DIRECTIVA 2006/43/CE

tech-features-bg
DIRECTIVA 2006/43/CE – 17.05.2006 – privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (text în vigoare începând cu data de 16 iunie 2014) [vizualizare]
tech-features-bg-2-1200x53