ANUNȚURI / COMUNICĂRI STAGIU

tech-features-bg

Bună ziua,

Stagiul în activitatea de audit financiar se desfășoară în conformitate cu Normele privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 150/2018, cu modificările și completările ulterioare. Acesta include două componente, respectiv instruirea teoretică a stagiarilor și stagiul de pregătire practică.

Stagiul de pregătire practică se efectuează în baza contractului de stagiu și constă în pregătirea practică a stagiarului, care se efectuează pe o perioadă de minimum 3 ani, sub îndrumarea unui mentor atestat de ASPAAS.

La începutul stagiului, stagiarii trebuie să depună la ASPAAS, următoarele documente:

 • Contractul de stagiu, în termen de maxim 30 de zile de la încheierea acestuia
 • Acceptul îndrumătorului de stagiu
 • Programul de activități, care se întocmește de mentor
 • Declarația de bună reputație a stagiarului

Referitor la  Programul de activitati, va rugam sa tineti cont ca acesta trebuie sa contina domeniile prevazute in Ordinul  Nr. 69/2023 din 20 martie 2023 pentru modificarea Normelor privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018.

“Activitatea desfăşurată în stagiul de pregătire practică trebuie să acopere toate domeniile pentru instruirea teoretică, prevăzute la art. 6 alin. (2)”:

“ (2) Instruirea teoretică a stagiarilor se efectuează în următoarele domenii de studii:

 1. audit – standarde internaţionale;
 2. contabilitate:

    2.1. contabilitatea financiară şi raportare – standarde naţionale şi internaţionale;

    2.2. contabilitatea costurilor şi managerială;

 1. guvernanţă corporativă, managementul riscului şi control intern;
 2. fiscalitate;
 3. analiza financiară;
 4. etică profesională şi independenţa.”

Toate documentele se depun în original la sediul ASPAAS sau se transmit prin poștă/curier – semnate olograf – la adresa: str. Șipotul Fântânilor nr. 8, sector 1, București, cod poștal 010156, de luni până joi, în intervalul 08:30 – 17:00 și vineri de la 08:30 la 14:30.

De asemenea, documentele se pot transmite și pe email, dar în acest caz trebuiesc semnate obligatoriu cu semnătură electronică certificată, la adresa stagiu@aspaas.gov.ro .

Formularele indicate mai sus pot fi descărcate de pe site-ul ASPAAS: https://www.aspaas.gov.ro/stagiu/formulare-utile-stagiu/  .

Lista mentorilor atestați de ASPAAS poate fi regăsită aici:  https://www.aspaas.gov.ro/stagiu/  .

Toate cele bune!

ASPAAS

Stagiul în activitatea de audit financiar se desfășoară în conformitate cu Normele privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 150/2018, cu modificările și completările ulterioare. Acesta include două componente, respectiv instruirea teoretică a stagiarilor și stagiul de pregătire practică.

Potrivit Art 5, alin. (4) din Normele indicate mai sus, stagiul în activitatea de audit financiar începe la data de 01 octombrie 2023 sau ulterior acestei date, respectiv la data prevăzută în contractul de stagiu.

Stagiul de pregătire practică se efectuează în baza contractului de stagiu și constă în pregătirea practică a stagiarului, care se efectuează pe o perioadă de minimum 3 ani, sub îndrumarea unui mentor atestat de ASPAAS.

La începutul stagiului, stagiarii trebuie să depună la ASPAAS, următoarele documente:

 • Contractul de stagiu, în termen de maxim 30 de zile de la încheierea acestuia
 • Acceptul îndrumătorului de stagiu
 • Programul de activități, care se întocmește de mentor
 • Declarația de bună reputație a stagiarului

Toate documentele se depun în original la sediul ASPAAS sau se transmit prin poștă/curier – semnate olograf – la adresa: str. Șipotul Fântânilor nr. 8, sector 1, București, cod poștal 010156, de luni până joi, în intervalul 08:30 – 17:00 și vineri de la 08:30 la 14:30.

