ANUNȚURI / COMUNICĂRI

tech-features-bg

Rezultatele testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu sesiunea septembrie 2020 au fost publicate pe site-ul ASPAAS în data de 28.09.2020 ora 19.00.

Rezultatele pot fi contestate în termenul prevăzut de Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 201/2019 până la data de 30.09.2020 ora 00.00.

Contestațiile se vor transmite prin e-mail la adresa contestatii@aspaas.gov.ro sau prin fax la la numărul 021.319.19.06.

Contestațiile transmise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.

Rezultate test de verificare a cunoştiinţelor pentru accesul la stagiu

Barem V1.1TA– test de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiu

Barem V1.2TA– test de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiu

Punctajul se va calcula astfel:

60 DE GRILE x 0,15P + 1PCT OFICIU~

Testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu se organizează de ASPAAS în data de 25 septembrie 2020, ora 10.00, în sediul Universității Artifex, amfiteatrele 1-4 la adresa Strada Cezărescu Economu, nr. 47, București.

Repartizarea candidaților pe amfiteatre este următoarea:

Repartizarea pe săli a candidaţilor admişi – Amfiteatrul 1

Repartizarea pe săli a candidaţilor admişi – Amfiteatrul 2

Repartizarea pe săli a candidaţilor admişi – Amfiteatrul 3

Repartizarea pe săli a candidaţilor admişi – Amfiteatrul 4

Atenţie!!!

În vederea participării la această sesiune, candidații se vor conforma măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, astfel:

 • În parcarea Universității, pentru respectarea strictă a regulilor privind distanțarea, pentru evitarea aglomerației, precum și pentru fluidizarea circuitelor de acces în instituție, nu este permis accesul candidaților cu autoturisme proprietate personală sau motocicletele proprii;
 • Accesul în clădire este permis exclusiv candidaţilor începând cu ora 8.30;
 • Pe toată durata prezenței lor în campusul universitar, candidații vor respecta regulile privind distanțarea fizică, vor purta masca de protecție, vor folosi materialele dezinfectante puse la dispoziție (covorașe textile dezinfectante și dispenserele automate (cu senzor) amplasate pe ușile de acces);
 • După procesul de dezinfectare, se verifică temperatura fiecărei persoane, cu termometre digitale cu infraroșu, non-contact. Persoanelor a căror temperatură va fi mai mare de 37,3 grade sau vor prezenta semne evidente ale unei infecții respiratorii nu li se va permite accesul în instituție;
 • La intrarea în clădire, toți candidații vor prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care să certifice faptul că nu prezintă simptome ale infectării cu COVID 19, nu au avut contact cu persoane confirmate cu COVID 19 și că au respectat măsurile de carantinare/izolare impuse de autoritățile naționale, acolo unde este cazul. Declaratia se poate descărca de la urmatorul link;
 • De la ușile de acces, candidații se deplasează spre sălile de examinare, utilizând cele două laturi, distincte, ale scării centrale, urmând traseul marcat cu săgeți orientative pe pereți. Se recomandă să se evite, pe cât posibil, contactul cu barele de susținere cromate aflate de-a lungul scărilor;
 • La intrarea în sala, candidații se legitimează în faţa responsabilului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Aceștia vor fi îndrumați spre locurile special marcate astfel încât să se asigure distanțarea fizică. Este obligatorie păstrarea distanței  între candidați la momentul intrării în sală;
 • Pe toată perioada desfășurării testului, se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur);
 • La ieșirea din sală, candidații părăsesc clădirea prin ieșirea marcată corespunzător prin indicatoare care afișează textul „IEȘIRE”;
 • Se interzice cu desăvârșire staționarea în curtea Universității, inclusiv pentru fumat.

Respectaţi instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului:

 • Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea cadidatului din examen;
 • Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

SITUATIA CANDIDATILOR INSCRISI LA TESTUL DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR PENTRU ACCESUL LA STAGIU- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Informațiile detaliate privind  data, locația și modalitatea de desfășurare a examenului în condițiile impuse de măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 se vor publica la o data ulterioara.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) organizează la București în perioada 25 – 27 septembrie 2020 (locația și data exactă vor fi stabilite și anunțate ulterior, în funcție de numărul de candidați), începând cu ora 10:00, sesiunea 2020 pentru testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) lit. b)  din Legea nr. 162/2017 și ale Normelor privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

Tematica și bibliografia pentru testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu (testul de acces) poate fi accesată la acest link.

La test se pot înscrie toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu.

Perioada de înscriere la testul de acces:  24 august – 4 septembrie 2020

Program de înscrieri: de luni până joi, între orele 9:00 – 13:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00.

În vederea înscrierii la testul de acces, candidaţii vor depune dosarele la sediul ASPAAS din Bucureşti, Str. Sirenelor, nr. 5, Sector 5. Având în vedere condițiile deosebite impuse de restricțiile privind combaterea COVID 19 vă recomandăm, pe cât posibil, să transmiteți prin poștă sau prin curier dosarul de concurs conform art. 4 din Normele privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

În perioada 24 august – 4 septembrie 2020 (perioada de înscriere la testul de acces la stagiu), Registratura ASPAAS funcționează pentru alte activități, de luni până joi – în intervalul orar 14:00-17:00 și vineri  – în intervalul orar 13:00 – 14:30.

