REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

tech-features-bg

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulației a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit pe scurt GDPR, a început să producă efecte în toate statele Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018.

Acesta conferă cetățenilor mai multe drepturi precum dreptul la informare, dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare și ștergere (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție.

Conform GDPR ”date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată), direct sau indirect, prin nume, prenume, un număr de identificare etc.

ASPAAS colecteaza urmatoarele date cu caracter personal necesare pentru a furniza servicii pentru cetăţeni/petenţi şi activităţi suport specifce administraţiei publice:

În funcţie de specificul activității, colectăm și prelucrăm, în baza Legii nr. 162/2017, a normelor si procedurilor interne, în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale, următoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanelor fizice si juridice din exteriorul instituţiei:

– Nume şi prenume
– Adresa personală/profesională
– CNP
– CIF
– CAEN
– Serie şi număr de bulletin
– Adresă de e-mail
– Numărul de telefon mobil/fix/fax
– Date privind studiile şi profesia<
– Date privind infracţiuni/condamnări
– Cazier
– Date cu caracter fiscal
– Date privind componența și activitățile desfășurate de firmele de audit în exercitarea profesiei de audit financiar
– Date privind activitățile desfășurate de auditorii financiari în exercitarea profesiei de audit financiar
– Date cu privire la locul de munca și funcția deținută de auditorii înregistrați necesare in procesul de suspendare din profesie (adeverinta de la locul de munca, talon de pensie etc. )
– Date privind alte aspecte cu caracter confidential necesare in procesul de suspendare din profesie (certificat nastere copil, decizie de handicap etc. )
– Informații cu privire la datele cu caracter personal și informații cu caracter confidential utilizate de personalul specializat in desfășurarea inspecțiilor și investigațiilor

În contextul colaborărilor pentru furnizarea de produse şi servicii, colectăm date cu caracter personal ale reprezentanţilor legali sau delegaţi, funcţia deţinută, telefon mobil, adresa de email etc.;

Pentru asigurarea măsurilor de pază şi securitate (pentru angajaţi, vizitatori, invitaţi etc.) se realizează supravegherea video în spaţiul aparţinând ASPAAS (intrarea principală) colectând imagini ale persoanelor care au acces în acest spaţiu. Datele sunt stocate pentru o perioadă de 20 zile.

Informații suplimentare găsiți la:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

De asemenea, instituţia a pus la dispoziţie ghiduri orientative privind aplicarea regulamentului pe care le puteţi accesa la:

Regulamentul (UE) 2016/679

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către ASPAAS poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul ASPAAS la adresa:

dpo@aspaas.gov.ro

tech-features-bg-2-1200x53