ANUNȚURI / COMUNICĂRI SUSPENDARE

tech-features-bg

Conform prevederilor art. 4 din Ordinul Președintelui ASPAAS 88/13.08.2018 cu completarile si modificarile ulterioare,  pentru aprobarea Normelor privind suspendarea exercitarii activitatii auditorilor financiari, puteți solicita suspendarea la cerere :
(1) Auditorii financiari pot solicita, în cazuri temeinic justificate, prin cerere scrisă, suspendarea exercitării activităţii, pe o perioadă de până la maximum 3 ani consecutivi.
(2^1) În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), împreună cu documentele justificative, precum şi declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 5 la norme, auditorii financiari au obligaţia depunerii pe platforma online de raportare anuală a raportului/rapoartelor aferent(e) activităţii desfăşurate până la momentul depunerii cererii de suspendare, respectiv a raportului fără activitate, după caz. În caz contrar, cererea de suspendare se respinge şi dosarul se clasează.Prin urmare, vă aducem la cunoștiință faptul că pentru a fi aprobată cererea de suspendare trebuie să fiți cu raportarea la zi pe platforma online a ASPAAS (pe care o puteți accesa de aici: https://www.aspaas.gov.ro/raportare/).

tech-features-bg-2-1200x53