BINE AȚI VENIT PE PAGINA OFICIALĂ ASPAAS

Noutăți

18.09.2023 – Rezultat final concurs examen de promovare in clasa I – Expert, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane si Administrativ [vizualizare]
15.09.2023 – Rezultat interviu concurs examen de promovare in clasa I – Expert, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane si Administrativ [vizualizare]
15.09.2023 – Rezultat final proba scrisa examen de promovare in clasa I – Expert, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane si Administrativ [vizualizare]
Program de formare profesională continuă pentru anul 2023 – componenta de FPC structurată [vizualizare]

Formare profesională continuă structurată (FPCS) aferentă anului 2023

Stimați membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că formarea profesională continuă structurată (FPCS) aferentă anului 2023 se efectuează în sistem online, pe platforma de e-learning a CAFR, în perioada 04 septembrie 2023 – 31 decembrie 2023.

Programul de formare este disponibil pe site-ul ASPAAS și pe site-ul CAFR.

Instrucțiunile privind parcurgerea cursurilor se găsesc pe site-ul CAFR.

Atentie!

După această dată, cursurile vizualizate pe platformă nu vor mai fi luate în considerare ca ore FPCS aferente anului 2023, în vederea acordării e-vizei!

Anunt examen de promovare in clasa – Expert, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane si Administrativ [vizualizare]

Rezultatele finale ale examenului de competență profesională, sesiunea mai – iunie 2023 au fost publicate pe site-ul CAFR și pot fi consultate la următorul link: https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2023/06/REZULTATE-FINALE-ex-competenta-de-afisat_23_06_23.pdf

Lista candidaților care vor susține proba 2 a examenului de competență profesională – sesiunea mai-iunie 2023 a fost publicată pe site-ul CAFR și poate fi consultată la următorul link: https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2023/05/Lista-candidati-sustinere-P2-_31_05_2023.pdf

Rezultatele finale ale testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu – sesiunea mai 2023 (după contestații) au fost publicate pe site-ul CAFR și pot fi consultate la următorul link:

https://www.cafr.ro/wp-content/uploads/2023/05/Rezultate-finale-11-mai-2023.pdf

Stagiul în activitatea de audit financiar se desfășoară în conformitate cu Normele privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 150/2018, cu modificările și completările ulterioare. Acesta include două componente, respectiv instruirea teoretică a stagiarilor și stagiul de pregătire practică.

Potrivit Art 5, alin. (4) din Normele indicate mai sus, stagiul în activitatea de audit financiar începe la data de 01 octombrie 2023 sau ulterior acestei date, respectiv la data prevăzută în contractul de stagiu.

Stagiul de pregătire practică se efectuează în baza contractului de stagiu și constă în pregătirea practică a stagiarului, care se efectuează pe o perioadă de minimum 3 ani, sub îndrumarea unui mentor atestat de ASPAAS.

La începutul stagiului, stagiarii trebuie să depună la ASPAAS, următoarele documente:

  • Contractul de stagiu, în termen de maxim 30 de zile de la încheierea acestuia
  • Acceptul îndrumătorului de stagiu
  • Programul de activități, care se întocmește de mentor
  • Declarația de bună reputație a stagiarului

Toate documentele se depun în original la sediul ASPAAS sau se transmit prin poștă/curier – semnate olograf – la adresa: str. Șipotul Fântânilor nr. 8, sector 1, București, cod poștal 010156, de luni până joi, în intervalul 08:30 – 17:00 și vineri de la 08:30 la 14:30.

De asemenea, documentele se pot transmite și pe email, semnate obligatoriu cu semnătură electronică certificată, la adresa stagiu@aspaas.gov.ro.

Formularele indicate mai sus pot fi descărcate de pe site-ul ASPAAS: https://www.aspaas.gov.ro/stagiu/formulare-utile-stagiu/ .

Lista mentorilor atestați de ASPAAS poate fi regăsită aici:  https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2022/11/Lista-auditorilor-financiari-atestati-ca-indrumatori-de-stagiu-_-actualizata-la-08.11.2022.pdf

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) este autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar şi îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor Legii 162/2017.
ASPAAS este instituţie publică, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura supravegherea în interes public, potrivit principiilor cuprinse în Directiva 2006/43/CE, cu modificările şi completările ulterioare, asigurând aplicarea, implementarea şi urmărirea respectării actelor normative emise la nivelul Uniunii Europene, transpuse în legislaţia naţională sau care se aplică direct, în domeniile prevăzute de prezenta lege.
ASPAAS funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor.

Detalii

OBIECTIVELE ASPAAS

RAPORTARE

LEGISLAŢIE PRIMARĂ

REGISTRUL ELECTRONIC

FORMULAR SESIZĂRI