RETRAGEREA AUTORIZARII

tech-features-bg

Auditorii financiari pot cere retragerea autorizării şi o pot redobândi o singură dată, fără examen, pe baza unui interviu, dar nu mai târziu de 5 ani de la aprobarea cererii de retragere.

Dosarul de retragere a autorizarii trebuie sa contina următoarele documente:

– cererea de retragere tip;
– declarație pe propria răspundere referitoare la existența antecedentelor disciplinare, administrative sau penale, modificată conform Ordinului nr. 494/2019;
– declarație pe propria răspundere că ați depus pe platforma online disponibilă, raportul aferent activității desfășurate până la momentul depunerii cererii de retragere a autorizării, conform Ordinului nr. 494/2019.
– certificatul de autorizare emis de CAFR sau ordinul de autorizare emis de ASPAAS,  in original (daca nu, un duplicat sau un anunt din ziar referitor la faptul ca s-a pierdut).

Completarea rapoartelor pe platforma online a ASPAAS este obligatorie chiar și în situația în care nu ați avut activitate. Se bifează casuta „fără activitate” si se completează rubricile obligatorii conform instrucțiunilor.

tech-features-bg-2-1200x53