PUNCT DE VEDERE ASPAAS ASUPRA COMPONENȚEI COMITETULUI DE AUDIT

tech-features-bg

Conform prevederilor art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017, ”Cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină competenţe în domeniul contabilităţii şi auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective”. Prin expresia ”trebuie să dețină competențe” se înțelege că respectiva persoana fizică la care face referire textul de lege, pentru a deveni membru al Comitetului de audit, trebuie să dovedească dobândirea competențelor profesionale sau universitare în domeniul auditului statutar și contabilității.

Pentru atestarea/dovedirea competențelor profesionale în domeniul auditului statutar este necesară îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 162/2017, iar documentul de calificare relevant, în sensul legii, este acela prin care se dovedește dobândirea calității de auditor financiar de către persoana fizică, în urma promovării examenului de competență profesională organizat sau recunoscut de ASPAAS.

Pentru atestarea/dovedirea competențelor profesionale în domeniul contabilității este necesară îndeplinirea condițiilor privind exercitarea calității de expert contabil prevăzute de art. 6 din O.G nr. 65/1994, iar documentul de calificare relevant, în sensul legii, este acela prin care se dovedește dobândirea calității de expert contabil de către persoana fizică, în urma promovării examenului de aptitudini organizat de CECCAR.

Se consideră că dețin competențe în domeniul contabilității si auditului statutar și persoanele care detin diplome universitare relevante pentru domeniile de studii universitare in audit si contabilitate.

tech-features-bg-2-1200x53