EXAMEN DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ

tech-features-bg

Autoritatea competentă responsabilă potrivit Legii nr. 162/2017, pentru emiterea normelor prin care sunt stabilite condiţiile de organizare și desfășurare a examenului de competență profesională și pentru organizarea și desfășurarea examenului de competență este Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, ASPAAS.

În vederea înscrierii și susținerii examenului de competență, persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele cerințe educaționale:
a)      sunt licențiate ale unei instituții de învățământ superior sau au un nivel echivalent;
b)      au urmat un curs de instruire teoretică organizat sau recunoscut de ASPAAS;
c)      au efectuat un stagiu de pregătire practică, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea 162/2017 și normelor ASPAAS emise în aplicarea acestuia.

Pe lângă cerințele educaționale de mai sus, persoanele fizice trebuie să îndeplinească  și condiția de bună reputație prevăzută la art. 5 din Legea nr. 162/2017 și în Normele ASPAAS privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 89/2018.

Pentru înscrierea la examenul de competență profesionala, sesiunea mai-iunie 2023, stagiarii care au finalizat stagiul de pregătire practică în perioada 2022 – 2023  și nu au efectuat instruirea teoretica în cadrul CAFR, au obligația transmiterii la Registratuara ASPAAS  a Declaraţiei privind efectuarea instruirii teoretice până la data înscrierii. Aceasta declarație se poate descarca de pe site-ul ASPAAS accesând link-ul: https://www.aspaas.gov.ro/stagiu/formulare-utile-stagiu/

Rezultatele probei I a examenului de competenta sesiunea aprilie – mai 2021 au fost publicate pe site-ul CAFR în data de 12.04.2021, ora 15:30 si pot fi consultate la link-ul urmator:

https://www.cafr.ro/rezultatele-probei-1-a-examenului-de-competenta-profesionala-sesiunea-aprilie-mai-2021/

Examenul de competență profesională va avea loc în perioada aprilie – mai 2021, și va fi organizat de către Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în urma delegării,  în conformitate cu Normele privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) nr. 135/2018, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 425 /2020 pentru delegarea atribuției privind organizarea examenului de competență profesională.

Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati urmatorul link

Rezultatele examenului de competenta profesionala sesiunea decembrie 2019 au fost publicate pe site –ul ASPAAS în data de 13.12.2019, ora 14:45.
Rezultatele pot fi contestate în termenul prevăzut de Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 135/2018 până la data de 16.12.2019, ora 00:00.
Contestaţiile pot fi depuse la ASPAAS, personal sau prin delegat, ori pot fi transmise prin e-mail la adresa contestatii@aspaas.gov.ro sau prin fax la numarul 021 3191906.
Contestațiile transmise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.

Rezultate examen competență profesională sesiunea noiembrie – decembrie 2019, sistem nou (înaintea contestațiilor)

Rezultate examen competență profesională sesiunea decembrie 2019, P2 (proba practica) – sistem nou (înaintea contestațiilor)

ASPAAS organizează la Universitatea ARTIFEX Bucureşti – Str. Cezărescu Economu, Nr. 47, Sector 6, în ziua de 7 decembrie 2019, examenul de competență profesională în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/20.09.2018 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională cu modificările şi completările ulterioare, conform planificării ataşate la următorul link.

Începând cu ora indicată în programare, candidaţii pot intra în sală în care au fost repartizaţi. La intrare se legitimează în fața șefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de examinare.

Atenţie!!!

Accesul în sala de examen este permis exclusiv candidaților.

Respectaţi instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului:

 • Completaţi corect datele personale, numărul legitimației şi numărul variantei de întrebări pe care aţi primit-o.
 • Rezolvaţi în paginile ataşate subiectele primite; scrieţi cât mai clar şi citeţ.
 • Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen.
 • Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

Lista persoanelor înscrise pentru proba practică susţinută în sistem nou

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a examenului de competență profesională.

Rezultatele examenului de competență profesională sesiunea Noiembrie 2019 au fost publicate pe site-ul ASPAAS în data de 26.11.2019, ora 21:20 și republicate în data de 27.11.2019, ora 10:00.
Rezultatele pot fi contestate în termenul prevăzut de Ordinul Președintelui ASPAAS nr.135/2018, până la data de 29.11.2019*, ora: 00:00.
Contestațiile se vor transmite prin e-mail la adresa contestații@aspaas.gov.ro sau prin fax la numărul 021.319.19.06.
Contestațiile transmise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.
Candidații care au promovat proba I pe sistemul nou se vor prezenta pentru susținerea probei a II-a care se va organiza în data de 7 decembrie 2019.
Candidații declarați admiși pe sistemul vechi (au media finală peste 7 și notele individuale pe probe sunt peste 6) pot solicita autorizarea ca auditori financiari în conformitate cu Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 87/2018.

