SANCTIUNI EMISE DE ASPAAS

tech-features-bg

In conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ASPAAS publică pe website-ul său oficial, sancțiunile aplicate potrivit prevederilor art. 40 alin. (4) și ale art. 43 alin. (2) după epuizarea căilor de atac sau expirarea termenului de exercitare a acestora, precum și informații privind tipul şi natura încălcării şi identitatea persoanei fizice sau juridice căreia i s-a aplicat sancţiunea.

Ordinul Persoana fizică/persoana juridică căreia i s-a aplicat sanțiunea Sancțiunea
aplicată
Tipul și natura încălcării săvârșite
Ordinul Persoana fizică/persoana juridică căreia i s-a aplicat sanțiunea Sancțiunea
aplicată
Tipul și natura încălcării săvârșite

Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 134/15.04.2021

Paralescu Ioan Interdicție temporară de a efectua audituri financiare și/sau să semneze rapoarte de audit statutar pe o perioada de 1,5 ani. Încălcarea prevederilor art. 29 alin. (15) și (16) din Legea nr. 162/2017 și a principiului conduită profesională prevăzut de Codului Etic a Profesioniștilor Contabili
Ordinul Persoana fizică/persoana juridică căreia i s-a aplicat sanțiunea Sancțiunea
aplicată
Tipul și natura încălcării săvârșite

Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 220/27.04.2020

Mihai Magdalena Interdicție temporară de a efectua audituri financiare și de a semna rapoarte de audit statutar pentru o perioada de 18 luni Încălcarea Codului Etic a Profesioniștilor Contabili, respectiv a principiilor obiectivitate și integritate, încălcarea Legii nr. 162/2017
Ordinul Persoana fizică/persoana juridică căreia i s-a aplicat sanțiunea Sancțiunea
aplicată
Tipul și natura încălcării săvârșite

Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 607/04.11.2019

Toma Gheorghe Interdicție temporară de a efectua audituri financiare și/sau să semneze rapoarte de audit statutar pe o perioada de 1 an. Încălcarea art. 32 din Legea 162/2017, a pct. 5 din ISA 200 și a pct. 8 din ISA 230 prin faptul că nu a oferit probe de audit suficiente și adecvate care să poată susține concluziile în baza cărora a fost emisă opinia de audit.