DELEGAREA ATRIBUȚIILOR

tech-features-bg
  • Delegarea atribuţiilor şi condiţiile de delegare a atribuţiilor sunt reglementate de catre art. 52 din Legea 162/2017.
  • La data intrării în vigoare a legii 162/2017, atribuţiile care pot fi delegate de către ASPAAS către CAFR conform prevederilor art. 52 sunt delegate de drept, sub supravegherea şi controlul ASPAAS, pentru o perioadă de un an, până în luna iulie 2018.
  • ASPAAS supraveghează îndeplinirea atribuţiilor printr-un control eficace şi permanent.
  • În exercitarea atribuţiilor sale, ASPAAS are dreptul de a solicita CAFR orice informaţii necesare pentru atingerea obiectivelor urmărite referitoare la activităţile delegate sau supravegheate.
  • Delegarea uneia sau mai multor atribuţii se face cu respectarea de către CAFR cel puţin a următoarelor condiţii:

a) raportarea anuală sau ori de câte ori ASPAAS consideră necesar asupra modului de exercitare a atribuţiei sau a atribuţiilor delegate;
b) asigurarea condiţiilor de lucru pentru personalul ASPAAS care supraveghează şi controlează exercitarea atribuţiei sau atribuţiilor delegate, inclusiv a accesului la informaţii şi comunicării cu angajaţii CAFR;
c) aplicarea reglementărilor din domeniul delegat;
d) cooperarea permanentă cu ASPAAS;
e) punerea în aplicare a recomandărilor ASPAAS;
f) îndeplinirea condiţiilor specifice de delegare stabilite prin ordinul de delegare emis de ASPAAS, în funcţie de atribuţiile delegate.

  • În condiţiile în care se deleagă atribuţii, ASPAAS deţine responsabilitatea finală pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate, respectiv:

a) autorizarea şi înregistrarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit;
b) adoptarea standardelor de audit, de etică profesională şi de control intern de asigurare a calităţii, în cazul auditorilor financiari şi al firmelor de audit;
c) formarea profesională continuă;
d) sistemele de asigurare a calităţii;
e) sistemele de investigaţie şi disciplină.

tech-features-bg-2-1200x53