PREȘEDINTE

tech-features-bg

(1) ASPAAS este condusă de un preşedinte cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanţelor publice.

(2) În exercitarea atribuţiilor, preşedintele ASPAAS emite ordine şi decizii.

(3) Ordinele preşedintelui ASPAAS cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Preşedintele ASPAAS are calitatea de ordonator terţiar de credite şi poate delega această calitate către funcţionari publici de conducere, în condiţiile legii. Prin ordinul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării.

(5) Preşedintele reprezintă ASPAAS în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate.

(6) Preşedintele ASPAAS poate delega, în condiţiile legii, unele atribuţii către funcţionari publici de conducere din cadrul ASPAAS. Prin ordinul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării.

(7) În cazul în care preşedintele ASPAAS, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, îl deleagă prin ordin pe unul dintre funcţionarii publici de conducere să exercite aceste atribuţii.

(8) Preşedintele ASPAAS răspunde în faţa ministrului finanţelor publice pentru întreaga activitate a ASPAAS.

TUDOR Cristiana Doina
TUDOR Cristiana DoinaPreședinte

Cristiana Tudor este în prezent Profesor în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale – Academia de Studii Economice din București – și membru al Centrului de Cercetare Matematici Avansate Fundamentale și Aplicative din cadrul aceleiași universități. Prof. Tudor este Chartered Financial Analyst (CFA), membru al CFA Institute, CFA Society – Los Angeles, CFA Society România, și ACCA Student. Dr. Tudor este membru fondator al Romanian Association of Quantitative Finance – QUANTFIN (2012), asociație a cărei misiune este de a sprijini activitatea profesioniștilor de pe piața de capital și a factorilor de decizie, precum și dezvoltarea pieței de capital din România. Prof. Tudor deține din 2010 un Certificat de „Consultant de investiții pe piața de capital”, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. Prof. Cristiana Tudor a obținut Premiul de Excelență în Cercetare din partea Academiei de Studii Economice din București în anii 2007, 2012 și 2013, ca recunoaștere a activității de cercetare întreprinse și pentru vizibilitatea pe plan internațional.

tech-features-bg-2-1200x53