* Termenul de contestații se va prelungi până în data de 30.11.2019, ora 00:00.

Rezultatele examenului de competență profesională Proba I – Sistem nou
Rezultatele examenului de competență profesională Proba I, II și III – Sistem vechi

ASPAAS organizează la Universitatea ARTIFEX  Bucureşti – Str. Cezărescu Economu, Nr. 47, Sector 6,  în perioada de 16 – 17 noiembrie 2019examenul de competență profesională în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/20.09.2018 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională cu modificările şi completările ulterioare, conform planificării ataşate la următorul link.

Începând cu ora indicată în programare, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi.  La intrare se legitimează în fața șefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de examinare.

Atenţie!!!

Accesul în sala de examen este permis exclusiv candidaților.

Respectaţi instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului:

 • Completaţi corect datele personale, numărul legitimației şi numărul variantei de întrebări pe care aţi primit-o.
 • Rezolvaţi în paginile ataşate subiectele primite; scrieţi cât mai clar şi citeţ.
 • Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen.
 • Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

Situaţia candidaţilor înscrişi la examenul de competenţă profesională organizat în perioada noiembrie – decembrie 2019

Lista persoanelor înscrise pentru proba teoretică susţinută în sistem nou

Lista persoanelor înscrise pentru Proba I – sistem vechi

Lista persoanelor înscrise pentru Proba II – sistem vechi

Lista persoanelor înscrise pentru Proba III – sistem vechi

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a examenului de competență profesională.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) organizează la București (locația va fi anunțată ulterior), în perioada 15 – 17 noiembrie, ultima sesiune de susținere a examenului de competență în sistemul vechi (Trei probe) și susținerea Probei teoretice a examenului de competență profesională în sistemul nou.

Proba practică a examenului de competență profesională în sistemul nou se va anunța în urma publicării rezultatelor finale ale Probei teoretice din sesiunea 15 – 17 noiembrie în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 162/2017 și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/20.09.2018 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională astfel:

I. Probele examenului de competență profesională conform prevederilor art. 5 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 135/2018 (valabil pentru candidații care au finalizat stagiul și susțin pentru prima dată examenul de competență, precum și pentru cei care au mai susținut, dar nu au promovat anterior niciuna din probele examenului):

Prima probă – testul privind cunoștințele teoretice – se va susține în perioada 15 – 17, data exactă va fi anunțată ulterior.

A doua probă – testul de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice – data exactă va fi anunțată ulterior.

Tematica și bibliografia pentru examenul de competență profesională este compusă din domeniile și reglementările prezentate la punctul A și punctul B atât pentru prima cât și pentru a doua probă.

II. Probele examenului de competență profesională conform prevederilor art. 15 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 135/2018 (valabil pentru candidații care au finalizat stagiul și au mai susținut și promovat anterior una sau două probe ale examenului de competență profesională în sistemul vechi):

Proba teoretică (I) – se va susține în perioada 15 – 17, data exactă va fi anunțată ulterior.

Proba grilă (II) – se va susține în perioada 15 – 17, data exactă va fi anunțată ulterior.

Proba practică (III) – se va susține în perioada 15 – 17, data exactă va fi anunțată ulterior.

Tematica și bibliografia pentru examenul de competență profesională este compusă astfel:

 • Proba teoretică (I) și prima probă – testul privind cunoștințele teoreticepunctul A.
 • Proba grilă (II)punctul B.
 • Proba practică (III) și a doua probă – testul de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice – punctul A. și punctul B

Tematica și bibliografia pentru examenul de competență profesională poate fi accesată la acest link.

La examen se pot înscrie toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 135/2018.

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a examenului de competență profesională.

Perioada de înscriere la examenul de competență profesională: 21 octombrie – 1 noiembrie

Program de înscrieri: de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00.

