REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

tech-features-bg

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulației a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit pe scurt GDPR, a început să producă efecte în toate statele Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018.

Acesta conferă cetățenilor mai multe drepturi precum dreptul la informare, dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare și ștergere (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție.

Conform GDPR ”date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată), direct sau indirect, prin nume, prenume, un număr de identificare etc.

Informații suplimentare găsiți la:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

De asemenea, instituţia a pus la dispoziţie ghiduri orientative privind aplicarea regulamentului pe care le puteţi accesa la:

Regulamentul (UE) 2016/679

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către ASPAAS poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul ASPAAS la adresa:

dpo@aspaas.gov.ro

tech-features-bg-2-1200x53