PUNCT DE VEDERE ASPAAS ASUPRA COMPONENȚEI COMITETULUI DE AUDIT

tech-features-bg

Punctul de vedere al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu privire la competențele profesionale ale membrilor comitetelor de audit așa cum rezultă din prevederile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017

Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative dispune, prin art. 65, obligația tuturor entităților de interes public de a constitui Comitetul de audit, condițiile de constituire și principalele atribuții ale acestuia.

Una dintre condițiile prevăzute de art. 65 indicat mai sus, stabilește că ”Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective”.

Pentru dovedirea competențelor profesionale în domeniul auditului statutar, este necesară îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 162/2017, documentul de calificare relevant, în sensul legii, atestând dobândirea, de către o persoană fizică, a calității de auditor financiar autorizat, în urma promovării examenului de competență profesională organizat sau recunoscut de ASPAAS, în cazul delegării către CAFR.

Având în vedere că, procesul de atribuire a calității de auditor financiar, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 162/2017, include și verificarea cunoștințelor în domeniul contabilității, se consideră că deținerea calității de auditor financiar dovedește deținerea de competențe atât în domeniul contabilității cât și în domeniul auditului statutar.

tech-features-bg-2-1200x53