COMUNICĂRI DIVERSE

tech-features-bg

Vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 3 octombrie 2022 ne găsiți la noua adresă situată în strada Șipotul Fântânilor nr.8, sector 1 București ( în imediata apropiere a Parcului Cișmigiu ).

Din acest motiv, vă anunțăm că în perioada 27 – 30 septembrie 2022 Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nu va lucra cu publicul.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

Cu stimă,

Echipa ASPAAS

În contextul situației actuale impuse de starea de război din Ucraina, măsurile restrictive impuse Rusiei și Belarus generează consecințe și efecte grave asupra economiei mondiale, inclusiv în ceea ce privește incertitudinea cu privire la viitorul companiilor din multe domenii de activitate.

Față de această situație, atât persoanele responsabile cu guvernanța, cât și auditorii financiari, trebuie să acorde o importanță sporită analizei expunerii la riscul de continuitate a activităţii, a implicațiilor asupra situațiilor financiare anuale și, implicit, asupra raportului de audit.

Pentru mai multe detalii privind recomandările profesionale adresate auditorilor financiari, click aici.

Stimați auditori,

Cu ocazia Zilei Nationale a Auditorului Financiar, Echipa ASPAAS va adresează cele mai sincere felicitări și urări de La multi ani!

Vă dorim să aveți mult succes și realizări remarcabile în activitatea profesională și, de asemenea, multă sănătate, bucurii și împliniri pe plan personal!

Totodată, vă asigurăm de întreaga noastra deschidere spre dialog și pentru găsirea celor mai bune soluții la dificultățile pe care le întâmpinați, în sprijinul profesiei pe care o reprezentați la nivel înalt!

La multi ani!

Georgiana Oana Stănilă

Președinte ASPAAS

Comunicat 26 /02/2021

În data de 19.02.2021 Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis un comunicat referitor la raportarea în format electronic unic ESEF. Comunicarea vine în contextul obligativității entităților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, de a întocmi și publica situațiile financiare anuale în formatul de raportare electronic unic prevăzut la art. 153 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

ASF comunică emitenților listați pe piața reglementată din România, că obligativitatea emiterii situațiilor financiare în format electronic unic ESEF se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar care începe la sau după data de 1 ianuarie 2021 sau ulterior. Pentru perioadele anterioare acelei date, emitenții pot aplica deja cerințele ESEF în mod voluntar.

Formatul de raportare electronic unic este stabilit prin Regulamentul delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic (Regulamentul ESEF).

Mai multe detalii legate raportarea ESEF le regăsiți (AICI)

În acest context, ASPAAS comunică auditorilor financiari și firmelor de audit care desfășoară misiuni de audit statutar la entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată că au obligația emiterii unui raport de audit statutar în care să exprime o opinie cu privire la măsura în care: (i) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă și corectă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil; și (ii) dacă aceste situații financiare anuale sunt întocmite în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentul ESEF.

În data de 28 noiembrie 2019 Comitetul Organismelor Europene de Supraveghere a Auditului (CEAOB – Commetee of European Auditing Oversight Bodies) a adoptat un ghid privind implicarea auditorilor în raportarea situațiilor financiare în format ESEF. Pentru detalii accesați linkul:  (AICI)

tech-features-bg-2-1200x53