ANUNȚURI / COMUNICĂRI RETRAGERE

tech-features-bg

Retragerea din profesie se face conform Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 87/2018 cu modificările și completările ulterioare.

Prin urmare, pentru a vă retrage, trebuie să fiți cu obligațiile la zi față de ASPAAS, respectiv declarațiile de bună reputație 2019, 2020, 2021, raportarea pentru anii anteriori depunerii cererii (2018,2019,2020,2021,2022) și Raportul de lichidare 2023. Acestea se depun pe platforma de raportare ASPAAS: https://www.aspaas.gov.ro/raportare/ . În cazul auditorilor financiari nonactivi, raportul este simplificat și include documentul ce atestă starea de incompatibilitate.

DAR, dacă nu figurați cu adresa de email în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari ( RPE ), înseamnă că nu l-ați actualizat încă ( este disponibil pe siteul nostru aici: https://www.aspaas.gov.ro/registrul-public-electronic/ ) . În acest sens trebuia să transmiteți Anexa 4 la Ordinul Președintelui ASPAAS 105/2018 Declarație privind încadrarea în categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi  ( aceasta Declaratie avea termen de depunere 19.10.2018 ) – o puteți descarca de aici:  https://www.aspaas.gov.ro/registrul-public-electronic/formulare-utile/  . După transmiterea Anexei 4 la Ordinul Presedintelui ASPAAS 105/2018 (în original sau cu semnătură electronică certificată -ex. Digisign, Certsing, în acord cu cerințele art. 18 din Legea 162/2017) va putea fi introdusă adresa d-voastră de email în RPE și vă veți putea accesa contul conform instrucțiunilor publicate pe site-ul ASPAAS pentru a  putea depune raportările obligatorii.

Dosarul de retragere a autorizării ca auditor financiar trebuie să conțină următoarele documente:

– cererea de retragere tip;
– declarație pe propria răspundere referitoare la existența antecedentelor disciplinare, administrative sau penale, modificată conform Ordinului nr. 494/2019;
– declarație pe propria răspundere că ați depus pe platforma online disponibilă, raportul aferent activității desfășurate până la momentul depunerii cererii de retragere a autorizării, conform Ordinului nr. 494/2019,
– certificatul de autorizare, emis de CAFR, în original (sau, în cazul în care nu îl mai aveți, un duplicat sau un anunț din ziar referitor la faptul că l-ați pierdut).

Documentele mentionate mai sus le puteti descărca de aici: https://www.aspaas.gov.ro/retragerea-autorizarii/formulare-utile/ . Acestea (cu exceptia certificatului CAFR) se pot trimite prin e-mail doar daca le puteti semna cu semnatura electronica certificata. Daca nu aveti semnatura electronica atunci toate  se trimit prin posta/curier sau se depun la sediul ASPAAS.

„Retragerea din profesie se face conform Ordinului Presedintelui ASPAAS nr. 87/2018 cu modificarile si completarile ulterioare (https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2020/08/ORDIN-Nr-87-actualizat.pdf ).

Prin urmare, unei firme de audit i se retrage autorizarea doar daca aceasta urmeaza sa se radieze de la Registrul comertului sau nu mai indeplineste conditiile pentru care a fost autorizata (conform art.3 din legea 162/2017 https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/Lege-162-din-2017-ACTUALIZATA.pdf ).

Dosarul de retragere a autorizarii trebuie sa contina următoarele documente:
– cererea de retragere tip;
– declarație pe propria răspundere referitoare la existența antecedentelor disciplinare, administrative sau penale, modificată conform Ordinului nr. 494/2019;
– declarație pe propria răspundere că ați depus pe platforma online disponibilă, raportul aferent activității desfășurate până la momentul depunerii cererii de retragere a autorizării, conform Ordinului nr. 494/2019;
– ordinele de autorizare si de înregistrare emise de preşedintele ASPAAS / certificatul de autorizaţie emis de CAFR, în original (sau, in cazul in care nu il mai aveti, un duplicat sau un anunt din ziar referitor la faptul ca l-ati pierdut).

Documentele mentionate mai sus le puteti descărca de aici: https://www.aspaas.gov.ro/autorizare-retragerea-autorizarii/formulare-utile/ (formularul 5b, 6b, respectiv 4b).

Documentele (cu exceptia certificatului CAFR) se pot trimite prin e-mail doar daca le puteti semna cu semnatura electronica certificata. Daca nu aveti semnatura electronica atunci toate se trimit prin posta/curier sau se depun personal la registratura ASPAAS.

tech-features-bg-2-1200x53