LEGISLAŢIE TERŢIARĂ

tech-features-bg
Ordin Nr. 405 din 5 octombrie 2022 privind adoptarea Codului etic internaţional pentru profesioniştii contabili, ediţia 2021, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) [vizualizare]
Ordin Nr. 499/2022 din 14 decembrie 2022 privind adoptarea Manualului de reglementări Internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe – ediţia 2020 (Manualul IAASB) [vizualizare]
ORDIN  Nr. 383/2019 din 30 mai 2019 pentru aprobarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar [vizualizare]
Ordin 610/2021 pentru modificarea și completarea Ordinelor nr. 89, 90/2018 si 383/2019 [vizualizare]
ORDIN Nr. 383/2019 din 30 mai 2019 pentru aprobarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar – ACTUALIZAT [vizualizare]
ORDIN nr. 224/28.04.2020 pentru completarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 383/ 2019 , pentru modificarea Normelor privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 89/ 2018 , și pentru modificarea Normelor privind formarea profesională continua a auditorilor financiari aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 90/2018 [vizualizare]
ORDIN Nr. 623/21.11.2019 modificarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar Nr. 383/30.05.2019 [vizualizare]
ORDIN nr. 561 din 19 septembrie 2019 privind modificarea și completarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar Nr. 383/30.05.2019 [vizualizare]
ORDIN nr. 383 din 30 mai 2019 pentru aprobarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar [vizualizare]
Ordin nr. 453 reinnoire atributii traducere si publicare Cod etic si Standarde de Audit [vizualizare]
Ordin Nr 651 din delegare traducere standarde si Cod etic [vizualizare]
Ordin nr. 356 din 19 august modificare norme FPC [vizualizare]
ORDIN  Nr. 383/2019 din 30 mai 2019 pentru aprobarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar [vizualizare]
Ordin presedinte ASPAAS privind componenta Comitetului de audit [vizualizare]
ORDIN  Nr. 266/2018 din 12 noiembrie 2018 pentru aprobarea Normelor privind raportarea către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar – ACTUALIZAT [vizualizare]
Ordin nr. 674/2021 din 22 noiembrie 2021 pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea examenului de competenţă profesională [vizualizare]
Ordin nr. 673/2021 din 22 noiembrie 2021 pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea programelor de formare continuă [vizualizare]
Ordin nr. 94/2021 din 22 martie 2021 pentru delegarea atribuţiei privind organizarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu [vizualizare]
Ordin nr. 610/2021 pentru modificarea și completarea Ordinelor nr. 89, 90/2018 si 383/2019 [vizualizare]
Ordin nr. 93/2021 din 22 martie 2021 pentru modificarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 201/2019 [vizualizare]
Ordinul Presedintelui ASPAAS nr. 426 /2020 din 2 decembrie 2020 pentru delegarea atribuţiei privind organizarea programelor de formare continuă [vizualizare]
Ordinul Presedintelui ASPAAS nr. 425 /2020 din 2 decembrie 2020 pentru delegarea atribuţiei privind organizarea examenului de competenţă profesională [vizualizare]
ORDIN Nr. 393/2020 din 13 noiembrie 2020 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea şi controlul îndeplinirii atribuţiilor delegate [vizualizare]
Ordinul Presedintelui ASPAAS nr. 392 /2020 din 13 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018 [vizualizare]
Ordinul Presedintelui ASPAAS nr. 391/2020 din 13 noiembrie 2020 pentru modificarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă profesională, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 135/2018 [vizualizare]
ORDIN  Nr. 224/2020 din 28 aprilie 2020 pentru completarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, pentru modificarea Normelor privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018, şi pentru modificarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018 [vizualizare]
Ordinul nr.298 din 31.07.2020 pentru aprobarea Normelor de stabilire a situaţiilor în care se aplică măsurile de prevenţie conform art. 39 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative [vizualizare]
ORDIN nr. 274/2020 din 10 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în România, recunoaşterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea şi redobândirea autorizării, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 87/2018, a Normelor privind suspendarea exercitării activităţii auditorilor financiari şi firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 88/2018, şi a Normelor privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018 [vizualizare]
ORDIN nr. 273/2020 din 10 iulie 2020 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea investigaţiilor în scopul de a detecta, a corecta şi a preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar [vizualizare]
ORDIN nr. 272/2020 din 9 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018 [vizualizare]
ORDIN nr. 270/2020 din 7 iulie 2020 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor [vizualizare]
ORDIN nr. 260/09.06.2020 pentru modificarea şi completarea Ordinul Președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 166/ 2018 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inspecțiilor la auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statutar [vizualizare]
ORDIN nr. 663/18.12.2019 privind modificarea și completarea Normelor privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar Nr. 150/04.10.2018 [vizualizare]
ORDIN nr. 662/18.12.2019 privind adoptarea Codul etic al profesioniștilor contabili, ediția 2018, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA) al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC) [vizualizare]
ORDIN nr. 623/21.11.2019 modificarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar Nr. 383/30.05.2019 [vizualizare]
ORDIN nr. 573 din 7 octombrie 2019 privind modificarea și completarea Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar Nr. 135/20.09.2018 [vizualizare]
ORDIN nr. 561 din 19 septembrie 2019 privind modificarea și completarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar Nr. 383/30.05.2019 [vizualizare]
ORDIN nr. 494 din 30 iulie 2019 privind modificarea și completarea Normelor privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România, recunoașterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea și redobândirea autorizării, aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar Nr. 87/10.08.2018 [vizualizare]
ORDIN nr. 406 din 10 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018 [vizualizare]
ORDIN nr. 383 din 30 mai 2019 pentru aprobarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar [vizualizare]
ORDIN nr. 201 din 04 aprilie 2019 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu [vizualizare]
ORDIN nr. 266 din 12 noiembrie 2018 pentru aprobarea normelor privind raportarea către ASPAAS a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar [vizualizare]
ORDIN nr. 166 din 16 octombrie 2018 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inspecțiilor la auditorii financiari și firmele de audit care desfașoară activități de audit statutar [vizualizare]
ORDIN nr. 150 din 04 octombrie 2018 pentru aprobarea Normelor privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar [vizualizare]
ORDIN nr. 135 din 20 septembrie 2018 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională [vizualizare]
ORDIN nr. 105 din 11 septembrie 2018 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea auditorilor financiari și firmelor de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit [vizualizare]
ORDIN nr. 90 din 14 august 2018 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari [vizualizare]
ORDIN nr. 89 din 14 august 2018 pentru aprobarea Normelor privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit [vizualizare]
ORDIN nr. 88 din 13 august 2018 pentru aprobarea Normelor privind suspendarea exercitării activității auditorilor financiari şi firmelor de audit [vizualizare]
ORDIN nr. 87 din 10 august 2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România, recunoașterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea și redobândirea autorizării [vizualizare]
ORDIN nr. 60 din 21 iunie 2018 privind procedura de administrare a contribuţiei anuale datorate de Camera Auditorilor Financiari din România [vizualizare]
ORDIN nr. 54 din 25 mai 2018 privind autorizarea în România a auditorilor financiari autorizaţi în alte state membre şi a auditorilor autorizaţi în ţări terţe [vizualizare]
ORDIN nr. 53 din 24.05.2018 privind modificarea şi abrogarea unor reglementări referitoare la dimensionarea bugetului minim de timp [vizualizare]
ORDIN nr. 40 din 25 aprilie 2018 privind autorizarea și înregistrarea auditorilor financiari [vizualizare]
ORDIN nr. 25 din 20 februarie 2018 privind organizarea și desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu [vizualizare]
tech-features-bg-2-1200x53