SANCTIUNI EMISE DE ASPAAS

tech-features-bg

In conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ASPAAS publică pe website-ul său oficial, sancțiunile aplicate potrivit prevederilor art. 40 alin. (4) și ale art. 43 alin. (2) după epuizarea căilor de atac sau expirarea termenului de exercitare a acestora, precum și informații privind tipul şi natura încălcării şi identitatea persoanei fizice sau juridice căreia i s-a aplicat sancţiunea.

Sancțiuni aplicate de ASPAAS auditorilor financiari si firmelor de audit

În conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ASPAAS publică pe website-ul său oficial, sancțiunile aplicate potrivit prevederilor art. 40 alin. (4) și ale art. 43 alin. (2), după epuizarea căilor de atac sau expirarea termenului de exercitare a acestora, precum și informații privind tipul şi natura încălcării şi identitatea persoanei fizice sau juridice căreia i s-a aplicat sancțiunea.

2023

Act administrativ Persoana fizică/persoana juridică căreia i s-a aplicat sanțiunea Sancțiunea
aplicată
Tipul și natura încălcării
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 33/06.02.2023 LEOCONT EXPERT SRL Penalitate administrativă de 0,8 % din cifra de afaceri aferentă activității de audit statutar pentru anul 2020 Încălcarea prev. pct. 15 și A21 din ISA 200 prin nerespectarea obligației de a menține scepticismul profesional pe parcursul auditului și a prev. pct. 14 din ISA 560 prin nerespectarea măsurilor aplicabile în cazul cesiunii părților sociale realizată în anul 2020.
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 84/23.03.2023 Mirea Mărioara Penalitate administrativă de 3 salarii minime brute pe economie aferente anului 2021 (anul depunerii ultimului raport de audit), respectiv penalitate administrativă în suma de 6.900 lei Încălcarea prev. pct. 23 din ISA 260 prin nerespectarea comunicării cu persoanele responsabile cu guvernanța și a prev. ISA 500 prin formarea opiniei de audit bazate pe probe de audit insuficiente și neadecvate.
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 113/10.05.2023 Fântână Maria Interdicția temporară, pentru auditorul financiar de a efectua audituri financiare și/sau de a semna rapoarte de audit statutar pentru o perioadă de 1 an Încălcarea prev. ISA 500 prin lipsa probelor de audit care să poată susține concluziile în baza cărora a fost emisă opinia de audit;
Incalcarea prev. art. 29 alin. (9) si (10) din Legea nr. 162 /2017 prin nedocumentarea informațiilor, precum si a prev. art. 62 alin. (1) prin nerespectarea condițiilor privind numirea auditorului financiar sau a firmei de audit;
Incalcarea prev. art. 20 din Ordinul ASPAAS nr. 166/2018 prin nedeclararea auditorului financiar sau a reprezentantului firmei de audit;
Incalcarea prev. art. 10 alin (2) lit. a) și b) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 prin nerespectarea în totalitate a cerințelor întocmirii Raportului de audit, precum și a prev. art. 11 și art. 13 din același Regulament, referitoare la obligativitatea prezentării Raportului suplimentar adresat comitetului de audit și a publicării Raportului de transparență.
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 118/15.05.2023 FIRMĂ DE AUDIT Penalitate administrativă de 0,6 % din cifra de afaceri aferentă activității de audit statutar pentru anul 2020 Încălcarea prev. art. 20 alin. (4) și (5) din Legea 162/2017 prin nerespectarea scepticismului profesional;
Încălcarea prev. ISA 500 prin lipsa probelor de audit adecvate și suficiente, pentru tranzacțiile cu părțile afiliate;
Încălcarea prev. pct. 26-28 din ISA 240 prin neidentificarea și lipsa evaluării riscurilor de denaturare semnificativă cauzată de fraudă la nivelul situațiilor financiare;
Încălcarea prev. pct. 11 din ISA 250, a prev pct. 10 și A15 din ISA 300 prin neactualizarea strategiei de audit, a prev. pct. 8 și 15 din ISA 220, a prev. ISA 220 pct. 16 și 17 si a prev. pct. 12 din ISA 315
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 132/30.05.2023 GECONTA 2003 SRL Avertisment public Încălcarea prev. art. 32 si ale art. 35 alin. (4) lit. j) și alin. (5) din Legea 162/2017 prin neimplementarea recomandărilor anterioare, referitoare la politicile și procedurile privind controlul calității, respectiv nerespectarea recomandărilor formulate în urma inspecțiilor pentru asigurarea calității, în termenul stabilit de către ASPAAS;
Încălcarea prev. pct. A129 din ISA 315 (revizuit) prin neidentificarea și lipsa evaluării riscurilor de denaturare semnificativă la nivelul secțiunilor de creditori, debitori și disponibilități, a prev. ISA 230 și a prev. ISA 300

 

