For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
I Accept
 Transmitere documentație și orice fel de informații legate de stagiul în activitatea de audit financiar stagiu@aspaas.gov.ro
 Informații legate de autorizare, înregistrare,retragere, suspendare, raportare a activității de audit financiar braifc@aspaas.gov.ro
Probleme întâmpinate în procesul de încărcare a documentaţiei pe Platforma online de raportare a activității platforma@aspaas.gov.ro
 Informații legate de achiziții , financiar și resurse umane cfcrua@aspaas.gov.ro
Transmitere ( și înregistrarea ) de adrese oficiale, cereri și alte formulare tipizate office@aspaas.gov.ro
Orice solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către ASPAAS dpo@aspaas.gov.ro

* menţionăm că documentele transmise prin intermediul poștei electronice trebuie imperativ semnate cu semnătură electronică certificată !!!

Programul de audiențe al ASPAAS:
În fiecare zi de joi, în intervalul 10:00 – 14:00,  în baza solicitării de audiență, care se transmite cu cel puțin 3 zile înainte.
Solicitările pentru audiență se fac:

  • prin completarea și transmiterea formularului de mai jos;
  • la numărul de telefon +40 21 319 19 07, cu respectarea programului de lucru publicat: https://www.aspaas.gov.ro/contact/.

Persoana responsabilă cu primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001:
Gabriela Tofan
Tel: +40 21.319.19.07
Fax: +40 21.319.19.06
Email: office@aspaas.gov.ro

    ASPAAS prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal transmise prin formularul de contact în scopul soluționării solicitării dumneavoastră. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea acestora, vă rugam să ne contactați prin celelalte mijloace de contact aflate la dispoziția dumneavoastră în pagina de CONTACT.