SANCTIUNI EMISE DE ASPAAS

tech-features-bg

In conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ASPAAS publică pe website-ul său oficial, sancțiunile aplicate potrivit prevederilor art. 40 alin. (4) și ale art. 43 alin. (2) după epuizarea căilor de atac sau expirarea termenului de exercitare a acestora, precum și informații privind tipul şi natura încălcării şi identitatea persoanei fizice sau juridice căreia i s-a aplicat sancţiunea.

Act administrativ Persoana fizică/persoana juridică căreia i s-a aplicat sanțiunea Sancțiunea
aplicată
Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 3/18.01.2022 Tigăeru Carmen Interdicție temporară de a semna rapoarte de audit statutar pe o perioada de 1 an. Încălcarea prev. ref. La ISQC1 (si a art. 8 din Regulamentul UE nr.537/2014 – privind controlul calității), a prevederilor ISA 500 (Probe de audit), a art. 62 din Legea 162/201), a prev. ISA 230, ISA 500 și a prev. art. 11 din Regulamentul 537/2014
Act administrativ Persoana fizică/persoana juridică căreia i s-a aplicat sanțiunea Sancțiunea
aplicată
Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 134/15.04.2021 Paralescu Ioan Interdicție temporară de a efectua audituri financiare și/sau să semneze rapoarte de audit statutar pe o perioada de 1,5 ani. Încălcarea prevederilor art. 29 alin. (15) și (16) din Legea nr. 162/2017 și a principiului conduită profesională prevăzut de Codului Etic a Profesioniștilor Contabili
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 657/05.11.2021 Niță Georgeta Interdicție temporară de a efectua audituri financiare și/sau de a semna rapoarte de audit statutar pe o perioada de 1 an. Încălcarea prev. privind controlul calității (ISQC 1), a prevederilor privind mențiunile obligatorii ale Raportului de audit (art. 34 și 35 din Regulamentul 537/2014) și încălcarea prev. ISA 260
Act administrativ Persoana fizică/persoana juridică căreia i s-a aplicat sanțiunea Sancțiunea
aplicată
Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 220/27.04.2020 Mihai Magdalena Interdicție temporară de a efectua audituri financiare și de a semna rapoarte de audit statutar pentru o perioada de 18 luni Încălcarea Codului Etic a Profesioniștilor Contabili, respectiv a principiilor obiectivitate și integritate, încălcarea Legii nr. 162/2017
Act administrativ Persoana fizică/persoana juridică căreia i s-a aplicat sanțiunea Sancțiunea
aplicată
Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 607/04.11.2019 Toma Gheorghe Interdicție temporară de a efectua audituri financiare și/sau să semneze rapoarte de audit statutar pe o perioada de 1 an. Încălcarea art. 32 din Legea 162/2017, a pct. 5 din ISA 200 și a pct. 8 din ISA 230 prin faptul că nu a oferit probe de audit suficiente și adecvate care să poată susține concluziile în baza cărora a fost emisă opinia de audit.