PROCEDURA DISCIPLINARĂ

tech-features-bg

(1) ASPAAS poate fi sesizată în scris şi motivat de orice persoană interesată, în legătură cu abaterile administrative săvârşite de auditorii financiari şi firmele de audit din România în situaţiile prevăzute la art. 83 alin. (10). De asemenea, ASPAAS se poate autosesiza în legătură cu astfel de abateri.

(2) Derularea procedurii disciplinare, precum şi orice alte aspecte legate de soluţionarea cauzei disciplinare se reglementează prin Regulamentul Comisiei de disciplină.

(3) ASPAAS solicită informaţii CAFR sau oricărui alt organism profesional la care auditorul financiar sau firma de audit împotriva căruia/căreia este formulată sesizarea este membru/membră, ori de câte ori este necesar.

(4) În cazul abaterilor administrative săvârşite de persoanele enumerate la art. 83 alin. (10) lit. c), calitatea de membru al Consiliului CAFR sau de alţi membri aleşi sau care ocupă o funcţie în structurile de conducere ale CAFR trebuie să fie deţinută ori la momentul săvârşirii faptei, ori la momentul sesizării abaterii. Pierderea calităţii de membru după săvârşirea faptei sau după sesizarea abaterii nu atrage schimbarea competenţei de soluţionare a sesizării.

(5) În cazul dobândirii calităţii de membru al Consiliului CAFR sau de alţi membri aleşi sau care ocupă o funcţie în structurile de conducere ale CAFR după sesizarea abaterii, competenţa de soluţionare a sesizării este a ASPAAS. Pierderea calităţii înainte de soluţionarea sesizării de către ASPAAS nu atrage schimbarea competenţei stabilite conform prezentului alineat.

(6) Sesizarea disciplinară se soluţionează în termen de un an de la data înregistrării sesizării, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii abaterii administrative.

(7) Ordinele de soluţionare a sesizărilor disciplinare ale preşedintelui ASPAAS se pot contesta la instanţa de contencios administrativ competentă, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

(8) Contestaţia formulată potrivit alin. (7) şi comunicată potrivit prevederilor art. 201 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, suspendă executarea sancţiunii administrative.

tech-features-bg-2-1200x53