Stimati stagiari,

Va aducem la cunostinta faptul ca in luna iunie vor avea loc cursurile modulare onlinecare fac parte din Programul de instruire teoretica organizat de ASPAAS pentru stagiarii in activitatea de audit financiar, anul 2 de stagiu, astfel:

 • in data de 19 iunie, ora 16  – Curs aferent modului ISQC, Cod curs C.1;
 • in data de 26 iunie, ora 14 – Cursul aferent modului Drept civil și legislație specifică afacerilor, Cod curs A.6

Link-urile aferente cursurillor vor fi transmise, in ziua cursului, la adresele de email  cu care figurați în Registrul stagiarilor.

Cu prietenie,
ASPAAS

Rezultatele testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu sesiunea extraordinară septembrie 2019 au fost publicate pe site-ul ASPAAS în data de 30.09.2019 ora 10:30.

Rezultatele pot fi contestate în termenul prevăzut de Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 201/2019 până la data de 02.10.2019 ora 00:00.

Contestațiile se vor transmite prin e-amil la adresa contestatii@aspaas.gov.ro sau prin fax la numărul 021.319.19.06.

Contestațiile transmise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.

Accesul în sală este permis exclusiv candidaţilor.

Începând cu ora 9.30, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrare se legitimează în faţa responsabilului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de examinare.

Atenţie!!!

Respectaţi instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului:

 • Completaţi corect datele personale, numărul legitimaţiei şi numărul variantei de întrebări pe care aţi primit-o.
 • Rezolvaţi în paginile ataşate subiectele primite.
 • Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea cadidatului din examen.
 • Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

Repartizarea pe săli a candidaţilor admişi – Sala mica, CECCAR

Repartizarea pe săli a candidaţilor admişi – Amfiteatru, CECCAR

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) organizează la București în data de 27 septembrie 2019 (locația exactă va fi stabilită și anunțată ulterior, în funcție de numărul de candidați), începând cu ora 10:00, sesiunea extraordinară a testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) lit. b)  din Legea nr. 162/2017 și ale Normelor privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

Tematica și bibliografia pentru testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu (testul de acces) poate fi accesată la acest link.

La test se pot înscrie toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu.

Perioada de înscriere la testul de acces:  26 august – 6 septembrie 2019

Program de înscrieri: de luni până joi, între orele 9:00 – 13:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00.

În vederea înscrierii la testul de acces, candidaţii vor depune la sediul ASPAAS din Bucureşti, Str. Sirenelor, nr. 5, Sector 5, dosarul de concurs conform art. 4 din Normele privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

În perioada 26 august – 6 septembrie 2019 (perioada de înscriere la testul de acces la stagiu), Registratura ASPAAS funcționează pentru alte activități, de luni până joi – în intervalul orar 14:00-17:00 și vineri  – în intervalul orar 13:00 – 14:30.

Rezultatele testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiu sesiunea iunie 2019 au fost publicate pe site-ul ASPAAS în data de 02.07.2019 ora 15.30.

Rezultatele pot fi contestate în termen prevăzut de Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 201/2019 până la data de 04.07.2019, ora 00:00.

Contestațiile se vor transmite prin e-mail la adresa contestatii@aspaas.gov.ro sau prin fax la numărul 021.319.19.06.

Contestațiile transmise la altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare.

Rezultatele testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiu – iunie 2019

Barem – test de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiu

Accesul în sală este permis exclusiv candidaţilor.

Începând cu ora 14.30, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrare se legitimează în faţa responsabilului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de examinare.

Atenţie!!!

Respectaţi instrucţiunile privind modul de desfăşurare a examenului:

 • Completaţi corect datele personale, numărul legitimaţiei şi numărul variantei de întrebări pe care aţi primit-o.
 • Rezolvaţi în paginile ataşate subiectele primite.
 • Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea cadidatului din examen.
 • Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) organizează la București în data de 28 iunie 2019 (locația exactă va fi stabilită și anunțată ulterior, în funcție de numărul de candidați), începând cu ora 15:00, testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) lit. b)  din Legea nr. 162/2017 și ale Normelor privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

Tematica și bibliografia pentru testul de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu (testul de acces) poate fi accesată la acest link.

La test se pot înscrie toate persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

ASPAAS nu percepe taxă pentru această sesiune a testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu.

Perioada de înscriere la testul de acces:  20 – 31 mai 2019

Program de înscrieri: de luni până joi, între orele 9:00 – 13:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00.

În vederea înscrierii la testul de acces, candidaţii vor depune la sediul ASPAAS din Bucureşti, Str. Sirenelor, nr. 5, Sector 5, dosarul de concurs conform art. 4 din Normele privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu aprobate prin Ordinul presedintelui ASPAAS nr. 201/04.04.2019.

În perioada 20 – 31 mai 2019 (perioada de înscriere la testul de acces la stagiu), Registratura ASPAAS funcționează pentru alte activități, de luni până joi – în intervalul orar 14:00-17:00 și vineri  – în intervalul orar 13:00 – 14:30.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ASPAAS organizează și desfășoară formarea/instruirea teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar.

În concordanță cu prevederile Normelor privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar emise de ASPAAS, în anul 2019 se vor organiza cursuri modulare de instruire teoretică a stagiarilor în activitatea de audit financiar în sistem live streaming, on-line.

Informații privind calendarul desfășurării cursurilor sunt disponibile prin accesarea acestui link (actualizat la 10 iulie 2019).

Stagiarii vor primi informațiile cu privire la accesarea cursului transmis live înainte de începerea desfășurării cursului.

tech-features-bg-2-1200x53