STAGIU

tech-features-bg

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) este autoritatea competentă pentru stabilirea cerințelor privind accesul la stagiul în activitatea de audit financiar, organizarea și desfășurarea stagiului de pregătire practică în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 162/2017 și formarea/instruirea teoretică a stagiarilor în audit financiar în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 162/2017.

Stagiul în activitatea de audit financiar include două componente, respectiv instruirea teoretică a stagiarilor și stagiul de pregătire practică.

Programul de instruire teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar (Planul de învăţământ) se aprobă anual, până la data de 1 octombrie, de către preşedintele ASPAAS și  se publică pe site.

Stagiul de pregătire practică se efectuează pe o perioada de minimum 3 ani în baza Contractului de stagiu, respectiv contractul încheiat între un auditor financiar sau firmă de audit care a fost atestat/ă de ASPAAS pentru a oferi îndrumare stagiarilor în activitatea de audit financiar și un stagiar, contrasemnat de mentor în cazul firmei de audit, cuprinzând drepturile și obligațiile părților pe perioada desfășurării stagiului.

La începutul stagiului în activitatea de audit financiar, stagiarii trebuie sa depună la ASPAAS urmatoarele documente, în original:

  • Contractul de stagiu, în termen de maxim 30 de zile de la încheierea acestuia
  • Acceptul îndrumatorului de stagiu
  • Programul de activități, întocmit de către mentor
  • o Declarație anuală de bună reputație

Anul de stagiu de pregătire practică se finalizează după cel puţin un an calendaristic, în urma depunerii la ASPAAS de către stagiar a dosarului de practică complet şi corect, vizat de mentor, în baza căruia ASPAAS eliberează certificatul de stagiar care confirmă îndeplinirea de către stagiar a obligaţiilor ce îi revin.

tech-features-bg-2-1200x53