LISTA CADOURILOR PRIMITE

tech-features-bg
Centralizatorul bunurilor primite cu titlu gratuit, în cursul anului 2022, de către conducerea și funcționarii ASPAAS cu prilejul unor acțiuni de protocol sau alte activități, în timpul exercitării mandatului sau a funcției
Nr. Crt. Numele, prenumele, funcția Denumire/ Descriere bun Valoare evaluare Destinația bunului
Euro Lei Dif. achitată lei
             
             
             
tech-features-bg-2-1200x53