PLAN INVĂȚĂMÂNT INSTRUIRE TEORETICĂ

tech-features-bg

PROGRAMUL DE INSTRUIRE TEORETICĂ ORGANIZAT DE ASPAAS
ÎN CADRUL STAGIULUI ÎN ACTIVITATEA DE AUDIT FINANCIAR

(PLAN INVĂȚĂMÂNT INSTRUIRE TEORETICĂ)

I. Prevederi legale

Conform prevederilor legale, instruirea teoretică a stagiarilor acoperă, pe o perioadă de 3 ani, următoarele domenii de studii:

A. Domenii care asigură competențele tehnice:

A.1. Audit – standarde internaționale

A.2. Contabilitate:

A.2.1. Contabilitatea financiară și raportare – standarde naționale si internaționale

A.2.2. Contabilitatea costurilor și managerială

A.3. Guvernanță corporativă, managementul riscului și control intern

A.4. Fiscalitate

A.5. Tehnologia informației, matematică și statistică

A.6. Drept civil și legislație specifică afacerilor

A.7. Finanțe și management financiar

B. Domenii care asigură abilități profesionale

B.1. Comunicare și marketing

B.2. Dezvoltare personală

C. Domenii care asigură valori, etică și atitudine profesională

C.1. ISQC

C.2. Codul etic

C.3. Comportament etic (Behavioral Ethics)

II. PLAN INVĂȚĂMÂNT INSTRUIRE TEORETICĂ

MODULE de instruire aferente ANULUI 1 de stagiu

1.      A.1) Audit

 • Mediul de reglementare – național și internațional
 • Cerințe etice cu privire la auditul statutar
 • Tipuri de misiuni
 • Coordonate fundamentale privind misiunile de audit financiar
 • Auditul elementelor situațiilor financiare:
  • Auditul imobilizărilor necorporale
  • Auditul activelor corporale pe termen lung
  • Auditul imobilizărilor financiare și a investițiilor pe termen scurt a instrumentelor financiare, în cazul utilizării IFRS)

2.      A.2) Contabilitate

 • Contabilitatea financiară și raportare – standarde naționale OMFP nr. 1802/2014

3.      A.3) Guvernanță corporativă, managementul riscului și control intern

4.      A.5) Tehnologia informației, matematică și statistică

5.      C.2) Codul etic

Disciplina Nr. ore/ Modul Cursuri online
A.1) Audit 15 Vezi aici Partea A
Vezi aici Partea B
Vezi aici Partea C
Vezi aici Partea D
A.2) Contabilitate financiară și raportare OMFP 1802/2014 15 Vezi aici Partea A
Vezi aici Partea B
Vezi aici Partea C
A.3) Guvernanță corporativă, managementul riscului și control intern 5 Vezi aici
A.5) Tehnologia informației, matematică și statistică  5 Vezi aici
C.2) Codul etic 5 Vezi aici
Total ore 45  

MODULE de instruire aferente ANULUI 2 de stagiu

1.      A.1) Audit

 • Auditul elementelor situațiilor financiare
  • Auditul stocurilor și a activelor pe termen lung deținute în vederea vânzării în cazul utilizării IFRS
  • Auditul creanțelor
  • Auditul trezoreriei
  • Auditul datoriilor comerciale și de altă natură
  • Auditul creanțelor și datoriilor salariale
  • Auditul impozitelor și taxelor
  • Auditul capitalurilor proprii
  • Auditul împrumuturilor pe termen lung
  • Auditul provizioanelor și altor datorii
  • Auditul altor active
  • Auditul veniturilor și vânzărilor
  • Auditul cheltuielilor și achizițiilor
  • Auditul contului de profit și pierdere
  • Auditul fluxurilor de trezorerie

2.      A.2) Contabilitate

 • Contabilitatea financiară și raportare – standarde internaționale

3.      A.4) Fiscalitate

4.      A.6) Drept civil și legislație specifică afacerilor

5.      C.1) ISQC

Disciplina Nr. Ore/ Modul Cursuri online
A.1) Audit 15 Vezi aici partea A
Vezi aici partea B
Vezi aici partea C
A.2) Contabilitate financiară și raportare – standarde internaționale 10 Vezi aici partea A
Vezi aici partea B
A.4) Fiscalitate 10 Vezi aici partea A
Vezi aici partea B
A.6) Drept civil și legislație specifică afacerilor 5 https://zoom.us/rec/share/yv5wcZXAyWhJG5Xhx26HYfV-QKHcaaa80CBM_PsNzko5PeZS6pyfVWZkA4_1YWHQ
Parola:1y&#.r$0
C.1) ISQC 5 Vezi aici partea 1
Vezi aici partea 2
Total ore 45  

MODULE de instruire aferente ANULUI 3

1.      A.1) Audit

 • Auditul grupurilor de societăți
 • Auditul entităților din sectoare reglementate (BNR, ASF)
 • Auditul societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piața reglementată.
 • Audit intern

2.      A.2) Contabilitate

 • Elaborarea si prezentarea situațiilor financiare consolidate în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și IFRS
 • Contabilitatea costurilor și managerială

3.      A.7) Finanțe și management financiar

4.      B.1) Comunicare și marketing

5.      B.2) Dezvoltare personală

6.      C.3) Comportament etic (Behavioral Ethics)

Disciplina Nr. Ore/ Modul Cursuri online
A.1) Audit 15 Vezi aici partea A
Vezi aici partea B
Vezi aici partea C
A.2) Contabilitate

Elaborarea si prezentarea situațiilor financiare consolidate în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și IFRS
Contabilitatea costurilor și managerială

10 Vezi aici partea A
Vezi aici partea B
A.7) Finanțe și management financiar 10 Vezi aici partea A
Vezi aici partea B
Vezi aici partea C
B.1) Comunicare și marketing 5  
B.2) Dezvoltare personală 5  
C.3) Comportament etic (Behavioral Ethics) 5  
Total ore 50  
tech-features-bg-2-1200x53