Loading...

ANUNȚ

Potrivit Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 150/12.03.2020, programul cu publicul pentru activitatea de registratură la nivelul ASPAAS se suspendă în perioada 16.03.2020 – 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire. Pentru asigurarea continuității activității, documentele adresate ASPAAS pot fi transmise prin poștă, curier sau e-mail, conform prevederilor legale.

sigla_ASPAASAutoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) este autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar şi îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor Legii 162/2017.

ASPAAS este instituţie publică, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura supravegherea în interes public, potrivit principiilor cuprinse în Directiva 2006/43/CE, cu modificările şi completările ulterioare, asigurând aplicarea, implementarea şi urmărirea respectării actelor normative emise la nivelul Uniunii Europene, transpuse în legislaţia naţională sau care se aplică direct, în domeniile prevăzute de prezenta lege.

ASPAAS funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice.

Detalii