OBIECTIVE

tech-features-bg

În vederea creşterii încrederii publice în situaţiile financiare anuale şi în situaţiile financiare anuale consolidate auditate, ASPAAS are, în principal, următoarele obiective:

  • creşterea calităţii auditului statutar;
  • creşterea profesionalismului auditorilor financiari şi firmelor de audit;
  • supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar, potrivit cerinţelor reglementărilor Uniunii Europene şi ale altor reglementări în domeniu;
  • asigurarea eficacităţii propriei activităţi desfăşurate în domeniul auditului statutar.
tech-features-bg-2-1200x53