2022

Act administrativ Persoana fizică/persoana juridică căreia i s-a aplicat sanțiunea Sancțiunea
aplicată
Tipul și natura încălcării
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 134/11.05.2022 MUNTICONT SRL Avertisment public Încălcarea prev. art. 29 alin. (15) din Legea 162/2017 prin nerespectarea modului de îndeplinire a obligațiilor și atribuțiilor legale în desfășurarea activității de audit statutar
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 3/18.01.2022 Tigăeru Carmen Interdicție temporară de a semna rapoarte de audit statutar pe o perioada de 1 an Încălcarea prev. ISQC1, a prev. ISA 230 prin întocmirea unei documentații de audit insuficiente, a prevederilor ISA 500 prin formarea opiniei de audit bazate pe probe de audit insuficiente și neadecvate;
Încălcarea art. 62 din Legea 162/2017 prin nerespectarea prevederilor numirii auditorilor financiari sau a firmelor de audit;
Încălcarea prev. art. 8 si art. 11 din Regulamentul 537/2014 prin întocmirea neadecvată a raportului suplimentar adresat comitetului de audit

 

2021

Act administrativ Persoana fizică/persoana juridică căreia i s-a aplicat sanțiunea Sancțiunea
aplicată
Tipul și natura încălcării
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 134/15.04.2021 Paralescu Ioan Interdicție temporară de a efectua audituri financiare și/sau de a semna rapoarte de audit statutar pe o perioada de 1,5 ani. Încălcarea prevederilor art. 29 alin. (15) și (16) din Legea nr. 162/2017 și a principiului de conduită profesională prevăzut de Codul Etic al Profesioniștilor Contabili
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 657/05.11.2021 Niță Georgeta Interdicție temporară de a efectua audituri financiare și/sau de a semna rapoarte de audit statutar pe o perioada de 1 an. Încălcarea prev. privind controlul calității (ISQC 1), a prevederilor ISA 260, precum si ale art. 34 și 35 din Regulamentul 537/2014

 

2020

Act administrativ Persoana fizică/persoana juridică căreia i s-a aplicat sanțiunea Sancțiunea
aplicată
Tipul și natura încălcării
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 220/27.04.2020 Mihai Magdalena Interdicție temporară de a efectua audituri financiare și de a semna rapoarte de audit statutar pentru o perioada de 18 luni Încălcarea Codului Etic al Profesioniștilor Contabili, respectiv a principiilor obiectivitate și integritate, încălcarea Legii nr. 162/2017

 

2019

Act administrativ Persoana fizică/persoana juridică căreia i s-a aplicat sanțiunea Sancțiunea
aplicată
Tipul și natura încălcării
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 607/04.11.2019 Toma Gheorghe Interdicție temporară de a efectua audituri financiare și/sau de a semna rapoarte de audit statutar pe o perioada de 1 an. Încălcarea art. 32 din Legea 162/2017, a pct. 5 din ISA 200 și a pct. 8 din ISA 230 prin faptul că nu a oferit probe de audit suficiente și adecvate care să poată susține concluziile în baza cărora a fost emisă opinia de audit.
Act administrativ Persoana fizică/persoana juridică căreia i s-a aplicat sanțiunea Sancțiunea
aplicată
Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 3/18.01.2022 Tigăeru Carmen Interdicție temporară de a semna rapoarte de audit statutar pe o perioada de 1 an. Încălcarea prev. ref. La ISQC1 (si a art. 8 din Regulamentul UE nr.537/2014 – privind controlul calității), a prevederilor ISA 500 (Probe de audit), a art. 62 din Legea 162/201), a prev. ISA 230, ISA 500 și a prev. art. 11 din Regulamentul 537/2014
Act administrativ Persoana fizică/persoana juridică căreia i s-a aplicat sanțiunea Sancțiunea
aplicată
Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 134/15.04.2021 Paralescu Ioan Interdicție temporară de a efectua audituri financiare și/sau să semneze rapoarte de audit statutar pe o perioada de 1,5 ani. Încălcarea prevederilor art. 29 alin. (15) și (16) din Legea nr. 162/2017 și a principiului conduită profesională prevăzut de Codului Etic a Profesioniștilor Contabili
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 657/05.11.2021 Niță Georgeta Interdicție temporară de a efectua audituri financiare și/sau de a semna rapoarte de audit statutar pe o perioada de 1 an. Încălcarea prev. privind controlul calității (ISQC 1), a prevederilor privind mențiunile obligatorii ale Raportului de audit (art. 34 și 35 din Regulamentul 537/2014) și încălcarea prev. ISA 260
Act administrativ Persoana fizică/persoana juridică căreia i s-a aplicat sanțiunea Sancțiunea
aplicată
Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 220/27.04.2020 Mihai Magdalena Interdicție temporară de a efectua audituri financiare și de a semna rapoarte de audit statutar pentru o perioada de 18 luni Încălcarea Codului Etic a Profesioniștilor Contabili, respectiv a principiilor obiectivitate și integritate, încălcarea Legii nr. 162/2017
Act administrativ Persoana fizică/persoana juridică căreia i s-a aplicat sanțiunea Sancțiunea
aplicată
Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 607/04.11.2019 Toma Gheorghe Interdicție temporară de a efectua audituri financiare și/sau să semneze rapoarte de audit statutar pe o perioada de 1 an. Încălcarea art. 32 din Legea 162/2017, a pct. 5 din ISA 200 și a pct. 8 din ISA 230 prin faptul că nu a oferit probe de audit suficiente și adecvate care să poată susține concluziile în baza cărora a fost emisă opinia de audit.