RAPORTARE

tech-features-bg

Platforma de raportare este disponibilă la următoarea adresă: raportare.aspaas.gov.ro

Informațiile detaliate la care se referă art. 17 alin. 4 si alin. 5 din Ordinul 383/2019 sunt cele cuprinse în Anexa 3 și Anexa 4 din cadrul Raportului. Toate celelalte rubrici ale Raportului constituie informații sintetice.

Cititi raspunsul ASPAAS la adresa CAFR referitor la lipsa Hotărârilor de Consiliu CAFR.

Recomandăm ca înainte de completarea raportului să se consulte cu atenție Instrucțiunile de completare.

Stimati membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că platforma de raportare a ASPAAS este disponibilă pentru încărcarea rapoartelor de activitate anuale.

Precizăm faptul că noul format al raportului anual de activitate (pentru anul 2021) include și cele două declarații anuale obligatorii (privind buna reputație și formarea profesională continuă).

Reiterăm faptul că, în conformitate cu prevederile art.12 alin. (1) din  Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 383/2019, cu modificările și completările ulterioare, toţi auditorii financiari care în anul 2021 au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit, au obligaţia depunerii pe platforma online de raportare a ASPAAS (disponibilă la adresa: https://raportare.aspaas.gov.ro/) a rapoartelor de activitate aferente anului 2021, până cel târziu la data de 15 mai 2022în vederea obţinerii e-vizei anuale (cu valabilitate până la data de 30 iunie 2023).

Pentru auditorii financiari și firmele de audit care, până la acest moment, nu au încărcat, pe platforma online, rapoartele de activitate și declarațiile aferente perioadei 2018 – 2020, atragem atenția că acestea trebuie încărcate în cel mai scurt timp – în formatul vechi de raportare, în secțiunile dedicate.

Subliniem faptul că în conformitate cu art. 18 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, nerespectarea prevederilor legale atrage răspunderea administrativă sau contravenţională, după caz.

Stimati membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art.12 alin. (1) din  Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 383/2019, cu modificările și completările ulterioare, toţi auditorii financiari care în anul 2020 au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit au obligaţia depunerii pe platforma online de raportare a ASPAAS (disponibilă la adresa https://raportare.aspaas.gov.ro/) a rapoartelor de activitate aferente anului 2020, până cel târziu la data de 15 mai 2021în vederea obţinerii e-vizei anuale (cu valabilitate până la data de 30 iunie 2022).

!!! ATENȚIE

Auditorii financiari și firmele de audit care își încarcă rapoartele de activitate (aferente anului 2020) după data de 15 mai 2021, nu vor mai primi e-viza de exercitare a activității de audit!

Totodată, vă rugăm să aveți în vedere depunerea pe platforma online de raportare, la Secțiunea distinctă de declarații, a declaraţiei privind îndeplinirea obligaţiilor privind formarea profesională aferentă anului 2020 și a declaraţiei privind respectarea criteriilor de bună reputaţie aferentă anului 2021!

Termenul limită de încărcare a declarațiilor este același cu termenul de depunere a rapoartelor, respectiv cel târziu data de 15 mai 2021!

Subliniem faptul că în conformitate cu art. 18 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, nerespectarea prevederilor legale indicate atrage răspunderea administrativă sau contravenţională, după caz.

tech-features-bg-2-1200x53