ANUNȚURI RAPORTARE

tech-features-bg

Vă anunțăm că, urmare a unor servicii de mentenanță  a platformei de raportare ASPAAS, în perioada 18 decembrie 2023– 03 ianuarie 2024 nu se vor putea depune rapoarte.
Totodată vă informăm că vor putea fi efectuate alte acțiuni cum ar fi: descărcarea e-vizei șau vizualizarea rapoartelor 
încărcate anterior.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

Cu stimă,

Echipa ASPAAS

Stimati membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art.12 alin. (1) din  Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 383/2019, cu modificările și completările ulterioare, toţi auditorii financiari care în anul 2022 au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit au obligaţia depunerii pe platforma online de raportare a ASPAAS (disponibilă la adresa https://raportare.aspaas.gov.ro/) a rapoartelor de activitate aferente anului 2022, până cel târziu la data de 15 mai 2023, în vederea obţinerii e-vizei anuale (cu valabilitate până la data de 30 iunie 2024).

De asemenea, auditorii financiari care în anul anterior celui în care se face raportarea au avut statutul de auditor financiar nonactiv au obligaţia depunerii documentului justificativ care atestă situaţia de incompatibilitate, pe platforma online, până la data de 15 mai a fiecărui an.

Subliniem faptul că în conformitate cu art. 18 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, nerespectarea prevederilor legale indicate atrage răspunderea administrativă sau contravenţională, după caz.

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că formarea profesională continuă structurată (FPCS) aferentă anului 2022 se efectuează, în sistem online, pe platforma de e-learning a CAFR, în perioada 08 noiembrie 2022 – 15 mai 2023.

Atentie! După această dată, cursurile vizualizate pe platforma CAFR nu vor mai fi luate în considerare ca ore FPCS aferente anului 2022, în vederea acordării e-vizei!

Cerinţele minime anuale de ore FPCS pentru auditorii financiari activi sunt următoarele:

  1. a) în domeniul „Audit” – minimum 10 ore/an, din care minimum 8 ore în audit statutar;
  2. b) în domeniul „Valori, etică şi atitudine profesională” – minimum 4 ore/an;
  3.  c) în alte domenii decât cele specificate la lit. a) şi b) – minimum 6 ore/an.

Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit statutar la entităţi de interes public, în calitate de partener-cheie sau partener de revizuire al controlului calităţii, pe lângă cele 20 ore/an, au obligaţia efectuării de cursuri specializate, în număr de minimum 8 ore/an, în conformitate cu Programul de formare profesională continuă.

Stimati membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art.12 alin. (1) din  Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 383/2019, cu modificările și completările ulterioare, toţi auditorii financiari care în anul 2021 au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit au obligaţia depunerii pe platforma online de raportare a ASPAAS (disponibilă la adresa https://raportare.aspaas.gov.ro/) a rapoartelor de activitate aferente anului 2021, până cel târziu la data de 15 mai 2022în vederea obţinerii e-vizei anuale (cu valabilitate până la data de 30 iunie 2023).

Subliniem faptul că în conformitate cu art. 18 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, nerespectarea prevederilor legale indicate atrage răspunderea administrativă sau contravenţională, după caz.

Stimati membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art.12 alin. (1) din  Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 383/2019, cu modificările și completările ulterioare, toţi auditorii financiari care în anul 2020 au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit au obligaţia depunerii pe platforma online de raportare a ASPAAS (disponibilă la adresa https://raportare.aspaas.gov.ro/) a rapoartelor de activitate aferente anului 2020, până cel târziu la data de 15 mai 2021în vederea obţinerii e-vizei anuale (cu valabilitate până la data de 30 iunie 2022).

!!! ATENȚIE

Auditorii financiari și firmele de audit care își încarcă rapoartele de activitate (aferente anului 2020) după data de 15 mai 2021, nu vor mai primi e-viza de exercitare a activității de audit!

Totodată, vă rugăm să aveți în vedere depunerea pe platforma online de raportare, la Secțiunea distinctă de declarații, a declaraţiei privind îndeplinirea obligaţiilor privind formarea profesională aferentă anului 2020 și a declaraţiei privind respectarea criteriilor de bună reputaţie aferentă anului 2021!

Termenul limită de încărcare a declarațiilor este același cu termenul de depunere a rapoartelor, respectiv cel târziu data de 15 mai 2021!

Subliniem faptul că în conformitate cu art. 18 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, nerespectarea prevederilor legale indicate atrage răspunderea administrativă sau contravenţională, după caz.

tech-features-bg-2-1200x53