DEFINIȚIE PIE

tech-features-bg

Conform prevederilor legii 162/2017, entități de interes public înseamnă:
a) societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;
b) instituțiile de credit;
c) societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare;
d) instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative și administratorii acestora; societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapărți centrale și operatori de piață/sistem autorizați/avizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară; societățile/companiile naționale; societățile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome.

tech-features-bg-2-1200x53