REGLEMENTĂRI DELEGAREA ATRIBUȚIILOR

tech-features-bg
ORDIN Nr. 60 din 6 martie 2023 pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu [vizualizare]
ORDIN Nr. 457 din 8 noiembrie 2022 pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea programelor de formare continua [vizualizare]
ORDIN Nr. 456 din 8 noiembrie 2022 pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea examenului de competenţă profesională [vizualizare]
ORDIN Nr. 674/2021 din 22 noiembrie 2021 pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea examenului de competenţă profesională [vizualizare]
ORDIN Nr. 673 din 22 noiembrie 2021 pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea programelor de formare profesională continuă [vizualizare]
ORDIN Nr. 651 din 3 noiembrie 2021 pentru delegarea atribuţiilor privind traducerea şi publicarea Codului etic şi a Standardelor internaţionale de audit [vizualizare]
ORDIN Nr. 94 din 22 martie 2021 pentru delegarea atribuţiei privind organizarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu [vizualizare]
ORDIN Nr. 393/2020 din 13 noiembrie 2020 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea şi controlul îndeplinirii atribuţiilor delegate [vizualizare]
Ordinul Presedintelui ASPAAS nr. 426 /2020 din 2 decembrie 2020 pentru delegarea atribuţiei privind organizarea programelor de formare continuă [vizualizare]
Ordinul Presedintelui ASPAAS nr. 425 /2020 din 2 decembrie 2020 pentru delegarea atribuţiei privind organizarea examenului de competenţă profesională [vizualizare]
tech-features-bg-2-1200x53