ANUNȚURI / COMUNICĂRI RPE

tech-features-bg

Orice modificare a datelor cu care sunteți înregistrat/ă în Registrul Public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit (RPE) se semnalează prin transmiterea către ASPAAS a unui formular tipizat Notificare de actualizare date (Anexa 3 la Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 105/2018). Acesta se poate transmite prin e-mail doar dacă este semnat cu semnatură electronică certificată. În caz contrar, se aduce la Registratura ASPAAS sau se transmite prin poștă /curier cu semnatură olograf. La această Notificare se anexează și documentele justificative, după caz.

„Membrii non-activi sunt auditorii care, potrivit legii, nu pot desfășura activitatea de audit financiar, din cauze precum incompatibilitatea funcțiilor, conflict de interese etc.

Simpla lipsă de activitate datorată faptului că nu aveți misiuni active de audit vă acordă statusul de auditor activ fară activitate, dar, pentru această categorie, nu se aplică excepțiile din lege acordate membrilor non-activi.”

tech-features-bg-2-1200x53