RAPORT SINTEZĂ A REZULTATELOR INSPECȚIILOR

tech-features-bg

Comitetul Organismelor Europene de Supraveghere (COESA) are ca scop principal îmbunătățirea calității auditului statutar și implicit, creșterea încrederii persoanelor interesate în activitatea de audit statutar și în raportul auditorului. În acest scop, COESA a instituit un mod de abordare comun la nivel european pentru toți membrii săi, de care a beneficiat și ASPAAS. Astfel, procedura de inspecții a ASPAAS este armonizată cu procedura europeană de inspecții.

In conformitate cu prevederile art. 35 (4) litera i din Legea 162/2017, pe pagina de internet a ASPAAS se publică anual o sinteză a rezultatelor inspecțiilor.

tech-features-bg-2-1200x53