RAPORTARE

tech-features-bg

Platforma de raportare este disponibilă la următoarea adresă: raportare.aspaas.gov.ro

E-viza anuală pentru exercitarea activităţii de audit financiar se acordă auditorilor financiari care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) respectarea condiţiilor de autorizare în vigoare la momentul obţinerii autorizării, precum şi a celor de înregistrare în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, aplicabile la momentul înregistrării;

b) respectarea criteriilor de bună reputaţie şi depunerea pe platformă a declaraţiei privind respectarea criteriilor de bună reputaţie, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată;

c) efectuarea formării profesionale conform reglementărilor ASPAAS şi depunerea pe platforma online a declaraţiei anuale privind îndeplinirea obligaţiei de formare profesională continuă, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată;

d) depunerea pe platforma online a raportului anual , completat la toate rubricile obligatorii, în formatul aprobat de preşedintele ASPAAS;

e) depunerea pe platforma online a declaraţiei pe propria răspundere, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, prin care se asumă cunoaşterea şi îndeplinirea condiţiilor de obţinere a e-vizei conform prezentelor norme (anexa nr. 4);

f) îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de autoritatea competentă ASPAAS.

Toţi auditorii financiari care în anul anterior celui în care se face raportarea au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit au obligaţia depunerii raportului anual pe platforma online, în vederea obţinerii e-vizei anuale, până la data de 15 mai a fiecărui an. Informațiile detaliate la care se referă art. 17 alin. 4 si alin. 5 din Ordinul 383/2019 sunt cele cuprinse în Anexa 3 și Anexa 4 din cadrul Raportului anual. Toate celelalte rubrici ale Raportului constituie informații sintetice.

De asemenea, auditorii financiari care în anul anterior celui în care se face raportarea au avut statutul de auditor financiar nonactiv au obligaţia depunerii pe platforma online, până la data de 15 mai a fiecărui an, a documentului justificativ care atestă situaţia de incompatibilitate.

Stimati membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că platforma de raportare a ASPAAS este disponibilă pentru încărcarea rapoartelor de activitate anuale.

Precizăm faptul că noul format al raportului anual de activitate (pentru anul 2021) include și cele două declarații anuale obligatorii (privind buna reputație și formarea profesională continuă).

Reiterăm faptul că, în conformitate cu prevederile art.12 alin. (1) din  Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 383/2019, cu modificările și completările ulterioare, toţi auditorii financiari care în anul 2021 au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit, au obligaţia depunerii pe platforma online de raportare a ASPAAS (disponibilă la adresa: https://raportare.aspaas.gov.ro/) a rapoartelor de activitate aferente anului 2021, până cel târziu la data de 15 mai 2022în vederea obţinerii e-vizei anuale (cu valabilitate până la data de 30 iunie 2023).

Pentru auditorii financiari și firmele de audit care, până la acest moment, nu au încărcat, pe platforma online, rapoartele de activitate și declarațiile aferente perioadei 2018 – 2020, atragem atenția că acestea trebuie încărcate în cel mai scurt timp – în formatul vechi de raportare, în secțiunile dedicate.

Subliniem faptul că în conformitate cu art. 18 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, nerespectarea prevederilor legale atrage răspunderea administrativă sau contravenţională, după caz.

Stimati membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art.12 alin. (1) din  Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 383/2019, cu modificările și completările ulterioare, toţi auditorii financiari care în anul 2020 au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit au obligaţia depunerii pe platforma online de raportare a ASPAAS (disponibilă la adresa https://raportare.aspaas.gov.ro/) a rapoartelor de activitate aferente anului 2020, până cel târziu la data de 15 mai 2021în vederea obţinerii e-vizei anuale (cu valabilitate până la data de 30 iunie 2022).

!!! ATENȚIE

Auditorii financiari și firmele de audit care își încarcă rapoartele de activitate (aferente anului 2020) după data de 15 mai 2021, nu vor mai primi e-viza de exercitare a activității de audit!

Totodată, vă rugăm să aveți în vedere depunerea pe platforma online de raportare, la Secțiunea distinctă de declarații, a declaraţiei privind îndeplinirea obligaţiilor privind formarea profesională aferentă anului 2020 și a declaraţiei privind respectarea criteriilor de bună reputaţie aferentă anului 2021!

Termenul limită de încărcare a declarațiilor este același cu termenul de depunere a rapoartelor, respectiv cel târziu data de 15 mai 2021!

Subliniem faptul că în conformitate cu art. 18 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, nerespectarea prevederilor legale indicate atrage răspunderea administrativă sau contravenţională, după caz.

tech-features-bg-2-1200x53