ANUNȚURI RAPORTARE

tech-features-bg

Stimati membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art.12 alin. (1) din  Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 383/2019, cu modificările și completările ulterioare, toţi auditorii financiari care în anul 2021 au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit au obligaţia depunerii pe platforma online de raportare a ASPAAS (disponibilă la adresa https://raportare.aspaas.gov.ro/) a rapoartelor de activitate aferente anului 2021, până cel târziu la data de 15 mai 2022în vederea obţinerii e-vizei anuale (cu valabilitate până la data de 30 iunie 2023).

Subliniem faptul că în conformitate cu art. 18 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, nerespectarea prevederilor legale indicate atrage răspunderea administrativă sau contravenţională, după caz.

Stimati membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art.12 alin. (1) din  Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, aprobate prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. 383/2019, cu modificările și completările ulterioare, toţi auditorii financiari care în anul 2020 au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit au obligaţia depunerii pe platforma online de raportare a ASPAAS (disponibilă la adresa https://raportare.aspaas.gov.ro/) a rapoartelor de activitate aferente anului 2020, până cel târziu la data de 15 mai 2021în vederea obţinerii e-vizei anuale (cu valabilitate până la data de 30 iunie 2022).

!!! ATENȚIE

Auditorii financiari și firmele de audit care își încarcă rapoartele de activitate (aferente anului 2020) după data de 15 mai 2021, nu vor mai primi e-viza de exercitare a activității de audit!

Totodată, vă rugăm să aveți în vedere depunerea pe platforma online de raportare, la Secțiunea distinctă de declarații, a declaraţiei privind îndeplinirea obligaţiilor privind formarea profesională aferentă anului 2020 și a declaraţiei privind respectarea criteriilor de bună reputaţie aferentă anului 2021!

Termenul limită de încărcare a declarațiilor este același cu termenul de depunere a rapoartelor, respectiv cel târziu data de 15 mai 2021!

Subliniem faptul că în conformitate cu art. 18 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar, nerespectarea prevederilor legale indicate atrage răspunderea administrativă sau contravenţională, după caz.

tech-features-bg-2-1200x53