FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

tech-features-bg

În conformitate cu prevederile art. 12 alin.(2) din Legea nr. 162/2017, ASPAAS organizează programele de formare profesională continuă a auditorilor financiari.

În cazul delegării, îndeplinirea atribuţiei privind organizarea programelor de formare profesională continuă a auditorilor financiari revine Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR.

Activităţile de formare profesională continuă necesare menţinerii la un nivel înalt a competenţelor practice şi valorilor profesionale ale auditorilor financiari, precum şi dezvoltării cunoştinţelor teoretice pentru exercitarea profesiei de auditor financiar acoperă următoarele domenii de studii:

A. Competenţe tehnice:

    A.1. Audit;

    A.2. Contabilitate:

    A.2.1. Contabilitate financiară şi raportare; Standardele internaţionale de raportare financiară – IFRS;

    A.2.2. Contabilitatea costurilor şi managerială;

    A.3. Guvernanţa corporativă, managementul riscului;

    A.4. Mediul de afaceri;

    A.5. Fiscalitate;

    A.6. Tehnologia informaţiei şi statistică;

    A.7. Drept civil şi legislaţie de afaceri;

    A.8. Finanţe şi management financiar;

B. Aptitudini profesionale;

C. Valori, etică şi atitudine profesională:

    C.1. Sistemul intern de control al calităţii (ISQC/ISQM);

    C.2. Etică profesională şi independenţă.

Îndeplinirea cerinţelor privind formarea profesională continuă constituie condiţie obligatorie pentru acordarea vizei anuale emise de ASPAAS, în conformitate cu Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui ASPAAS nr. 383/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea cerinţelor privind formarea profesională continuă, în conformitate cu prevederile art. 12 alin.(3) din Legea nr. 162/2017, constituie abatere administrativă şi se sancţionează conform prevederilor art. 40 alin.(4) din aceeaşi lege

Stimați membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că formarea profesională continuă structurată (FPCS) aferentă anului 2022 se efectuează, în sistem online, pe platforma de e-learning a CAFR, în perioada 08 noiembrie 2022 – 15 mai 2023.

Programul de formare este disponibil pe site-ul ASPAAS și poate fi vizualizat aicicât și pe site-ul CAFR. Instrucțiunile privind parcurgerea cursurilor se gasesc pe site-ul cafr.ro, aici: Instructiuni Vizualizare Cursuri Pregatire Profesionala CAFR 2022

Atentie!

După această dată, cursurile vizualizate pe platformă nu vor mai fi luate în considerare ca ore FPCS aferente anului 2022, în vederea acordării e-vizei!

Stimaţi membri ai profesiei,

Va aducem la cunostinta faptul că, în conformitate cu prevederile Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui ASPAAS nr. 90/2018, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada de referinta de 3 ani (2019-2021), auditorii financiari activi trebuie să aibă cel puţin 120 de ore de formare profesională continuă, din care 60 de ore trebuie să fie ore de formare profesională continuă structurată (FPCS), iar auditorii financiari nonactivi au obligaţia efectuării a 50% din numărul de ore menționate anterior, în conformitate cu cerințele de formare, sintetizate în Anexa 3 la normele indicate mai sus.

Formarea profesională continuă a auditorilor financiari (FPCS) aferentă perioadei 2018[1]-2021,  a fost structurată astfel:

  1. Cursurile ORGANIZATE de ASPAAS sau de CAFR, în baza delegării:

Pentru anii 2018 si 2019 cursurile de formare profesională continuă structurată (FPCS) au  fost organizate de ASPAAS. Cursurile organizate de CAFR în perioada 2018-2019 se recunosc doar ca formare profesională continuă nestructurată (FPCN).

Cursurile de formare profesională continuă structurată (FPCS) aferente anului 2020 și cele aferente anului 2021 au fost/sunt organizate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în baza delegării, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui ASPAAS nr. 426 din 2 decembrie 2020.

Toate orele FPCS la care aţi participat, aferente perioadei 2018-2021, atât cele organizate de ASPAAS, cât și cele organizate de CAFR prin delegare se regăsesc în contul dvs. de pe platforma online de raportare, la secţiunea “Cursurile mele”.

