ATRIBUȚII

tech-features-bg

(1) Atribuţiile principale ale ASPAAS în calitate de autoritate competentă potrivit Directivei 2006/43/CE, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:

 • autorizarea şi retragerea autorizării auditorilor financiari şi a firmelor de audit;
 • înregistrarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în Registrul public electronic;
 • formarea continuă a auditorilor financiari şi formarea stagiarilor în activitatea de audit statutar;
 • efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii auditului statutar;
 • efectuarea inspecţiilor referitoare la auditorii financiari şi firmele de audit în exercitarea activităţii de audit statutar;
 • adoptarea măsurilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege;
 • supravegherea şi controlul modului în care CAFR îşi exercită atribuţiile delegate conform art. 52;
 • cooperarea cu alte autorităţi competente din România şi din alte state membre, precum şi cu alte organisme naţionale şi internaţionale de profil implicate în procesul de elaborare şi implementare a reglementărilor specifice domeniului auditului statutar;
 • transmiterea de informări şi răspunsuri, la solicitările Comisiei Europene, în ceea ce priveşte profesia de audit statutar şi supravegherea în interes public la nivel naţional a activităţii de audit statutar;
 • emiterea reglementărilor proprii în baza şi în aplicarea prevederilor prezentei legi.

(2) ASPAAS îndeplineşte şi următoarele atribuţii necesare exercitării competenţelor sale:

 • implementarea strategiei cu privire la activitatea de supraveghere în interes public a activităţii de audit statutar;
 • adoptarea Codului etic emis de IFAC;
 • supravegherea traducerii şi a revizuirii traducerii standardelor internaţionale de audit şi a Codului etic emis de IFAC;
 • orice alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, stabilite prin prezenta lege sau prin alte reglementări naţionale şi ale Uniunii Europene.

Dreptul ASPAAS de a solicita informaţii:

(1) ASPAAS, în exercitarea dreptului său de a solicita informaţii de la auditorii financiari, firmele de audit sau CAFR, utilizează instrumente precum raportări, chestionare, intervievări sau alte modalităţi, în funcţie de obiectivul avut în vedere.
(2) ASPAAS are dreptul de a efectua verificări cu privire la informaţiile primite de la auditorii financiari, firmele de audit sau CAFR pentru a constata dacă acestea corespund realităţii şi legalităţii.
(3) ASPAAS are dreptul de a solicita oricărei instituţii şi/sau autorităţi cu atribuţii de reglementare/supraveghere a entităţilor de interes public informaţiile pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale. Instituţiile în cauză trebuie să răspundă cu celeritate solicitărilor ASPAAS.

tech-features-bg-2-1200x53