DISPONIBILIZARE OBIECTE DE INVENTAR ȘI MIJLOACE FIXE

tech-features-bg

Nr. 858/20.04.2022

În conformitate cu prevederile punctului 3 din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedura de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,vă comunicăm faptul că instituția noastră disponibilizează 14 mijloace fixe și 1 obiect de inventar (conf. Anexei), aprobate pentru scoaterea din funcțiune care fac obiectul transferului fără plată către alte instituții publice.

În cazul în care bunurile menționate prezintă interes pentru instituția dvs., vă rugăm să ne transmiteți solicitările dvs. până la data de 20.05.2022, pe adresa de email: office@aspaas.gov.ro.

Persoane de contact: expert Diana Bucur, telefon: 021/319.19.07/ int. 607 și Ana Cristina Popescu, telefon: 021/319.19.07/ int. 610.

tech-features-bg-2-1200x53