  1. Cursurile RECUNOSCUTE de ASPAAS:

În baza protocoalelor încheiate de ASPAAS cu Camera Consultanților Fiscali (CCF) și Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), se recunosc orele de formare profesională structurate (FPCS), organizate de cele două organisme profesionale, astfel:

  1. La CCF:
  • pentru anul 2019 – se recunosc 20 ore efectuate la sală, în domeniul Fiscalitate, prevăzut la art. 6 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 90/2018 (pct. A.5).
  • pentru anul 2020 – se recunosc maxim 10 ore efectuate online în domeniul Fiscalitate, prevăzut la art. 6 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 90/2018 (pct. A.5).
  • pentru anul 2021 – se recunosc maxim 10 ore efectuate online în domeniul Fiscalitate, prevăzut la art. 6 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 90/2018 (pct. A.5).
  1. La CECCAR:
  • pentru anul 2019 – se recunosc maximum 10 ore efectuate la sală în perioada 2 – 31 decembrie 2019, în domeniile prevăzute la art. 6 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 90/2018, cu excepția celor care vizează domeniile prevăzute la pct. A.1. Audit, A.4. Mediul de afaceri – sectoare specializate și pct. C Valori, etică și atitudine profesională;
  • pentru anul 2020 – se pot recunoaște maximum 10 ore, NUMAI dacă orele au fost efectuate LA SALĂ, în domeniile prevăzute la art. 6 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 90/2018, cu excepția celor care vizează domeniile prevăzute la pct. A.1. Audit, A.4. Mediul de afaceri.
  • pentru anul 2021 – se pot recunoaște maximum 10 ore, NUMAI dacă orele au fost efectuate LA SALĂ, în domeniile prevăzute la art. 6 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 90/2018, cu excepția celor care vizează domeniile prevăzute la pct. A.1. Audit, A.4. Mediul de afaceri.

[1] Cursurile efectuate la ASPAAS în anul 2018 (care nu au avut caracter obligatoriu) se iau in considerare la calculul orelor FPCS minime efectuate în perioada de referință de 3 ani (2019-2021).

Stimați membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că în perioada 15.12.2020 –  15.03.2021 vor avea loc cursurile de formare profesională continuă structurată (FPCS) organizate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) în conformitate cu programul de pregatire profesională aprobat de ASPAAS.

Programul este disponibil atât pe site-ul ASPAAS cât și pe site-ul CAFR, și poate fi vizualizat aici.

Stimați membri ai profesiei,

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (7) din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 90/2018 de aprobare a Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari cu modificările și completările ulterioare, ”Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (4) și (7), auditorii financiari își pot îndeplini obligațiile minime de FPCS pentru anul 2019 prin participarea la cursuri organizate special în această privință de către ASPAAS pe parcursul anului 2020”.

Astfel, în zilele de 11 și 12 august 2020, în intervalul orar 15.00 – 20.00 ASPAAS organizează 10 ore de FPCS în domeniul auditului statutar, conform programului de FPC aferent anului 2019 pentru auditorii financiari, cu scopul de a veni în ajutorul acelora ce au nevoie să își poată îndeplini obligațiile minime de 10 ore FPCS pentru anul 2019.

În interesul membrilor profesiei, având în vedere contextul actual, cursurile vor fi organizate on-line în sistem live-streaming.

Participarea la aceste cursuri este deschisă EXCLUSIV membrilor profesiei care au nevoie să își poată îndeplini obligațiile minime de 10 ore FPCS pentru anul 2019. 

Înscrierea la cursuri se va efectua pe platforma online a ASPAAS începând cu data de azi, 7 august 2020, din contul fiecărui auditor financiar eligibil, respectiv care are nevoie să își poată îndeplini obligațiile minime de 10 ore FPCS pentru anul 2019 la secțiunea ”Cursuri disponibile”.

Cu prietenie,
ASPAAS

Cursurile se vor desfășura în Râmnicu Vâlcea, Universitatea Constantin Brâncoveanu, la adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 39.

Cu prietenie,
ASPAAS

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 14 Decembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link.  Tematica abordată  s-a schimbat si este disponibilă la următorul link:  https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/12/valcea-tematica.pdf

Locația exactă unde se vor desfășura cursurile va fi anunțată ulterior.

Cu prietenie,

ASPAAS

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 7 Decembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în Cluj-Napoca, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Științe Economice Cluj-Napoca, Amfiteatrul Roman Crișan (Parter), la adresa: Str. Teodor Mihali, nr. 56.

Cu prietenie,
ASPAAS

Înscriere curs Audit și Cod etic, București, 27 Noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 27 Noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în București, Universitatea Artifex, în Aula Universității, la adresa: Str. Economu Cezărescu, nr. 47.

Înscriere curs Audit, București, 28 Noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 28 Noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în București, Universitatea Artifex, în Aula Universității, la adresa: Str. Economu Cezărescu, nr. 47.