În vederea înscrierii la examen, candidaţii vor depune personal sau prin delegat, la sediul ASPAAS din Bucureşti, Str. Sirenelor, nr. 5, Sector 5, următoarele acte:

a) cerere de înscriere, conform anexei care face parte integrantă din Norme;

b) diploma de licență, în copie certificată pentru conformitate cu originalul (candidatul se va prezenta la sediul ASPAAS cu o copie legalizată sau diploma în original împreună cu o xerocopie pe care personalul ASPAAS care preia dosarul de înscriere va constata conformitatea cu originalul);

c) copia actului de identitate;

d) 2 fotografii (tip 2/3);

e) certificat de cazier judiciar aflat în termen de valabilitate;

f) declarația privind respectarea criteriilor de bună reputație, prevăzută în anexa la Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 89/2018;

g) orice alt document solicitat de ASPAAS în procesul de analiză.

Documentele depuse la dosarul din sesiunea decembrie 2018 se pot folosi în baza unei cereri simple depuse concomitent cu noul dosar de înscriere.

Se poate cere refolosirea doar a următoarelor documente:

 • Pozele tip ¾
 • Diploma de licență (legalizată la notar sau constatată drept conformă cu originalul la sediul ASPAAS)
 • Copia actului de identitate, dacă este în termen de valabilitate

Dosarele primite prin orice altă modalitate (poștă, curier, poștă electronică etc.) nu vor fi luate în considerare.

!!OBS!! În conformitate cu prevederilor art. 16 alin (2) și (3) din Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/2018 în vederea validării de către ASPAAS a dosarelor de înscriere pentru toate persoanele înscrise la examenul de competență profesională (care au finalizat stagiul și nu au mai susținut niciuna din probe/ care au finalizat stagiul și au mai susținut si promovat una sau mai multe probe al examenului de competență profesională în anii precedenți) CAFR este obligat sa transmită ASPAAS, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, documente doveditoare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

Rezultatele examenului de competență profesională sesiunea ianuarie 2019 au fost publicate pe site-ul ASPAAS în data de 29.01.2019, ora: 19.30.

Rezultatele pot fi contestate în termenul prevăzut de Ordinul Președintelui ASPAAS nr.135/2018, până la data de 01.02.2019, ora: 00:00.

Contestațiile se vor transmite prin e-mail la adresa contestatii@aspaas.gov.ro sau prin fax la numărul 021.319.19.06.

Contestațiile transmise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.

Candidații declarați admiși (au media finală peste 7 și notele individuale pe probe sunt peste 6) pot solicita autorizarea ca auditori financiari în conformitate cu Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 87/2018.

Rezultatele examenului de competență profesională Proba II – Sistem nou

Rezultatele examenului de competență profesională – Sistem nou, sesiunea decembrie 2018 – ianuarie 2019

ASPAAS organizează la București, la sediul central al CECCAR din București – intrarea Pielari nr. 1 sector 4, în data de 19 ianuarie 2018, începând cu ora 10:00, a doua probă – testul de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice a examenul de competență profesională în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 162/2017 și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/20.09.2018 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională .

Proba a doua a examenului de competenţă se va desfăşura astfel: examinarea pentru subiectul prevăzut la alin. (4) lit. a) din Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/20.09.2018 se desfăşoară pe o perioadă de 3 ore, iar pentru celelalte două subiecte prevăzute la alin. (4) lit. b) şi c) din Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/20.09.2018 examinarea se desfăşoară pe o perioadă de 3 ore, cu o pauză de 2 ore între cele două perioade de examinare.

La proba a doua a examenului de competenţă, respectiv testul de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice, se pot prezenta numai în cazul în care este promovată prima probă a examenului, respectiv testul privind cunoştinţele teoretice.

Cu jumătate de oră înainte de începerea examenului candidații pot intra în sala de examen. La intrare se legitimează în fața șefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de examinare.

Accesul în sala de examen, după pauză, pentru partea a doua a testului de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/20.09.2018.

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a examenului de competență profesională.

Rezultatele examenului de competență profesională sesiunea Decembrie 2018 au fost publicate pe site-ul ASPAAS în data de 21.12.2018, ora: 19:30.

Rezultatele pot fi contestate în termenul prevăzut de Ordinul Președintelui ASPAAS nr.135/2018, până la data de 24.12.2018, ora: 00:00.

Contestațiile se vor transmite prin e-mail la adresa contestatii@aspaas.gov.ro sau prin fax la numărul 021.319.19.06.

Contestațiile transmise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.

Candidații care au promovat proba I pe sistemul nou se vor prezenta pentru susținerea probei a II-a care se va organiza în luna ianuarie 2019.

