ANUNȚURI / COMUNICĂRI FORMARE PROFESIONALĂ

tech-features-bg

În atenția auditorilor financiari activi, care nu și-au îndeplinit obligațiile de formare profesională pentru anul 2023

Stimați membri ai profesiei,

În perioada 15 martie – 15 aprilie 2024, în baza delegării acordate de ASPAAS, CAFR va organiza o sesiune suplimentară de formare profesională continuă structurată (FPCS) aferenta anului 2023, disponibilă în platforma de e-learning a Camerei.

Auditorii financiari care nu si-au indeplinit obligatiile de formare profesionala pentru anul 2023 pana la data de 31 decembrie 2023, pot finaliza cursurile de formare în perioada 15 martie – 15 aprilie 2024.

Program de formare profesională continuă pentru anul 2023 – componenta de FPC structurată [vizualizare]

Formare profesională continuă structurată (FPCS) aferentă anului 2023

Stimați membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că formarea profesională continuă structurată (FPCS) aferentă anului 2023 se efectuează în sistem online, pe platforma de e-learning a CAFR, în perioada 04 septembrie 2023 – 31 decembrie 2023.

Programul de formare este disponibil pe site-ul ASPAAS și pe site-ul CAFR.

Instrucțiunile privind parcurgerea cursurilor se găsesc pe site-ul CAFR.

Atentie!

După această dată, cursurile vizualizate pe platformă nu vor mai fi luate în considerare ca ore FPCS aferente anului 2023, în vederea acordării e-vizei!

În atenția auditorilor financiari activi, care nu și-au îndeplinit obligația formării profesionale continue structurate pentru anul 2022

Stimați membri ai profesiei,

În perioada 08 noiembrie 2022 – 15 mai 2023, conform Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui ASPAAS nr. 90/2018, cu modificările și completările ulterioare și cu Programul de formare profesională continuă (PFPC) aferent anului 2022, disponibil la: https://www.cafr.ro/pregatire-profesionala/, respectiv https://www.aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2022/11/Program-pregatire-continua-auditori-2022.pdf, în baza delegării acordate de ASPAAS, CAFR a organizat cursurile de formare profesională continuă structurată (FPCS) aferente anului 2022, prin intermediul platformei de e-learning.

În urma numeroaselor solicitări primite din partea auditorilor financiari activi, în vederea obținerii E-vizei anuale, acordate de ASPAAS, se va organiza o sesiune suplimentară de FPCS, în perioada 26 iunie – 15 august 2023, prin platforma de e-learning a CAFR.

ATENȚIE!

Auditorii financiari care au efectuat cursuri în intervalul 16 mai – 25 iunie 2023: aceste cursuri NU sunt luate în considerare la acordarea E-vizei de către ASPAAS, prin urmare cursurile trebuie parcurse în timpul sesiunii suplimentare (26 iunie – 15 august 2023).

Conform Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, vă reamintim că FPCS aferentă anului 2022 conține 28 de ore de formare profesională continuă structurată, cu următoarele precizări:

  • Auditorii financiari înregistrați în RPE ca auditori financiari activi trebuie să efectueze anual un număr de cel puțin 20 de ore FPCS, în domeniile stabilite prin Programul de formare profesională continuă pentru anul 2022, astfel:
A1 (Audit statutar) Auditul entităților fără scop patrimonial
A1 (Audit statutar) Directiva europeană privind informațiile nefinanciare (CSRD) și proiectul standardelor de raportare elaborate de EFRAG: principii generale, cerințe, dubla materialitate
A1 (Audit statutar) Standardul ISA 320 privind pragul de semnificație, cu aplicații în misiunile de audit statutar
A1 (Audit) Abordarea contractelor oneroase în cadrul misiunilor de audit statutar
C.1 (ISQM) Practica de audit intern pe bază de riscuri; recomandări de îmbunătățire a proceselor existente
C.2 (Etica) Procesul de management al calității firmelor bazat pe riscuri, stabilirea obiectivelor și răspunsurile la aceste riscuri
A5 (Fiscalitate) Codul Etic – modificări aduse standardelor internaționale de independență
A2 (Contabilitate) Noutăți fiscale 2022, relevante pentru auditori
A2 (Contabilitate) IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții
A1 (Audit statutar) Auditul părților afiliate

Atenție!!!

  • Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit statutar la entități de interes public, în calitate de partener-cheie sau partener de revizuire al controlului calității, pe lângă cerințele minime de FPCS de 20 de ore/an au obligația efectuării suplimentare a unor cursuri specializate, în număr de minimum 8 ore/an, astfel:
IV 1 (Audit statutar) Aplicarea IFRS2. Plăți pe bază de acțiuni
IV 1 (Reglementari) Auditul activităților de prevenire și combatere a spălării banilor (Audit AML) – noi provocări în practica auditului, relevante pentru PIE
IV 2 (Audit statutar) Reglementări contabile internaționale și naționale privind investițiile imobiliare
IV 2 (Audit statutar) Implementarea ISQM și ISA 220 din perspectiva entităților de interes public

Stimați membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că formarea profesională continuă structurată (FPCS) aferentă anului 2022 se efectuează, în sistem online, pe platforma de e-learning a CAFR, în perioada 08 noiembrie 2022 – 15 mai 2023.

