AUTORIZARE SI INREGISTRARE

tech-features-bg

Auditul statutar se efectuează de către auditorii financiari sau de firmele de audit care sunt autorizaţi/autorizate în România în condiţiile legii 162, care se înscriu ca membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR, în condiţiile legii, şi care se înregistrează în Registrul public electronic prevăzut la art. 14 din legea 162/2017 în condiţiile stabilite prin lege şi prin reglementările ASPAAS.

Autoritatea competentă responsabilă pentru autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit este ASPAAS.

tech-features-bg-2-1200x53