FORMULARE UTILE SUSPENDAREA EXERCITĂRII ACTIVITĂȚII

tech-features-bg
Cerere de suspendare a auditorilor financiari [descarcă]
Cerere de încetare a suspendării auditorilor financiari [descarcă]
Notificare de suspendare temporară a activității firmei de audit [descarcă]
Cererea de încetare a suspendării temporare si reluarea activității firmei de audit [descarcă]
Declaratie pe proprie raspundere – suspendare persoane fizice [descarcă]
tech-features-bg-2-1200x53