De asemenea, documentele se pot transmite și pe email, semnate obligatoriu cu semnătură electronică certificată, la adresa stagiu@aspaas.gov.ro.

Formularele indicate mai sus pot fi descărcate de pe site-ul ASPAAS: https://www.aspaas.gov.ro/stagiu/formulare-utile-stagiu/ .

Lista mentorilor atestați de ASPAAS poate fi regăsită aici:  https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2022/11/Lista-auditorilor-financiari-atestati-ca-indrumatori-de-stagiu-_-actualizata-la-08.11.2022.pdf

Vă anunțăm că au fost publicate, pe site-ul CAFR, cursurile de instruire pentru stagiari (înregistrări audio-video și suporturi de curs), disponibile la: https://www.cafr.ro/cursuri-de-instruire-pentru-stagiari/.

Instruirea teoretică poate fi recunoscută de către ASPAAS în conformitate cu Ordinul președintelui ASPAAS nr. 150/2019 pentru modificarea Normelor privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar-ACTUALIZAT.

Vă informăm ca Normele privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 150/2018 au fost actualizate prin Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 69/20.03.2023. Actul normativ se poate vizualiza accesând link-ul: https://www.aspaas.gov.ro/stagiu/reglementari-stagiu/

Pentru înscrierea la examenul de competență profesionala, sesiunea mai-iunie 2023, stagiarii care au finalizat stagiul de pregătire practică în perioada 2022 – 2023  și nu au efectuat instruirea teoretica în cadrul CAFR, au obligația transmiterii la Registratuara ASPAAS  a Declaraţiei privind efectuarea instruirii teoretice până la data înscrierii. Aceasta declarație se poate descarca de pe site-ul ASPAAS accesând link-ul: https://www.aspaas.gov.ro/stagiu/formulare-utile-stagiu/

Stagiul in activitatea de audit financiar se desfasoara in conformitate cu Normele privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 150/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

La inceputul stagiului (incepand cu data de 01.10.2022), stagiarii trebuie sa depuna la ASPAAS, urmatoarele documente:

 • Acceptul indrumatorului de stagiu
 • Contractul de stagiu, in termen de maxim 30 de zile de la incheierea acestuia
 • Programul de activitati, care se intocmeste de mentor, impreuna cu Declaratia de buna reputatie a stagiarului

Toate documentele se depun in original la sediul ASPAAS sau se transmit prin posta/curier sau se transmit pe email, semnate cu semnatura electronica certificata.

 Formularele indicate mai sus pot fi descarcate de pe site-ul aspaas: https://www.aspaas.gov.ro/stagiu/formulare-utile-stagiu/.

Stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar se efectuează în baza contractului de stagiu si constă în pregătirea practică a stagiarului, care se efectuează pe o perioada de minimum 3 ani sub îndrumarea unui mentor atestat de ASPAAS.

Lista mentorilor atestati de ASPAAS poate fi descarcata de aici.

Stagiul in activitatea de audit financiar se desfasoara in conformitate cu Normele privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 150/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

La inceputul stagiului, stagiarii trebuie sa depuna la ASPAAS, urmatoarele documente:

 • Acceptul indrumatorului de stagiu
 • Contractul de stagiu, in termen de maxim 30 de zile de la incheierea acestuia
 • Programul de activitati, care se intocmeste de mentor, impreuna cu Declaratia de buna reputatie a stagiarului

Toate documentele se depun in original la sediul ASPAAS, sau se transmit prin posta/curier sau se transmit pe email, semnate cu semnatura electronica certificata.

 Formularele indicate mai sus pot fi descarcate de pe site-ul aspaas: https://www.aspaas.gov.ro/stagiu/formulare-utile-stagiu/.

Stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar se efectuează în baza contractului de stagiu si constă în pregătirea practică a stagiarului, care se efectuează pe o perioada de minimum 3 ani sub îndrumarea unui mentor atestat de ASPAAS.

Lista mentorilor atestati de ASPAAS poate fi descarcata de aici

tech-features-bg-2-1200x53