PUNCT DE VEDERE CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIA AF/FA REZULTATĂ DIN APLICAREA PREVEDERILOR ART. 107 ALIN. (7) DIN LEGEA NR. 24/2017, REPUBLICATĂ

tech-features-bg

PUNCT  DE  VEDERE cu privire la obligaţia suplimentară a auditorilor financiari și a firmelor de audit care desfăşoară activitate de audit statutar, rezultată din aplicarea prevederilor art. 107 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată

Raportat la prevederile pct. 43 din ISA 700 – Formarea unei opinii și raportarea cu privire la situațiile financiare, coroborate cu prevederile:

  • 107 alin.(7) teza a 2-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, potrivit cărora Auditorul financiar/firma de audit care realizează auditul statutar verifică dacă au fost furnizate informaţiile prevăzute de acest articol.
  • 267^1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările ulterioare „primul raport de remunerare întocmit potrivit art. 107 din Legea nr. 24/2017 prezintă informaţiile solicitate de lege aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat ulterior supunerii pentru prima dată a politicii de remunerare potrivit art. 106 din Legea nr. 24/2017, respectiv cuprinde informaţiile stabilite de lege aferente exerciţiului financiar 2021.”

subliniem că, începând cu misiunile de audit statutar aferente situaţiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2021, Raportul de audit statutar asupra situațiilor financiare anuale ale emitenților de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă trebuie să includă într-o secțiune distinctă, sub titlul „Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare”, informaţiile specifice rezultate din aplicarea prevederilor art. 107 din Legea nr. 24/2017, republicată.

tech-features-bg-2-1200x53