Loading...

Stimați membrii ai profesiei,

 Platforma https://www.aspaas.gov.ro/ este funcțională.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar organizează in data de 10.06.2022 ora 14:00 concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 functii publice de Inspector, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Investigații, Asigurarea Calităţii și Inspecții.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la sediul ASPAAS până la data de 25.05.2022 inclusiv.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați informațiile publicate pe site-ul ASPAAS: Link Concurs Inspectori SIACI

„Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar organizează in data de 10.06.2022 ora 10:00 concurs de recrutare pentru ocuparea a unei functii publice de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Investigații, Asigurarea Calităţii și Inspecții.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la sediul ASPAAS până la data de 25.05.2022 inclusiv.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați informațiile publicate pe site-ul ASPAAS: Link Concurs Consilier Juridic

sigla_ASPAASAutoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) este autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar şi îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor Legii 162/2017.

ASPAAS este instituţie publică, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura supravegherea în interes public, potrivit principiilor cuprinse în Directiva 2006/43/CE, cu modificările şi completările ulterioare, asigurând aplicarea, implementarea şi urmărirea respectării actelor normative emise la nivelul Uniunii Europene, transpuse în legislaţia naţională sau care se aplică direct, în domeniile prevăzute de prezenta lege.

ASPAAS funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice.

Detalii