  data de 5 Februarie 2018 orele 10:00 – 11:30 CET (Paris time) a avut loc conferința telefonică a Subgrupului de Standarde din cadrul COESA (CEAOB).

La conferință din partea ASPAAS au participat reprezentanţi ai Serviciului de Inspecții și Investigații:

 • Mihaela Satmari – Inspector Superior
 • Adina Clim – Inspector Superior
 • Alina Pancef – Inspector Principal

Teleconferința a fost prezidată de către dna. Marjolein Doblado, președinte al sub-grupului Standarde Internaționale de Audit al COESA.

În cadrul teleconferinței au fost discutate aspecte concrete cu privire la:

 • Investigarea diferențelor dintre ISA-uri și prevederile legislației naționale

De asemenea, au fost discutate aspecte concrete cu privire la întocmirea chestionarului elaborat cu scopul de a centraliza informații despre aplicarea standardelor de audit în fiecare țară înscrisă în Subgrupul de Standarde.

României i s-au repartizat, conform tabelelor, spre a fi analizate, standardele ISA 580 – Declarații scrise și ISA 710 – Informații comparative, cifre corespondente și situații financiare comparative.

 • Organizarea întâlnirii viitoare cu IAASB și IESBA

Doblado Marjolein a prezentat datele și locul întalnirii subgrupului Standarde și faptul că se va desfășura ca și până acum alături de subgrupul de inspecții. Astfel, Conferința va avea loc în perioada 26-28 noiembrie 2018 în Austria la Viena.

tech-features-bg-2-1200x53