BUNA REPUTAȚIE

tech-features-bg

Buna reputaţie are în vedere un comportament adecvat, cu respectarea cerinţelor Codului etic emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi adoptat de ASPAAS.

Buna reputaţie reprezintă o condiţie pentru accesul la stagiul în activitatea de audit financiar, pentru desfășurarea efectivă a stagiului, precum și pentru dobândirea și menținerea autorizării ca auditor financiar sau a autorizării ca firmă de audit, după caz.

Îndeplinirea criteriilor de bună reputație prevăzute în normele ASPAAS este o condiție pentru obținerea vizei anuale emise de ASPAAS de către persoanele fizice și firmele de audit.

tech-features-bg-2-1200x53