Candidații declarați admiși pe sistemul vechi (au media finală peste 7 și notele individuale pe probe sunt peste 6) pot solicita autorizarea ca auditori financiari în conformitate cu Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 87/2018.

Barem Grile Proba I – Sistem nou

Barem Grile Proba II – Sistem vechi

Rezultatele examenului de competență profesională Proba I – Sistem nou

Rezultatele examenului de competență profesională Proba I, II și III – Sistem vechi

În urma sesizărilor primite, s-a observat faptul că unele link-uri nu puteau fi accesate în formatul pdf în care a fost afișată bibliografia inițială.

Prin urmare vă rugăm să folosiți forma docx. a bibliografiei care conține linkurile în cauză.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) organizează la București (locația va fi anunțată ulterior), în luna decembrie 2018, examenul de competență profesională în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 162/2017 și ale Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/20.09.2018 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională astfel:

I. Probele examenului de competență profesională conform prevederilor art. 5 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 135/2018 (valabil pentru candidații care au finalizat stagiul și susțin pentru prima data examenul de competență, precum și pentru cei care au mai susținut, dar nu au promovat anterior niciuna din probele examenului):

Prima probă – testul privind cunoștințele teoretice – sâmbătă, 15 decembrie 2018  la București, ora 10.00

A doua probă – testul de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice – se va susține la o dată care va fi anunțată ulterior, doar în cazul promovării primei probe, iar programarea acesteia și lista candidaților se va afișa după corectarea primei probe.

Tematica și bibliografia pentru examenul de competență profesională este compusă din domeniile si reglementările prezentate la punctul A. și punctul B. atât pentru prima cât și pentru a doua probă.

II: Probele examenului de competență profesională conform prevederilor art. 15 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 135/2018 (valabil pentru candidații care au finalizat stagiul si au mai susținut si promovat anterior una sau doua probe ale examenului de competență profesională):

Proba teoretică (I) – în perioada 14-17 decembrie 2018, la București, data și ora se vor stabili ulterior finalizării perioadei de înscriere, în funcție de numărul de dosare validate.

Proba grilă (II)  – în perioada 14-17 decembrie 2018, la București, data și ora se vor stabili ulterior finalizării perioadei de înscriere, în funcție de numărul de dosare validate.

Proba practică (III) – în perioada 14-17 decembrie 2018, la București, data și ora se vor stabili ulterior finalizării perioadei de înscriere, în funcție de numărul de dosare validate.

Tematica și bibliografia pentru examenul de competență profesională este compusă astfel:

 • Proba teoretică (I)punctul A.
 • Proba grilă (II)punctul B.
 • Proba practică (III) – punctul A. și punctul B.

Tematica și bibliografia pentru examenul de competență profesională poate fi accesată aici.

La examen se pot înscrie toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 135/2018.

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a examenului de competență profesională.

Perioada de înscriere la examenul de competență profesională:  30 octombrie – 9 noiembrie 2018

Program de înscrieri: de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00.

În vederea înscrierii la examen, candidaţii vor depune personal sau prin delegat, la sediul ASPAAS din Bucureşti, Str. Sirenelor, nr. 5, Sector 5, următoarele acte:

a) cerere de înscriere, conform anexei care face parte integrantă din Norme;

b) diploma de licență, în copie certificată pentru conformitate cu originalul (candidatul se va prezenta la sediul ASPAAS cu diploma în original sau copie legalizată și cu o xerocopie pe care personalul ASPAAS care preia dosarul de înscriere va constata conformitatea cu originalul);

c) copia actului de identitate;

d) 2 fotografii (tip 2/3);

e) certificat de cazier judiciar aflat în termen de valabilitate;

f) declarația privind respectarea criteriilor de bună reputație, prevăzută în anexa la Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 89/2018;

g) orice alt document solicitat de ASPAAS în procesul de analiză.

Dosarele primite prin orice altă modalitate (poșta, curier etc.) nu vor fi luate în considerare.

!!OBS!! În conformitate cu prevederilor art. 16 alin (2) și (3) din Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 135/2018 în vederea validării de către ASPAAS a dosarelor de înscriere pentru toate persoanele înscrise la examenul de competență profesională (care au finalizat stagiul și nu au mai susținut niciuna din probe/ care au finalizat stagiul si au mai susținut si promovat una sau mai multe probe al examenului de competență profesională în anii precedenți) CAFR este obligat sa transmită ASPAAS, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, documente doveditoare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

tech-features-bg-2-1200x53