AUTORIZARE AUDITORI DIN TARI TERTE

tech-features-bg

Conform Legii 162/2017,  autorizarea auditorilor din ţări terţe se realizeaza astfel:

 (1) Sub rezerva reciprocităţii, ASPAAS poate autoriza un auditor dintr-o ţară terţă ca auditor financiar în cazul în care persoana respectivă a furnizat dovada că respectă cerinţe echivalente cu cele prevăzute la art. 5 şi art. 7 – 12 din Legea 162/2017.

(2) ASPAAS aplică cerinţele prevăzute la art. 13 din Legea 162/2017 înainte de autorizarea unui auditor dintr-o ţară terţă care îndeplineşte cerinţele de la alin. (1).

tech-features-bg-2-1200x53