Loading...

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, cu sediul în Str. Sirenelor nr.5, sector 5, București, organizează, în data de 02.02.2022, concurs pentru ocuparea a 2 (două) funcţii publice de Inspector, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Investigații, Asigurarea Calităţii și Inspecții.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la sediul ASPAAS, până în data de 25.01.2022 inclusiv.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați informațiile publicate pe site-ul ASPAAS: https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2022/01/Concurs-SIACI-02.02.2022.pdf

sigla_ASPAASAutoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) este autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar şi îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor Legii 162/2017.

ASPAAS este instituţie publică, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura supravegherea în interes public, potrivit principiilor cuprinse în Directiva 2006/43/CE, cu modificările şi completările ulterioare, asigurând aplicarea, implementarea şi urmărirea respectării actelor normative emise la nivelul Uniunii Europene, transpuse în legislaţia naţională sau care se aplică direct, în domeniile prevăzute de prezenta lege.

ASPAAS funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice.

Detalii