Înscriere curs Audit, București, 29 Noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 29 Noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în București, Universitatea Artifex, în Aula Universității, la adresa: Str. Economu Cezărescu, nr. 47.

Cu prietenie,
ASPAAS

Inscriere curs Audit și Cod Etic, Timișoara, 23 Noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 23 Noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în Timișoara, în incinta Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice (DGRFP) Timișoara, la adresa: Str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B.

Inscriere curs Audit si Cod Etic, Cluj-Napoca, 23 Noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 23 Noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în Cluj-Napoca, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Științe Economice Cluj-Napoca, Amfiteatrul Roman Crișan (Parter), la adresa: Str. Teodor Mihali, nr. 56.

Cu prietenie,
ASPAAS

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 21 Noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în București, Universitatea Artifex, în Aula Universității, la adresa: Str. Economu Cezărescu, Nr. 47.

Cu prietenie,
ASPAAS

Inscriere curs Audit, București, 19 Noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 19 Noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în București, Universitatea Artifex, în Aula Universității, la adresa: Str. Economu Cezărescu, Nr. 47.

Inscriere curs Audit si Cod Etic, București, 20 Noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 20 Noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în București, Universitatea Artifex, în Aula Universității, la adresa: Str. Economu Cezărescu, Nr. 47.

Cu prietenie,

ASPAAS

Inscriere curs Audit si Cod Etic, Brasov, 16 noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 16 noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în Hotelul Aro Palace Brașov, in Sala Europa, la adresa: Bld. Eroilor nr. 27

Inscriere curs Audit si Cod Etic, Constanța, 16 noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 16 noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura la Liceul Ovidius, Strada Basarabi, Nr 2 din Constanța.

Inscriere curs Audit si Cod Etic, Iași, 17 noiembrie 2019

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 17 noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, Bld. Carol, Nr. 11, Amf. B1 din corpul FEEA, Corpul B al Universitatii, Etaj 1.

Cu prietenie,
ASPAAS

Auditorii financiari care doresc participarea la cursul din 14 noiembrie 2019 trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la acest link. Informațiile privind tematica abordată sunt disponibile pe site-ul ASPAAS, aici: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2019/11/V2_calendar-cursuri-noi-dec-20191.pdf

Cursurile se vor desfășura în București, in Aula Universitatii Artifex, la adresa: Strada Cezărescu Economu, București.

Cu prietenie,
ASPAAS

 Stimați membri ai profesiei,

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, „ASPAAS organizează programele de formare continuă pentru auditorii financiari„.

Astfel, în perioada noiembrie-decembrie 2019 ASPAAS organizează o serie de cursuri de formare profesională continuă structurată pentru auditorii financiari,  în concordanță cu prevederile Normelor de formare profesională continuă a auditorilor financiari emise de ASPAAS.

 Informațiile privind calendarul desfășurării cursurilor sunt disponibile prin accesarea acestui link.

Auditorii financiari care doresc participarea la cursuri trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la link-urile ce vor putea fi accesate în zilele ante-mergătoare cursului respectiv.

Locatia exactă unde se vor desfășura cursurile în fiecare centru va fi anunțată ulterior, când vor fi lansate și formularele de înregistare.

 Vă așteptăm la cursurile ASPAAS!

Cu prietenie,

ASPAAS

Stimati membri ai profesiei,
Inscrierea la cursurile de formare profesionala continua structurata organizate de ASPAAS la Bucuresti se face prin accesarea link-ului urmator: https://forms.gle/L1TYT1iEABPkAivv9. Va rugam sa efectuati inscrierea doar in situatia in care intentionati sa participati la curs. Formularul se va dezactiva cand se va atinge capacitatea maxima a salii de curs.
Cu prietenie,
ASPAAS

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ”ASPAAS organizează programele de formare continuă pentru auditorii financiari”.

În concordanță cu prevederile Normelor de formare profesională continuă a auditorilor financiari emise de ASPAAS, în luna iunie 2019 se organizează o serie de cursuri de formare profesională continuă structurată pentru auditorii financiari.

Informațiile privind calendarul desfășurării cursurilor, tematica abordată precum și lectorii care susțin cursurile sunt disponibile prin accesarea acestui link.

Auditorii financiari care doresc participarea la cursuri trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil prin accesarea link-urilor care vor disponibile în zilele imediat următoare.

Cursurile se vor desfășura în București, la adresa:  intrarea Pielari nr. 1 – Amfiteatrul Grigore Trancu Iași.

tech-features-bg-2-1200x53