ANUNȚURI / COMUNICĂRI RPE

tech-features-bg

Stimați membri ai profesiei,

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, potrivit cărora: „În cazul în care apar modificări ale informaţiilor cuprinse în Registrul public electronic, auditorii financiari şi firmele de audit au obligaţia notificării ASPAAS în termen de 30 de zile de la apariţia acestora”, și

având în vedere prevederile art. 15, respectiv ale art. 16 din legea mai sus menționată, vă rugăm să verificați datele introduse în Registrul Public Electronic (RPE), iar în cazul în care identificați erori, să transmiteți către ASPAAS formularul Notificare pentru actualizarea datelor (Anexa nr. 3 la Ordinul președintelui ASPAAS nr. 105/2018), în vederea actualizării datelor actuale existente în RPE.

 La completarea formularului de mai sus, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

  • Sintagmele adresă, adresă profesională și adresă poștală au înțelesul de adresă profesională, aceasta putând fi diferită de adresa de domiciliu;
  • Prin sintagma „asociat ca partener sau în alt mod” se ințelege asociat/acționar, colaborator și NU partener de audit/partener cheie. Partenerii de audit/cheie se declară anual în raportul de activitate, pe platforma de raportare ASPAAS;
  • Se actualizează informațiile privind tipul de asociere sau colaborare, respectiv Angajat; Colaborator; Asociat/Acționar, pe care auditorii financiari îl au cu firmele de audit în cadrul căreia își desfășoară activitatea, după cum urmează:

1 – auditorii financiari angajați sau colaboratori  din cadrul firmelor de audit;
2 – asociații/acționarii din cadrul firmelor de audit atât cei care dețin calitatea de auditor financiar cât și cei care nu dețin această calitate;
3 – administratorii din cadrul firmelor de audit atât  cei care dețin calitatea de auditor financiar cât și cei care nu dețin această calitate;
4 – adresele profesionale ale asociaților și administratorilor care nu sunt auditori, din cadrul firmelor de audit.

Atenție!

  1. Conform prevederilor art. 17 alin. (3) din Legea nr. 162/2017, necomunicarea modificărilor în termenul de 30 zile poate atrage declanşarea procedurii administrative. De la această prevedere fac excepţie cazurile de forţă majoră.
  1. Notificarea pentru actualizarea datelor poate fi descărcată de aici: www.aspaas.gov.ro/registrul-public-electronic/formulare-utile/. Aceasta se transmite prin e-mail, la adresa: office@aspaas.gov.ro, cu semnătură electronică certificată sau în original la sediul ASPAAS (fizic/poștă/curier).
  1. Auditorii financiari, care îşi desfăşoară activitatea, în România în calitate de liber-profesionist, trebuie să depună la ASPAAS certificatul de înregistrare fiscală.

Orice modificare a datelor cu care sunteți înregistrat/ă în Registrul Public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit (RPE) se semnalează prin transmiterea către ASPAAS a unui formular tipizat Notificare de actualizare date (Anexa 3 la Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 105/2018). Acesta se poate transmite prin e-mail doar dacă este semnat cu semnatură electronică certificată. În caz contrar, se aduce la Registratura ASPAAS sau se transmite prin poștă /curier cu semnatură olograf. La această Notificare se anexează și documentele justificative, după caz.

„Membrii non-activi sunt auditorii care, potrivit legii, nu pot desfășura activitatea de audit financiar, din cauze precum incompatibilitatea funcțiilor, conflict de interese etc.

Simpla lipsă de activitate datorată faptului că nu aveți misiuni active de audit vă acordă statusul de auditor activ fară activitate, dar, pentru această categorie, nu se aplică excepțiile din lege acordate membrilor non-activi.”

tech-features-bg-2-1200x53