Loading...

Vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 3 octombrie 2022 ne găsiți la noua adresă situată în strada Șipotul Fântânilor nr.8, sector 1 București ( în imediata apropiere a Parcului Cișmigiu ).

Din acest motiv, vă anunțăm că în perioada 27 – 30 septembrie 2022 Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nu va lucra cu publicul.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

Cu stimă,

Echipa ASPAAS

sigla_ASPAASAutoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) este autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar şi îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor Legii 162/2017.

ASPAAS este instituţie publică, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura supravegherea în interes public, potrivit principiilor cuprinse în Directiva 2006/43/CE, cu modificările şi completările ulterioare, asigurând aplicarea, implementarea şi urmărirea respectării actelor normative emise la nivelul Uniunii Europene, transpuse în legislaţia naţională sau care se aplică direct, în domeniile prevăzute de prezenta lege.

ASPAAS funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice.

Detalii