Programul de formare este disponibil pe site-ul ASPAAS și poate fi vizualizat aicicât și pe site-ul CAFR. Instrucțiunile privind parcurgerea cursurilor se gasesc pe site-ul cafr.ro, aici: Instructiuni Vizualizare Cursuri Pregatire Profesionala CAFR 2022

Atentie!

După această dată, cursurile vizualizate pe platformă nu vor mai fi luate în considerare ca ore FPCS aferente anului 2022, în vederea acordării e-vizei!

Stimați membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că în perioada 20 iunie – 07 august 2022 va avea loc o sesiune suplimentară de formare profesională continuă structurată (FPCS) aferentă anului 2021, organizată, în baza delegării, de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR),  în conformitate cu Programul de pregatire profesională aprobat de ASPAAS.

ASPAAS

„Atât raportarea activității, , cât şi Declaraţia privind buna reputaţie şi Declaraţia privind formarea profesională continuă efectuată, se încarcă pe platforma de raportare a ASPAAS, anual la rubrica specificată. Aceasta poate fi accesată pornind de aici: https://www.aspaas.gov.ro/raportare/ . Documentele transmise la sediul ASPAAS sau pe email nu sunt luate în considerare.

Începând cu raportul aferent 2021 cele două declarații au fost incluse în cadrul acestuia.

Vă rugăm să va asiguraţi că aţi completat corect şi complet declaraţiile. În acest sens vă rugăm să nu mai modificați / adăugați la / sau scurtați textul formularelor tip puse la dispoziție pe siteul ASPAAS; completați / bifați / încercuiți doar secțiunile ce vi se aplică restul secțiunilor rămânând goale sau nebifate.

Reiterăm, în ceea ce priveşte declaraţia de formare profesională continuă, următoarele:

– Adeverinţele de participare sau orice alt act doveditor se vor scana într-un singur PDF împreună cu declaraţia mai sus menţionată deoarece platforma nu suportă încărcarea simultană a două sau mai multe documente.

– LA CĂSUŢA NR 2 – prin participarea la programe de formare profesională organizate de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) am îndeplinit cerinţa de a efectua numărul de ………… ore de formare profesională continuă structurată (ore FPCS) – începând cu anul 2021 formarea profesională a fost delegată către CAFR, deci aici rămâne necompletat;

– LA CĂSUŢA NR 3 – prin participarea la programe de formare profesională organizate de către Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în cazul delegării, am îndeplinit cerinţa de a efectua numărul de ………. ore FPCS – aici se bifează şi completează strict nr de ore structurate efectuate prin sesiunile de formare organizate de CAFR – prin delegare, ceea ce înseamnă, în acest moment, doar orele efectuate între 8 noiembrie 2022 – 15 martie 2023; Pentru completarea corectă puteţi consulta secţiunea Cursurile mele din homepage-ul contului dumneavoastră din platformă, unde vă sunt detaliate toate cursurile structurate la care aţi participat până în acest moment;

– LA CASUŢA NR 4 – prin participarea la programe de formare profesională recunoscute de către ASPAAS am îndeplinit cerinţa de a efectua numărul de ………. ore FPCS – aici se bifează şi completează strict nr de ore structurate efectuate prin programele de formare susţinute de CECCAR şi CCF, de unde ASPAAS recunoaşte un nr limitat de ore, în baza protocoalelor încheiate cu aceste organisme profesionale;

!!!… Totodată, vă reamintim faptul că termenul anual de depunere a raportului este data de 1 ianuarie – 15 mai.”

Stimați membri ai profesiei,

Vă aducem la cunoștință faptul că în perioada 03.11.2021 –  27.03.2022 vor avea loc cursurile de formare profesională continuă structurată (FPCS) organizate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) în conformitate cu programul de pregatire profesională aprobat de ASPAAS.

Programul este disponibil atât pe site-ul ASPAAS cât și pe site-ul CAFR, și poate fi vizualizat aici.

Stimati membri ai profesiei,

In conformitate cu prevederile legale in vigoare (Ordinul Nr. 89/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul Nr. 90/2018 modificarile si completarile ulterioare, respectiv Ordinului Nr. 383/2019 modificarile si completarile ulterioare), va informam ca, incepand cu anul 2021 termenul de depunere a Declaraţiei privind respectarea criteriilor de bună reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, precum si a Declaraţiei anuale privind formarea profesională continua este acelasi cu termenul limita de raportare –  15 mai 2021.

Declaratiile se incarca in platforma ASPAAS in sectiunile special dedicate din cadrul contului.

Declaratiile transmise pe email sau depuse/transmise la sediul ASPAAS nu sunt luate in considerare.

tech-features-bg-2-1200x53