REGULAMENTUL 537/2014

tech-features-bg
REGULAMENTUL (UE) NR. 537/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI – 16 aprilie 2014 – privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei [vizualizare]
tech-features-bg-2-1200x53